Ejere

JP/Politikens Hus A/S ejes af Jyllands-Posten Holding A/S (50 pct.) og A/S Politiken Holding (50 pct.). Bag disse står et fondsejerskab, som udgør en særlig styrke for koncernens dagblade og øvrige aktiviteter. Gennem finansiel uafhængighed sikres den redaktionelle selvstændighed, hvilket er altafgørende for hele koncernens virksomhed.

Jyllands-Postens Fond

Fondens hovedopgave er, som det fremgår af fundatsen, at støtte udgivelsen af Jyllands-Posten, "som et af private, erhvervsmæssige, organisationsmæssige og partipolitiske interesser uafhængigt liberalt dagblad".

Under hensyn hertil skal fonden endvidere yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener til opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Denne fondsstøtte skal fortrinsvis gives på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang.

Besøg Jyllands-Postens Fond

Politiken-Fonden

Fondens formål er gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og af Ekstra Bladet. Dels igennem holdingvirksomhed at drive anden medievirksomhed og medierelateret virksomhed, og understøtte disse virksomheders udvikling på en sund og økonomisk basis.

Fondens formål er tillige at sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-socialliberale blade og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner. Fonden vælger chefredaktører for Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Fondens formål er endvidere at yde tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver, alt efter fondens bestyrelses beslutning.

Besøg Politiken-Fonden