Regnskabsmeddelelse 2011

__
JP/Politikens Hus leverer solidt resultat og runder 1 mia. kroner i egenkapital

2011 har været et tilfredsstillende år for JP/Politikens Hus. Overskuddet er på samme høje niveau som i 2010, og egenkapitalen har nu rundet 1 mia. kroner. Samtidig er koncernens udgivelser i kontakt med flere læsere end nogensinde.

Det primære driftsresultat viser et overskud på 217 mio. kroner mod 234 mio. kroner i 2010, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af konjunkturerne og en annoncenedgang i årets 3. og 4. kvartal. Før skat ender årets resultat på 239 mio. kroner, og med et overskud efter skat på 175 mio. kroner sikres en fortsat konsolidering af koncernens økonomiske fundament.

Årets resultat er skabt på baggrund af en samlet øget omsætning, overskud i alle koncernens hovedaktiviteter og en forbedret økonomi i koncernens digitale og mobile udgivelser. Hertil kommer en forbedret økonomi i koncernens tryk- og distributionsaktiviteter.

Fortsat udvikling af indholdet i alle koncernens trykte, digitale og mobile udgivelser har været omdrejningspunktet for aktiviteterne i 2011. I 2012 vil denne linje blive videreført, idet der i særlig grad satses på udvikling af betalt indhold. Med en forbedret rentabilitet i koncernens digitale og mobile aktiviteter sikres et stærkt afsæt for en profitabel digital fremtid.

Hoved- og nøgletal     
20072008200920102011
Hovedtal – mio. kr.
Nettoomsætning3.6603.5563.2723.2663.386
Drift - EBITDA-26123160323302
Primær drift - EBIT-147-13032234217
Resultat før skat-134-16970267239
Årets resultat-104-13640183175
Egenkapital8336867188961.059
Balancesum1.9791.8301.7501.9472.071
Pengestrømme fra driftsaktivitet3578271306268
Pengestrømme fra investering-92-143-111-24-162
Forskydning likvider-65-6415927499
Nøgletal - %
Overskudsgrad-4,0-3,61,07,26,4
Egenkapitalforrentning-11,8-17,95,722,717,9
Egenkapitalandel42,137,541,146,051,2
Antal
Antal medarbejdere2.9152.9002.5302.3452.405

JP/Politikens Hus henter væsentlig del af indtjeningen på dagbladene
Koncernens tre dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken er fortsat den væsentligste indtægtskilde for koncernen. Avisernes stærke økonomi er fastholdt i 2011, blandt andet gennem et vedholdende fokus på digital indtjening, forbedring af rentabiliteten i bladsalget samt effektiviseringer og besparelser.

De tre dagblades solide førerpositioner på print, net og mobil er udbygget gennem året. Ved udgangen af 2011 var Politiken og Jyllands-Posten landets mest læste morgenaviser målt på både hverdage og søndage. Samtidig var ekstrabladet.dk igen i 2011 det absolut førende digitale nyhedsmedie i Danmark med over 1,3 mio. daglige besøg, ligesom Ekstra Bladets mobile site indtog en markant førerposition.

Udvikling af indhold har været omdrejningspunkt for dagbladenes aktiviteter på trykte, digitale og mobile udgivelser. Der er gennem de senere år skabt et solidt økonomisk fundament for fremtidig vækst og indtjening på det digitale og mobile område.

Kraftig ekspansion på lokalaviserne med fuld effekt i 2012
Politikens Lokalaviser er kommet styrket ud af 2011. Samlet er antallet af titler øget gennem året, og koncernen står ved udgangen af 2011 bag udgivelsen af 94 titler i Danmark og Sverige mod 66 titler i 2010. Årets resultat er tilfredsstillende i lyset af konjunkturerne.

Trafikaviser indfrier forventningerne
Partnerskabet med Metrokoncernen på trafikavismarkedet gav i 2011 gode resultater: metroXpress og 24timer har fastholdt markedspositionerne som de to mest læste gratisaviser, og det opnåede resultat indfrier forventningerne til året.

Styrket markedsposition i JP/Politikens Forlagshus
Salg til internationale bogmarkeder, fortsat udnyttelse af eksisterende partnerskaber med Politiken PLUS og SAXO.com på markedet for e-handel med bøger og fremgang på fiktion og kogebøger er medvirkende til, at koncernens forlag har styrket markedspositionen og leveret et tilfredsstillende resultat i 2011.

Effektiviseret tryk og distribution og historisk høj kvalitet
Koncernens tryk- og distributionskvalitet er historisk god, og fortsatte effektiviseringer af hele logistikområdet har igen i 2011 nedbragt det samlede omkostningsniveau. Hertil kommer øget vækst på distributionsområdet med tilgang af bøger og magasiner som nye kunder.

Forventninger til 2012
JP/Politikens Hus går 2012 i møde med en styrket økonomi og en særdeles stærk likvid position. Det solide økonomiske fodfæste sikrer, at JP/Politikens Hus også fremover kan og vil fokusere på at udvikle eksisterende og nyt indhold til alle medieplatforme, ligesom koncernen er godt rustet til år med lavkonjunktur.

Den positive økonomiske udvikling i koncernens digitale og mobile indholdsudgivelser danner afsættet for en række forsøg med betaling for digitalt indhold i 2012. JP/Politikens Hus forventer et tilfredsstillende resultat i 2012 på niveau med 2011.

Om koncernen
JP/Politikens Hus er Danmarks førende medievirksomhed på trykte, digitale og mobile udgivelser. Omdrejningspunktet for koncernen er publicistisk kvalitet, kreativitet samt sund forretningsmæssig udvikling.

Koncernens forretningsområder omfatter dagblade, gratisaviser, lokal- og gratisugeaviser i Danmark og Sydsverige, forlagsaktivitet, digitale aktiviteter, nyhedstjenester samt tryk- og distributionsvirksomhed i tilknytning til hovedaktiviteterne.