Personvernerklæring

Dette nettstedet eies og drives av JP/Politikens Hus A/S, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, tlf. +45 3311 8511, e-post privatlivspolitik@jppol.dk.

Innledning

JP/Politikens Hus er et mediekonsern, som omfatter blant annet Politiken, Jyllands-Posten, Finans, Ekstra Bladet og Politiken Plus. (Få innblikk i JP/Politikens hus' utgivelser og virksomhet her). JP/Politikens Hus legger stor vekt på at du skal være trygg når du bruker våre digitale tilbud og øvrige tjenester. Derfor har vi en tydelig politikk om å behandle de opplysningene du gir oss, på en ansvarlig måte, med respekt for privatlivet ditt og i samsvar med gjeldende lovgivning.

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, samles det inn en rekke opplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer i detalj om de opplysningene vi samler inn.

JP/Politikens Hus er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på privatlivspolitik@jppol.dk.

Hvis du vil vite mer om reglene for lovlig behandling av personopplysninger, finner du mer utførlig informasjon i personvernforordningen og på nettstedet til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Hvilke opplysninger samler JP/Politikens Hus inn?

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, samles det inn opplysninger om deg, for eksempel når du melder deg på nyhetsbrevet vårt eller kjøper en vare.

Opplysningene vi samler inn, kan deles inn i tre kategorier:

 • opplysninger du oppgir til oss
 • opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger
 • opplysninger som er samlet inn gjennom bruk av digitale tilbud

Opplysninger du oppgir til oss

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, kan du oppgi en rekke personopplysninger som vi behandler. Du kan oppgi personopplysninger til oss ved at du for eksempel oppretter en profil, er i telefonisk kontakt med oss, kjøper et produkt, deltar i en undersøkelse eller en konkurranse.

Opplysninger vi kan behandle, er for eksempel e-post, navn, kjønn, fødselsdag, adresse, telefonnummer, avisabonnementer, opplysninger knyttet til din Medielogin-profil. Hvis du bruker kommentarsystemet vårt, vil vi også behandle innholdet i kommentaren din. Hvilke opplysninger du oppgir, avhenger av den bestemte tjenesten du bruker. Vi vil derfor ikke behandle personopplysninger om deg for alle de opplistede kategoriene.

JP/Politikens Hus respekterer privatlivet ditt. Derfor ber vi deg ikke å oppgi sensitive opplysninger, for eksempel etnisk bakgrunn eller politisk, religiøs, seksuell eller filosofisk overbevisning.

Opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger

Når du kjøper et produkt hos JP/Politikens Hus, lager JP/Politikens Hus opplysninger om kjøpet ditt i din profil, men ikke kredittopplysningene dine. Når du legger inn kortnummer, utløpsdato og CVC-kode, vil selve betalingen foregå gjennom autoriserte betalingssystemer, for eksempel Dansk Internet Betalings System (DIBS), som tilbys av NETS, PayEx eller ePay

Opplysninger samlet inn gjennom bruk av digitale tilbud

Når du bruker de digitale tjenestene våre, samler vi inn opplysninger om deg, herunder:

 • Tekniske opplysninger om enheten, det vil si operativsystemet, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler og entydige indikatorer. Hvis du har opprettet en profil på Medielogin, kan disse opplysningene knyttes til din profil. Tekniske opplysninger om enheten din gir oss blant annet mulighet til å optimere visningen av tjenestene våre til den enheten du benytter.
 • Opplysninger om bruk av digitale tilbud. Når du besøker nettstedet vårt, lagrer vi opplysninger om besøkene dine. Dette gjør vi for å kunne tilpasse innhold og markedsføring til deg, men også for å begrense misbruk av tjenestene våre. Når du oppretter en profil i Medielogin, behandler vi opplysningene du oppgir i den forbindelse, og tildeler deg en intern ID for å øke sikkerheten for deg. I tillegg registrerer vi når du logger på og av profilen din, eller når du får tilgang til din Medielogin via enkelte avisers profiler. Du kan lese mer om brukervilkårene for Medielogin her.
 • Opplysninger fra andre kilder. Vi kan motta opplysninger fra andre kilder, slik som annonsører, måleverktøy og samarbeidspartnere som hjelper oss med å forstå atferden på tjenestene våre, eller med å forbedre det digitale tilbudet vårt. En annonsør kan for eksempel gi oss opplysninger om at det klikkes på en annonse på en av nettsidene våre, slik at vi kan måle effekten av annonsen og/eller presentere mer relevant innhold for deg. Når du bruker funksjoner som deling eller bruk av hashtags eller kommuniserer med oss via sosiale medier, kan det medføre at vi behandler opplysninger om deg. Vi kan også motta data fra Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister eller andre offentlige data hvis det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til deg.

