I samfundets tjeneste

Et demokratisk samfund bygger på frie og uafhængige medier 

Oplysning til borgerne om samfundet. Så enkelt kan man udtrykke meningen med JP/Politikens Hus. Med journalistik, debat og litteratur forsøger vi at udstyre borgerne med fakta og viden, som gør dem bedre rustede til at tage aktivt del i et demokratisk samfund. Vi driver, hvad man med et fint ord kalder publicistisk virksomhed. Derved opfylder JP/Politikens Hus et helt afgørende samfundsansvar.

Historien kort

JP/Politikens Hus opstod 1. januar 2003 som en fusion mellem Politikens Hus og Jyllands-Posten. Virksomhedens historie går helt tilbage til 1871, da Jyllands-Posten blev grundlagt på baggrund af seks unge mænds utilfredshed med de øvrige avisers kvalitet. Politiken blev grundlagt 1. oktober 1884 i København af Viggo Hørup, Edvard Brandes og Herman Bing. Ekstra Bladet udkom første gang 12. februar 1904 som en særudgave af Politiken. Avisen blev 1. januar 1905 udskilt fra Politiken med egen redaktion.

I 1906 blev den første udgivelse af vores lokalaviser, Villabyerne, udgivet. I 1946 blev Politikens Forlag grundlagt.

Redaktionel uafhængighed

JP/Politikens Hus er bygget på princippet om redaktionel uafhængighed. Hvert enkelt nyhedsmedie har sin egen ansvarshavende chefredaktør, som har det fulde og hele ansvar for indholdet i den pågældende udgivelse. Der kan derfor være stor forskel på den redaktionelle linje i de enkelte udgivelser. Men det er faktisk meningen. Vi ønsker ikke, at vore udgivelser går i takt.

Økonomisk frihed

Redaktionel frihed hviler på økonomisk frihed. Kun med en sund og bæredygtig økonomi kan et medie reelt være redaktionelt uafhængigt. Vi insisterer derfor på, at vore udgivelser er økonomisk bæredygtige og kan stå på egne ben.

Viden baseret på fakta

Et fælles krav for vore udgivelser er, at indholdet hviler på fakta. Herved adskiller vi os fundamentalt fra de sociale medier, som villigt distribuerer løgne og misinformation uden på forhånd at tjekke sandhedsværdien. Forudsætningen for velfungerende demokratier er, at borgerne kan deltage i valghandlinger på et oplyst grundlag, og at vælgernes viden baserer på fakta, der er fremskaffet og distribueret af uafhængige medier. Det er helt afgørende for samfundet, at borgerne har uafhængige, pålidelige og stabile medier, som de kan stole på.

Ansvarlig adfærd

Med vores oplysningsvirksomhed løfter vi en betydelig samfundsopgave. Men vores samfundsansvar er bredere end oplysning. Vi ønsker på alle måder at udvise ansvarlig adfærd og at bidrage til samfundet. Det gælder både i forhold til vores medarbejdere, og i forhold til vores påvirkning af miljøet og klimaet. Læs mere om, hvordan vi lever op til vores samfundsansvar i vores årlige bæredygtighedsrapport.