Sjællandske Medier køber Politikens Lokalavisers nordsjællandske aviser

Sjællandske Medier styrker nu sin samlede position på Sjælland og virksomhedens lokale ugeavisforretning med et køb af Politikens Lokalavisers nordsjællandske ugeaviser.

Sjællandske Medier overtager 13 ugeaviser fra Politikens Lokalaviser og udgiver herefter 49 ugeaviser fra Gilleleje i nord til Møn i Syd, heraf flere i det storkøbenhavnske område. Med købet følger også Politikens Lokalavisers erhvervsavis i Nordsjælland. De nyerhvervede aviser har tilsammen 300.000 læsere, så Sjællandske Medier vil fremover nå godt en million ugeavislæsere hver uge. Hertil er selskabets fire dagblade, DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske dagligt i kontakt med 160.000 læsere.

Overtagelsen af de 13 ugeaviser og erhvervsavisen finder sted 1. januar 2020. Købet markerer et stort skridt i Sjællandske Mediers ambition om at dække hele Sjælland med nærværende og vedkommende lokaljournalistik.

”Med overtagelsen af Politikens Lokalavisers nordsjællandske ugeaviser styrker vi vores muligheder for at nå alle sjællændere med vores udgivelser. Det er en stor dag for Sjællandske Medier”, siger formanden for Sjællandske Medier, Niels Jørgen Hansen.

Adm. dir. i Sjællandske Medier, Jens Nicolaisen, betegner købet af de nordsjællandske ugeaviser som sund økonomisk fornuft.

”Vi overtager 13 veldrevne lokale ugeaviser og en erhvervsavis, som alle er journalistisk vigtige og som gør en forskel for det lokale samfund og - demokrati. De er pænt overskudsgivende, og hver især har den førende lokale position annoncemæssigt i et område med Danmarks stærkeste købekraft. De supplerer vores egen portefølje af økonomisk sunde ugeaviser rigtig fint, og vi får samtidig gode muligheder for at skabe en endnu stærkere ugeavisforretning i kraft af den samlede markedsposition og de mange kompetente medarbejdere, der nu bliver en del af Sjællandske Medier,” siger Jens Nicolaisen.

Den endelige købesum opgøres som en multipel af EBITDA-indtjeningen for de aviser, der overtages, og vil derfor først blive fastlagt i starten af 2020.

Hos Politikens Lokalaviser konstaterer bestyrelsesformand, Stig Kirk Ørskov, at der er behov for konsolidering på ugeavismarkedet for at skabe forudsætningen for langsigtet økonomisk bæredygtighed.

”Det er selvsagt med vemod, at vi nu siger farvel til vores sjællandske ugeaviser. Vi har været stolte ejere af ugeaviserne og har glædet os over at kunne bidrage til den lokale oplysning og det lokale demokrati. Men konsolidering er en forudsætning for langsigtet økonomisk bæredygtighed i dette marked. Da lokaljournalistik er selve omdrejningspunktet for Sjællandske Medier, er det oplagt, at det netop er her, konsolideringen sker. Vi er ikke i tvivl om, at vores sjællandske ugeaviser overtages af en virksomhed, som vil kere sig om lokaljournalistikken og nu får den nødvendige slagkraft til den fortsatte udvikling af den lokale ugeavisjournalistik”, siger Stig Kirk Ørskov.

I forbindelse med overtagelsen af de nordsjællandske aviser overgår adm. direktør i Politikens Lokalaviser, Morten Werge Kallmayer, til Sjællandske Medier sammen med økonomidirektør, Tommy Voigt Hansen. Det sidste medlem af direktionen i Politikens Lokalaviser, Lone Søndergaard, fortsætter hos JP/Politikens Hus.

De 12 jyske ugeaviser, som Politikens Lokalaviser hidtil har udgivet i og omkring Aarhus, organiseres fremover i regi af Jyllands-Posten.

”De jyske ugeaviser og Jyllands-Posten komplementerer hinanden, og kombinationen forstærker Jyllands-Postens samlede position i Østjylland betragteligt”, siger Stig Kirk Ørskov.

Jyllands-Postens erhvervsdirektør, Rasmus Blegvad, bliver desuden adm. direktør i ugeavisselskabet fra 1. januar 2020.