Her er et gammel billede. Foto: Tage C.

Sjællandske Medier overtager LørdagsAvisen i Køge

Fra den 1. januar 2017 overtager Sjællandske Medier A/S Køge Mediecenters aktiviteter fra Politikens Lokalaviser A/S. Det drejer sig om LørdagsAvisen, BoligAvisen, BilAvisen, Erhvervsavisen Sjælland, specialudgivelser og hjemmesiden lordagsavisen.dk.

LørdagsAvisens kontor på Torvet nr. 19A i Køge bibeholdes, ligesom samtlige medarbejdere fortsætter. Køge Mediecenters daglige ledelse bliver uændret salgschef Rikke Lykke Nielsen og økonomichef Erik Olsen. ”Som en lokal og regional medievirksomhed, for hvem Køge er et primærområde, er det naturligt og oplagt at videreføre og at udvikle Køge Mediecenters aktiviteter.

Det er afgørende for os, at læsere og annoncører møder nøjagtig de samme ledere og medarbejdere, som man har gjort med Politikens Lokalaviser som ejer”, siger Sjællandske Mediers adm. direktør, Torben Dalby Larsen. Politikens Lokalaviser har igennem en årrække udgivet LørdagsAvisen fra det 100 % ejet datterselskab Køge Mediecenter A/S. Ifølge adm. direktør Søren Riis, Politikens Lokalaviser A/S, vil det nye ejerforhold styrke udviklingen af LørdagsAvisen, da Sjællandske Medier har en stærk lokal forankring i området med mange forskellige medier.

”Køge er en by i udvikling med et godt handels- og foreningsliv, som LørdagsAvisen har været en vigtig del af i mange år. Det skal avisen også være i fremtiden, og det sikres bedst med Sjællandske Medier som ny ejer på grund af deres historik og massive tilstedeværelse i Køge.

Vi har haft mange gode og spændende år i Køge, men jeg er sikker på, at beslutningen om at forlade Køge er rigtig for alle parter”, udtaler adm. direktør for Politikens Lokalaviser, Søren Riis. Sjællandske Medier har ikke købt aktieselskabet Køge Mediecenter, men brandet Køge Mediecenter og aktiviteterne i Køge Mediecenter. Aktieselskabet, der skifter navn, ejes fortsat af Politikens Lokalaviser. Sjællandske Medier udgiver fra Torvet nr. 10 i Køge bl.a. DAGBLADET Køge og ugeavisen Køge Onsdag. Torben Dalby Larsen oplyser, at disse aktiviteter naturligvis fortsætter uændret med redaktør Katrine Wied samt blad- og salgschef Jan Glöet som daglige ledere.