Regnskabsmeddelelse 2012

JP/Politikens Hus leverer solidt overskud og når 1,1 mia. kroner i fri likviditet

I et 2012 uden samfundsøkonomisk vækst præsterede JP/Politikens Hus på ny et tilfredsstillende økonomisk resultat. Samtidig udbyggede JP/Politikens Hus sin førerposition på såvel det trykte som det digitale marked. På det mobile område har koncernen erobret en endnu stærkere markedsposition end på print- og desktopmarkedet, og koncernens udgivelser er samlet set i kontakt med flere læsere og brugere end nogensinde før.

Den samfundsøkonomiske stilstand har haft negativ effekt på annoncemarkedet, og med udsigt til år med ringe vækst har JP/Politikens Hus i 2012 afholdt betydelige omkostninger til de nødvendige rationaliseringer af koncernens aktiviteter. På trods af omkostningerne til rationaliseringer fastholder koncernen i 2012 en høj lønsomhed med et resultat før skat på 193 mio. kroner. I 2011 var resultatet 239 mio. kroner før skat.

JP/Politikens Hus havde i 2012 en skattebetaling på 49 mio. kroner og fik dermed et resultat efter skat på 144 mio. kroner. I 2011 var skattebetalingen knap 65 mio. kroner og resultatet efter skat 175 mio. kroner.

Årets resultat er skabt på baggrund af en stabil omsætning og overskud i alle koncernens hovedaktiviteter. Hertil kommer en tilfredsstillende økonomi i koncernens tryk- og distributionsaktiviteter.

I 2012 steg det likvide beredskab til 1.089 mio. kroner mod 910 mio. kroner ved udgangen af 2011. Egenkapitalen steg i 2012 med 288 mio. kroner og udgør nu 1.347 mio. kroner. Forøgelsen skyldes, ud over årets resultat, opskrivning af ejendomme med en effekt på 150 mio. kroner.

I 2013 vil koncernen i særlig grad satse på udvikling af de mobile udgivelser og nye digitale abonnementsmodeller. I december 2012 introducerede Jyllands-Posten sin model, JP Premium. I 2013 lancerer Ekstra Bladet og Politiken deres digitale abonnementsmodeller.

Hoved- og nøgletal     
20082009201020112012
Hovedtal – mio. kr.
Nettoomsætning3.5563.2723.2663.3863.335
Drift - EBITDA 123160323302239
Primær drift - EBIT -13032234217149
Resultat før skat-16970267239193
Årets resultat -13640183175144
Egenkapital6867188961.0591.347
Balancesum1.8301.7501.9472.0812.389
Pengestrømme fra driftsaktivitet78271306268238
Pengestrømme fra investering-143-111-24-162-34
Forskydning likvider-6415927499179
Nøgletal - %
Overskudsgrad-3,61,07,26,44,5
Egenkapitalforrentning-17,95,722,717,912,0
Egenkapitalande37,541,146,051,256,4
Antal
Antal medarbejdere2.9002.5302.3452.4052.435

JP/Politikens Hus tjener pengene på dagbladsaktiviteterne

Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken er koncernens væsentligste indtægtskilder. En høj lønsomhed er fastholdt i 2012 gennem effektiviseringer og besparelser samt løbende tilpasning af alle aktiviteter til år med lav økonomisk vækst. Dagbladene har i 2012 haft særlig opmærksomhed rettet mod udvikling af betalingsmodeller for digitalt indhold.

Øget lønsomhed i lokalavisaktiviteterne i Danmark og Sverige
Efter år med betydelige opkøb inden for koncernens lokalavisaktiviteter har opmærksomheden i 2012 været rettet mod konsolidering af de tilkøbte aktiviteter. Lønsomheden er forbedret, hvilket særligt skyldes fremgang i den svenske forretning. Koncernen står ved udgangen af 2012 bag udgivelsen af 87 titler i Danmark og Sverige.

Farvel til markedet for trafikaviser
I slutningen af 2012 trådte JP/Politikens Hus ud af markedet for trafikaviser. Det skete, da JP/Politikens Hus sammen med de øvrige ejere af MetroXpress Denmark A/S valgte at sælge sin ejerandel på 24,5 pct. til schweiziske TAmedia. Salget sker som følge af, at trafikavismarkedet ikke længere er et strategisk satsningsområde for koncernen.

Forbedret markedsposition i JP/Politikens Forlagshus
Salg til internationale bogmarkeder, fortsat udnyttelse af eksisterende partnerskaber og fremgang på fiktionsmarkedet har styrket forlagets samlede markedsposition i 2012. Samtidig er forlaget tilpasset nye markedsvilkår.

Endnu et år med høj distributionskvalitet og øget tilgang af nye produkter
Effektiviseringer af tryk- og distribution har igen i 2012 fastholdt et tilfredsstillende omkostningsniveau. På distributionsområdet er omsætningsvæksten øget i 2012 med tilgang af nye produkter og kunder samt opkøb af yderligere distributionsaktiviteter.

Forventninger til 2013
JP/Politikens Hus forventer i 2013 et resultat på samme niveau som i 2012.

--
For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør Lars Munch, telefon 33 47 27 01.