Foto: Thomas Borberg

Sag om fogedforbud skal nu i Landsretten

Sagen om et påstået brud på et fogedforbud i forbindelse med Politikens udgivelse af bogen, ’Syv år for PET’ skal nu i Landsretten.

Det sker i forlængelse af, at Københavns Byret 18. januar afsagde dom i sagen mod JP/Politikens Hus og Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen. Byretten idømte JP/Politikens Hus en bøde på 100.000 kroner og chefredaktør, Christian Jensen en bøde på 50.000 kroner for at have overtrådt fogedforbuddet vedrørende bogen.

Både JP/Politikens Hus og Christian Jensen accepterede byrettens dom, da de vurderede, at det efter mere end to års proces er på tide at trække en streg i sandet, selv om de fortsat mener, at frifindelse havde været rigtig i lyset af Højesterets kendelse i sagen fra november 2017.

PET valgte dog efterfølgende at anke sagen til Landsretten på grund af utilfredshed med byrettens strafudmåling.

Advokat Martin Dahl Pedersen, som repræsenterer JP/Politikens Hus og Christian Jensen, har i forlængelse af PETs anke meddelt, at han vil begære frifindelse, når sagen skal behandles i landsretten. Han peger på, at Højesteret i sin kendelse fastslog, at det ifølge medieansvarsloven principielt er de ansvarshavende chefredaktører og ikke udgiverne, der har ansvaret for indholdet i avisen.