Udtalelse fra JP/Politikens Hus i sagen om spilannoncer

I forlængelse af omtalen af politiets konfiskationskrav i sagen om spilannoncer udtaler koncernøkonomidirektør i JP/Politikens Hus, Henrik Schjerbeck:

”Det påståede annoncebeløb er helt uden sammenhæng med virkeligheden og de faktiske annonceindtægter fra spilannoncer. Hertil kommer, at der efter vores opfattelse ikke er tale om en ulovlig aktivitet og således ikke ulovlige indtægter. Det er i øvrigt et synspunkt, vi deler med de mange andre danske medievirksomheder, der har været til stede på markedet for spilannoncer siden 2003”.

”Det er en verserende sag, som udelukkende drejer sig om, hvorvidt et reklameforbud i tips- og lottoloven er i strid med EU-retten. Vi ønsker ikke at udtale os yderligere om sagen, så længe den verserer ved domstolene.”