Hvordan bruker JP/Politikens Hus opplysningene dine?

Opplysninger du oppgir til oss

Vi behandler personopplysningene dine blant annet for å kunne følge opp bestillinger og konkurranser, og til statistikk.

De innsamlede opplysningene kan videre brukes til å målrette innhold, kommunikasjon og markedsføring i det omfang gjeldende lovgivning tillater.

For å gi kundene våre relevant og interessant markedsføring, bruker vi Facebook Custom Audience. Dette foregår ved at vi sender pseudonymiserte kundelister med e-postadresser som Facebook sammenstiller med brukerne sine. Med denne tjenesten kan vi vise deg relevant innhold når du besøker Facebook. Du kan lese mer om Facebook Custom Audience her: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudien.

Vi behandler opplysningene på grunnlag av artikkel 6.1.f i personvernforordningen om interesseavveiingsregelen, der JP/Politikens Hus’ berettigede interesse er å kunne opprette og administrere din profil, tilpasse annonser og innhold til dine preferanser og forbedre funksjonaliteten til innholdet vårt.

Opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger

Opplysningene behandles for å kunne levere en vare eller ytelse til deg samt til å administrere betalingen. Har du en profil, vil kjøpene dine også bli knyttet til profilen din.

Vi behandler opplysninger som er oppgitt i forbindelse med kjøp og bestillinger, på grunnlag av artikkel 6.1.b i personvernforordningen, da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i.

Opplysninger samlet inn gjennom bruk av digitale tilbud

Når du bruker de digitale tilbudene våre, behandler vi noen opplysninger om deg, blant annet for å optimere visningen av tjenestene våre og tilpasse innhold og markedsføring til deg.

Vi behandler opplysningene på grunnlag av artikkel 6.1.a om samtykke og artikkel 6.1.f i personvernforordningen om interesseavveiingsregelen, der JP/Politikens Hus’ berettigede interesse er å kunne opprette og administrere din profil, tilpasse annonser og innhold til dine preferanser og forbedre funksjonaliteten til innholdet vårt.

Hvor lenge lagrer JP/Politikens Hus opplysningene dine?

Hvis du har opprettet en profil på Medielogin, lagrer vi i utgangspunktet personopplysningene dine frem til du sletter din Medielogin. Hvis du ikke har brukt tilbudet vårt på mer enn 5 år, sletter JP/Politikens Hus opplysningene dine.

Opplysninger om kjøp og bestillinger lagres så lenge du er kunde. Hvis kundeforholdet opphører, vil opplysningene bli lagret frem til det ikke lenger er et formål med å lagre opplysningene. JP/Politikens hus er underlagt ulike lover, herunder bokføringsloven, som blant annet danner grunnlag for lagringstiden etter opphørt kundeforhold.

Statistiske opplysninger om bruk av JP/Politikens Hus’ digitale tilbud lagres så lenge det er relevant.

Mottakere av personopplysninger

JP/Politikens Hus bruker databehandlere, som hjelper oss med å levere din tjeneste eller ytelse. For eksempel til å drifte plattformer, sende ut varer, IT-leveranser, brukerstøtte og finansielle institusjoner.

