Stabilisering af omsætningen og solid resultatudvikling for JP/Politikens Hus

JP/Politikens Hus stabiliserede i 2018 omsætningen. Med en fremgang på 6 mio. kr. realiserede koncernen en omsætning på 2.761 mio. kr. Det er første gang siden 2011, at koncernens omsætning stiger. Stabiliseringen i omsætningen skyldes særligt en vækst på 30 pct. i det digitale abonnementssalg samt vækst i såvel bogsalg som distributionsomsætning.

Annoncesalget er stadig under pres fra konkurrencen fra de udenlandske techgiganter, men for dagbladenes vedkommende var udviklingen i printannoncesalget dog bedre end i flere år.

Driftsresultatet (EBITDA) endte på 262 mio. kr., hvilket er en fremgang på 13 mio. kr. i forhold til 2017. De tre store nyhedsmedier, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken leverede resultatfremgang, mens JP/Politikens Forlag samt Politikens Lokalaviser præsterede resultater på niveau med 2017. JP/Politikens Erhvervsmedier, der blandt andet omfatter Finans og Watch Medier, leverede markant fremgang i såvel omsætning som resultat. Finans øgede indholdssalget med 25 pct., mens Watch Medier øgede salget med 33 pct. i forhold til 2017.

I resultatet indgår en acceleration i igangsætningen af nye initiativer. I 2018 lancerede koncernen flere nye nichemedier, et historiemagasin samt Børneavisen. Alle sammen aktiviteter med klar publicistisk kerne. De mange nye aktiviteter betød, at vi i 2018 investerede omkring 10 mio. kr. mere i nye vækstinitiativer end året før.

Resultatet efter finans er præget af de markante kursfald på de finansielle markeder i årets fjerde kvartal. Efter en årrække med gode afkast på den likvide egenkapital realiserede koncernen i 2018 et negativt finansielt resultat på 44 mio. kr., primært som følge af kurstab. Årsresultatet er endvidere påvirket af særlige poster med en positiv nettoeffekt på 55 mio. kr., som væsentligst hidrører fra en udlodning fra en arbejdsgiverfond samt avancen fra salget af Spot. Særlige poster udgjorde 37 mio. kr. i 2017. Dagbladet Børsen, Børsen Associated Media og Saxo.com indgår som associerede virksomheder ikke i omsætningen for JP/Politikens Hus. Resultatpåvirkningen fra disse er som forventet.

 20142015201620172018
Nettoomsætning3.1283.0282.9152.7552.761
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 258201157249262
Resultat primær drift (EBIT)175129122207226
Resultat af finansielle poster64256758-44
Resultat før skat (EBT)237151187265177
Årets resultat173106139206139
Egenkapital1.6681.7641.8892.0822.199
Balancesum2.5992.6972.8203.0093.168
EBITDA margin (%)8,26,65,49,09,5
Antal medarbejdere2.4302.4902.4202.1402.135

Nyhedsmedier stabiliserer indholdssalget med digital fremgang

Efter flere års tilbagegang lykkedes det i 2018 at stabilisere nyhedsmediernes samlede indholdssalg, drevet af øget digitalt abonnementssalg hos såvel de brede nyhedsmedier, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken som erhvervsmedierne, Finans og Watch Medier. Fremgangen i det digitale abonnementssalg på 30 pct. afspejler en fokuseret indholdsudvikling og en fortsat professionalisering af salgsindsatserne samt et system- og datamæssigt kompetenceløft.

Ekstra Bladet leverede igen i 2018 en flot trafikfremgang og cementerede sin position som danskernes mest brugte, digitale nyhedsmedie. Trafikfremgangen understøttede en stærk udvikling i det digitale abonnementssalg og fremgang i det digitale annoncesalg.

Jyllands-Posten øgede igen i 2018 resultatet. Resultatudviklingen skyldes et stabilt indholdssalg, understøttet af en ambitiøs markedsføringskampagne samt en fortsat stærk udvikling i indholdssalget for Finans og Watch Medier. Samtidig udviklede printannoncesalget sig bedre end de foregående år.

Politiken er fortsat landets største avis og præsterede igen i 2018 fremgang i det samlede indholdssalg på baggrund af et klart defineret redaktionelt produkt, et tydeligt læserløfte og en skarp digital eksekvering. Også for Politiken var udviklingen i printannoncesalget bedre end i de foregående år. Dertil kommer igangsætningen af et nyt nichemedie, Byrum, en daglig podcast og magasinet, Politiken Historie.

JP/Politikens Erhvervsmedier fastholdt i 2018 høje vækstrater for såvel abonnementssalg som bundlinje. Der blev i 2018 igangsat to nye medier i regi af Watch Medier, AdvokatWatch og PolicyWatch.

Forlaget øger omsætningen i både Danmark og Sverige

Med flere bestsellerplaceringer end noget andet dansk forlag realiserede JP/Politikens Forlag pæn fremgang i bogsalget i Danmark. Samtidig steg salget betragteligt i det svenske forlag, Polaris, som blev etableret i 2017. Både fiktion og non-fiktion udviklede sig godt i forhold til 2017, hvilket også afspejlede sig i et solidt salg af rettigheder til udlandet.

JP/Politikens Forlag fortsatte i 2018 opbygningen af e-bogstjenesten Politiken Books med betydelige investeringer i markedsføring, med markant fremgang i antallet af abonnenter til følge.

Lokalaviserne fastholder resultatniveauet i et svært marked

Markedet for annoncering i lokale ugeaviser var i 2018 præget af hård konkurrence fra især de udenlandske techgiganter, som i stigende grad får fat i de lokale annoncører. Det kostede mere end 40 mio. kr. på omsætningen for Politikens Lokalaviser, som ikke desto mindre formåede at tilpasse omkostningerne til markedsudviklingen og fastholde et resultat på niveau med året før. I Danmark, hvor der udgives 25 lokalaviser, er der uændret positive resultater, mens resultatet for de 27 svenske lokalaviser var negativt.

Distributionsforretningen i markant vækst

Begge de delejede distributionsselskaber, Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling, realiserede betydelig omsætningsfremgang i 2018. Selskaberne har formået at udnytte avisomdelingens særlige karakteristika, igennem omdeling 365 dage om året helt hjem på adressen, til at tiltrække nye kunder med behov for stabil omdeling af magasiner, breve og pakker.

Forventninger til 2019

Resultatet for 2018 indfriede forventningerne til året. I 2019 forventes et driftsresultat (EBITDA) på 250-275 mio. kr. Med baggrund i koncernens vækststrategi vil der igen i 2019 blive investeret betydeligt i nye publicistiske initiativer, især på det digitale område. I 2019 forventes Saxo.com at indgå i koncernregnskabet som fuldt ejet virksomhed. Købet, der blev annonceret i november 2018, afventer stadig godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Saxo.com indregnes i 2018 som associeret virksomhed.