Erritsø Tryk

  • Erritsø Tryk A/S er et moderne trykkeri ved Fredericia
  • Erritsø Tryk har et stort islåningsanlæg og et moderne pakkeri, og er derfor fleksibelt og velegnet til mange forskellige avisprodukter
  • Trykkeriet er 100 pct. ejet af JP/Politikens Hus