I tillegg eier JP/Politikens Hus en rekke selskaper som kategoriseres som konsernselskaper. Ettersom vi bruker de samme IT-systemene, vil personopplysningene dine bli delt på tvers av disse selskapene. Vi sørger for et høyt sikkerhetsnivå, og det er kun medarbeidere med et arbeidsbetinget behov som har tilgang til disse opplysningene.

Overføring til land utenfor EU/EØS

I utgangspunktet overfører JP/Politikens Hus ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysningene dine til tredjeparter i land utenfor EU/EØS sørger vi for at det er truffet passende sikkerhetstiltak, herunder ved å bruke EU-kommisjonens standardavtalevilkår om overføring av personopplysninger (som finnes på EU-kommisjonens nettsted) i avtalene våre med parter som mottar personopplysninger.

Vi bruker enkelte virksomheter i USA som databehandlere, for eksempel i forbindelse med IT-løsninger. Når vi bruker Microsoft, blir personopplysninger overført til, lagret og behandlet i USA eller et annet land der Microsoft og deres underdatabehandlere driver virksomhet. Alle overføringer Microsoft tar hånd om av personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal, underlegges passende sikkerhetstiltak som beskrevet i personvernforordningen (GDPR) artikkel 46. Det refereres i sin helhet til Microsofts vilkår for elektroniske tjenester. https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18877.

Informasjonskapsler

Hos JP/Politikens Hus’ medier bruker vi informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på den enheten du bruker (datamaskin, smarttelefon e.l.), slik at enheten kan kjennes igjen. Informasjonskapsler kan brukes til å utarbeide statistikk over din bruk av nettstedene våre og til optimering av sidenes innhold. Videre bruker vi informasjonskapsler for å vurdere bruken av enkelte elementer på nettstedet, og til å støtte markedsføringen av våre tjenester på nettstedet. Informasjonskapsler er en svært utbredt teknologi, som er nødvendig for å kunne tilby alminnelig funksjonalitet, slik som automatisk innlogging og elektronisk handlekurv.

En informasjonskapsel er en passiv fil og kan derfor ikke samle inn opplysninger fra enheten din eller spre virus eller andre skadelige programmer. Noen informasjonskapsler plasseres av andre parter (såkalte tredjeparter) enn den som står i adresselinjen (URL-en) i nettleseren, for eksempel annonsører eller mediebyråer. Det betyr at det lagres informasjonskapsler fra andre parter enn JP/Politikens Hus. Du vil på sidene våre bli møtt av en samtykkeboks, som gir deg mulighet til å tilpasse dine preferanser når det gjelder om tredjeparter kan behandle dine informasjonskapsler.

Samtykke

Alle nettstedene våre har en liste over informasjonskapsler. På koblingene nedenfor finner du en liste over informasjonskapsler på de store nettstedene våre:

Første gang du besøker nettstedene våre vil du bli møtt av en samtykkeboks, som gir deg mulighet til å godta eller avvise bruk av ikke-nødvendige informasjonskapsler.

Du kan alltid få en oversikt over de tillatelsene du har gitt, eller endre samtykket ditt, ved å klikke på koblingen «Administrer samtykke» på nettsidene våre.

Hvis du ikke ønsker å gi tillatelse til bruk av ikke-nødvendige informasjonskapsler, kan du fortsatt få tilgang til tredjepartsinnhold på de fleste nettstedene våre ved å betale for innholdet vårt, eller ved å logge inn hvis du allerede er abonnent.

Formål med informasjonskapsler

Når du samtykker til bruk av informasjonskapsler, godtar du at JP/Politikens Hus bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • dokumentasjon overfor annonsører for å belyse verdien av annonseringen deres
 • atferdsbasert individuell målretting av annonser og journalistisk innhold
 • registrering av antallet besøkende som blokkerer annonser
 • forbedring av teknisk funksjonalitet
 • forbedring av redaksjonelt innhold
 • trafikkmåling

Opplysninger som er samlet inn gjennom informasjonskapsler, kan være personopplysninger knyttet til deg som person og/eller til den enheten du har oppnådd tilgang fra.

