Regnskabsmeddelelse 2016 for JP/Politikens Hus

JP/Politikens Hus øger overskud

JP/Politikens Hus realiserer i 2016 et overskud før skat på 187 mio. kroner mod 151 mio. kroner i 2015. I resultatet indgår omkostninger til fratrådte medarbejdere på godt 80 mio. kroner i forbindelse med de strukturelle omkostningstilpasninger, der er gennemført i løbet af året på koncernens dagblade og ugeaviser. Derudover indgår avance fra salg af aktiviteter med 30 mio. kroner.

Koncernens samlede omsætning faldt i 2016 med 4 pct. Faldet skyldes primært den markant negative udvikling på markedet for printannoncer. Den digitale reklameomsætning voksede med knap 10 pct., men formåede ikke at kompensere fuldt ud for tilbagegangen i printannoncesalget. Avissalget indfriede forventningerne, og væksten i det digitale indholdssalg fortsatte, særligt på erhvervsområdet, hvor Watch Medier og Finans udviklede sig godt.

På baggrund af de strukturelle omkostningstilpasninger er der tale om et underliggende robust resultat i 2016 på niveau med 2015. Med de strukturelle tilpasninger er der sikret et solidt udgangspunkt for 2017 og skabt grundlag for yderligere investeringer i udvikling af digitale produkter med henblik på at udbygge koncernens digitale markedspositioner. Målt på tidsforbrug står koncernens dagblade for mere end 50 pct. af nyhedsforbruget blandt de tyve største, danske, kommercielle nyhedssites.

Efter skatter i 2016 på 48 mio. kroner er årets resultat 139 mio. kroner. Med et udbytte på 10 mio. kroner øges egenkapitalen til 1.889 mio. kroner. Koncernens likvide beredskab øges med 140 mio. kroner til 1.751 mio. kroner.

Hoved- og nøgletal     
20122013201420152016
Hovedtal - mio. kr.
Nettoomsætning3.3353.1753.1283.0282.915
Drift - EBITDA239268258201157
Primær drift - EBIT149183175129122
Resultat før skat193214237151187
Årets resultat144162173106139
Egenkapital1.3471.5071.6681.7641.889
Balancesum2.3892.5242.5992.6972.820
Pengestrømme fra driftsaktivitet238267162197162
Pengestrømme fra investering-3411-36-38-10
Forskydning likvider179260115147140
Nøgletal -%
Overskudsgrad4,55,85,64,34,2
Egenkapitalforrentning12,011,310,96,27,6
Egenkapitalandel56,459,764,265,467,0
Antal
Antal medarbejdere2.4352.3552.4302.4902.420

Dagbladene fortsætter investering i digitale platforme

De tre dagblade har igen i 2016 haft opmærksomheden rettet imod fortsat udvikling af såvel de trykte som de digitale udgivelser. Læserindtægterne indfriede forventningerne, og dagbladene har samlet øget antallet af digitale abonnenter. Der har i 2016 været fokus på højere lønsomhed for det digitale indholdssalg. Koncernen har en fast ambition om at gå forrest i udviklingen af digitale betalingsmodeller. Finans og nicheerhvervssites under Watch Medier udvikler sig fortsat positivt og styrker deres markedspositioner.

Trods digital vækst, og i særdeleshed høj vækst i det mobile annoncesalg, har resultaterne på annoncemarkedet ikke indfriet forventningerne til året, og modsat de seneste år kompenserer det digitale reklamesalg ikke fuldt ud for tilbagegangen i printannoncesalget. Således er der gennemført strukturelle spareplaner, der skal sikre en fortsat tilfredsstillende lønsomhed og plads til videreudvikling.

Generelt er dagbladenes markedspositioner fastholdt, men konkurrencen fra særligt de internationale aktører er intensiveret. Med henblik på at styrke dagbladenes markedspositioner har 2016 budt på en række nye initiativer med fokus på såvel printannoncesalget som det digitale annoncesalg, herunder lanceringen af en ny digital valuta – tidsbaseret annoncesalg samt etableringen af en fælles enhed for programmatisk annoncesalg. Derudover har de tre dagblade i 2016 – som de første i Europa – lanceret digitalt, automatiseret salg af printannoncer.

Lokale ugeaviser tilpasser og styrker markedspositioner i et presset marked

Driftsresultatet i Politikens Lokalaviser går tilbage i forhold til sidste år som følge af den negative udvikling i salget af printannoncer og en skærpet konkurrence i flere områder i både Danmark og Sverige. Der er løbende foretaget betydelige effektiviseringer i driften for at sikre et tilfredsstillende omkostningsniveau. Flere af koncernens ugeaviser formår således at fastholde eller øge indtjeningen i forhold til sidste år.

Trods et fortsat markedspres har Politikens Lokalaviser generelt styrket sine markedspositioner, og senest er der indgået redaktionelle og salgsmæssige samarbejder, der yderligere styrker positioner i Nordsjælland, Horsens og Odense. Der er i slutningen af året gennemført frasalg af aktiviteter i Roskilde og i begyndelsen af 2017 er aktiviteterne i Køge frasolgt. Det er frasalg, der samlet understøtter en forbedret indtjening i de kommende år. Frasalg af Roskilde medfører en avance i 2016-regnskabet på 30 mio. kroner.

JP/Politikens Forlag når indtjeningsforventninger

JP/Politikens Forlag leverer igen i 2016 et tilfredsstillende resultat. Udgivelsesprogrammet har været præget af stærke bestsellere samt prisvindende og anmelderroste titler. På det internationale marked har forlaget også haft vækst, og flere forfatterskaber er solgt til udlandet til fremtidige udgivelser. Resultatet er forsat påvirket af investering på det digitale bogmarked, med forventning om en styrket position i 2017.

Forventninger til 2017

Resultatet for 2016 levede ikke op til forventningerne. I 2017 forventes et driftsoverskud for fortsættende aktiviteter på omkring 200 mio. kroner.

Koncernen har i januar 2017 erhvervet 49,9 pct. af Dagbladet Børsen og Børsen Associated Media.