Om Politikens Forhal

Om Politikens Forhal

Politikens Forhal er et udstillingsrum for ny dansk kunst beliggende i Politikens Hus på Rådhuspladsen 37 i København. Gennem udstillinger, events, artist talks og performances, skaber Politikens Forhal debat og bidrager med nye perspektiver på vores fælles samtid og fremtid med involvering af den danske samtidskunst.

Siden 1970 har Politiken præsenteret danskerne for samtidskunst i avisen, via grafiske særtryk og udstillinger ud fra devisen ”kunsten ud til folket”. Tidligere har aktiviteterne været fokuseret på 10-12 udstillinger årligt koblet direkte til et særtryk som blev udgivet i forbindelse med udstillingen.

Politikens Forhal er i dag en del af JP/Politikens Hus og drives som et selvstændigt udstillingsrum, med egen økonomi og uafhængigt af husets medier. Forhallen ledes af en udstillingschef, som bistås og rådgives af et kunstudvalg, der er bredt sammensat med kunstkyndige medarbejdere fra huset.

Politikens Forhal vil også i fremtiden præsentere ny kunst ud fra tanken om ”kunsten ud til folket”, men i en ny form og med nyt indhold, som spejler samtiden. Udstillingsprogrammet vil bestå af 5-6 udstillinger årligt af ca. 2 måneders varighed. Dertil kommer et program med mindre events, herunder talks, performances mm., som kobler sig til udstillingen specifikt eller mere generelt forholder sig til aktuelle temaer i vores samtid.

Udover at styrke samarbejdet internt med bl.a. Boghallen og husets medier, vil Politikens Forhal søge at opdyrke relationer og samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, som foruden de førende danske gallerier, museerne og kunsthallerne også indbefatter samarbejdspartner som Heartland Festival, CC, CHART Art Fair mm.

Som selvstændigt udstillingsrum har Politikens Forhal også mulighed for at operere med støtte fra fonde eller samarbejdspartnere under forudsætning af, at det ikke kompromitterer den uafhængige og frie kuratering.