Informasjonskapsler kan samle inn personopplysninger om deg, for eksempel IP-adresse og atferd på våre digitale tjenester. Disse opplysningene kan brukes til atferdsbasert individuell målretting av annonser, i det redaksjonelle arbeidet til videreutvikling og forbedring av det digitale tilbudet vårt og øvrige tjenester samt til profilering. Informasjon fra informasjonskapsler brukes først og fremst som dokumentasjon overfor annonsørene våre for å belyse verdien av annonseringen deres. Samtidig sikrer informasjonskapsler at du ikke ser de samme annonsene igjen og igjen, og alle klikk på annonser registreres.

Informasjonskapsler blir videre brukt til måling av annonseblokkering. Annonseblokkering er en teknologi som forhindrer at annonser blir vist på forskjellige nettsteder. Vi samler inn opplysninger om hvor mange som får tilgang til nettstedene våre med annonseblokkeringsprogrammer. Formålet er å undersøke hvor stor andel av sidevisningene våre som blokkeres for annonsevisninger, samt å gi mulighet til, i anonymisert form, å kommunisere til de brukerne som blokkerer for annonser på nettstedene våre. Ettersom annonser er en nødvendig del av forretningsmodellen vår, som gjør det mulig for oss å levere kvalitetsjournalistikk, er det viktig at vi løpende kan overvåke den aktuelle statusen og kommunisere denne videre til potensielle samarbeidspartnere og annonsører.

Hvis du har opprettet en profil, vil de digitale opplysningene i tillegg kunne kobles til profilen din.

Informasjonskapsler fra tredjeparter

Når du bruker nettsidene våre, ønsker tredjeparter (vanligvis annonsører) å samle inn informasjon om din atferd. Første gang du besøker nettstedene våre, vil du derfor bli presentert for en samtykkeboks som gir deg muligheten til å godta eller avvise bruk av ikke-nødvendige informasjonskapsler. Du kan lese personvernerklæringen til de enkelte annonsørene, den finner du samme sted som der du gir ditt samtykke. Selv om informasjonen samles inn via JP/Politikens nettsider, har ikke JP/Politiken tilgang til disse opplysningene. Det er utelukkende informasjon som samles inn av tredjeparter. Ditt samtykke er nødvendig for at tredjepartene har et rettslig behandlingsgrunnlag. Disse samtykkene innhentes gjennom en felles europeisk bransjestandard utviklet av IAB som medier, mediebyråer og teknologivirksomheter over hele Europa har sluttet seg til. Du kan lese mer om dette i IAB Transparency & Consent Framework her.

Felles dataansvar

Sosiale medier

Flere steder på nettstedene våre lagres det informasjonskapsler og piksler når det benyttes tjenester og komponenter fra sosiale medier som Facebook, Google, YouTube m.m. Ved bruk av disse tjenestene og komponentene vil tredjeparten vanligvis motta tekniske data om din nettleser, IP-adresse og hvilke sider du besøker.

Hvis du samtidig med besøket hos oss er logget inn på for eksempel Facebook eller Google, er det mulig for leverandører å sammenstille disse dataene med din profil.

For den slags behandlinger er JP/Politikens Hus felles dataansvarlig med leverandøren av de gjeldende informasjonskapslene fra tredjeparter. Du kan lese mer i utvalgte tredjeparters egne personvernerklæringer her:

Dansk Online Index

JP/Politikens Hus er tilsluttet Dansk Online Index, som fører statistikk over trafikken på danske nettsteder. Målingen uføres av Gemius SA på vegne av Danske Medier Research ApS. Når du besøker nettstedene våre, lagres det informasjonskapsler fra domenet *.gemius.pl på din enhet til bruk for innsamlinger av opplysninger om IP, tekniske opplysninger om enhet, nettleserversjon m.m. med tanke på utarbeidelse av statistikk. Bruk av informasjonskapsler finner sted på grunnlag av samtykke, som til enhver tid kan trekkes tilbake ved å slette informasjonskapsler, slik at innsamlede data i praksis ikke lenger kan knyttes til din enhet. Nedenfor finner du en veiledning til hvordan du sletter informasjonskapsler.

JP/Politikens Hus og Danske Medier Research er felles dataansvarlig for den delen av målingen som består av lagring av informasjonskapsler samt innsamling av opplysninger på de registrertes enheter.

De registrerte opplysningene overlates til vår samarbeidspartner Danske Medier Research ApS, som behandler disse med sikte på å generere statistikk om bruken av nettstedet vårt. Rettsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å få utarbeidet rettvisende statistikk om brukere av nettstedet samt optimere driften og utviklingen av det, jf. personvernforordningens artikkel 5, punkt 1, bokstav f.

Du kan lese mer i Dansk Online Index’ personvernerklæring her.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med annonsering

JP/Politikens Hus har fastsatt retningslinjer for innsamling og behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med annonsørers og mediebyråers (i det følgende kalt «Innkjøperen») annonsering gjennom digitale tjenester eid av JP/Politikens Hus. Retningslinjene gjelder for alle aktiviteter i forbindelse med plassering av annonser på sidene våre.

Ved Innkjøperens annonsering på våre sider gir JP/Politikens Hus Innkjøperen mulighet for, ved hjelp av egen teknologi eller tredjepartsteknologi, å samle inn personopplysninger om JP/Politikens Hus’ brukere.

JP/Politikens Hus og Innkjøperen er felles dataansvarlige for innsamling og overføring av personopplysninger til Innkjøperen om JP/Politikens Hus’ brukere på våre sider.

Du kan lese mer i våre retningslinjer for behandling av personopplysninger i forbindelse med annonsering her.

Dine rettigheter

Rett til innsikt
Du har rett til å få innsikt i de personopplysningene som JP/Politikens Hus behandler om deg, med enkelte unntak som er fastsatt i lovgivningen. Du kan til enhver tid se hvilke opplysninger vi har registrert om deg, på Medielogin eller ved å henvende deg til vår kundeservice.

Rett til å protestere
Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte markedsføring. Du kan sende oss en e-post til privatlivspolitik@jppol.dk hvis du ikke ønsker at dine data brukes til å målrette innhold og annonser til deg. Hvis du protesterer, betyr ikke det at du vil se mindre innhold eller færre annonser. De vil bare ikke utvelges til deg på grunnlag av dine interesser.

Rett til retting
Du har rett til å få rettet personopplysningene dine. Du kan rette stamopplysningene dine via Medielogin, der du kan se og endre stamopplysningene vi har registrert om deg, eller ved å henvende deg til vår kundeservice.

Rett til sletting
Du har i spesielle tilfeller rett til å få personopplysningene dine slettet. Du kan til enhver tid slette din Medielogin. Du må være oppmerksom på at hvis du har digitale abonnementer, vil ikke disse avregistreres ved en eventuell sletting. For å si opp abonnementene dine må du henvende deg til kundeservice.

Begrensning av behandling
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine og få behandlingen av personopplysningene dine begrenset. Særlig har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk for direkte markedsføring.  Det betyr ikke at du vil se mindre innhold eller færre annonser. De vil bare ikke utvelges til deg på grunnlag av dine interesser.

Rett til dataportabilitet
I enkelte tilfeller har du rett til å be om å få en oversikt over dine personlige opplysninger i et strukturert og maskinskrevet format, og du kan ha rett til å be oss om å overlevere disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

Betingelser
Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørsmål til eller er uenig i den måten vi behandler personopplysningene dine på, er du velkommen til å kontakte oss på privatlivspolitik@jppol.dk.

I forbindelse med henvendelser ber vi deg om å gi oss tilstrekkelige opplysninger til at vi kan identifisere deg og behandle henvendelsen din, for eksempel e-postadresse eller kundenummer. Det vil ikke være mulig for oss å oppfylle anmodningen din om innsikt ved kun å ha ditt for- og etternavn, da vi har mange dubletter.

 

Du kan også inngi en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-post: dt@datatilsynet.dk.

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen ved vesentlige endringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller forbedrede funksjoner eller for å forbedre nettstedet.

(Oppdatert 21. september 2021)