Regnskabsmeddelelse 2010

__
Historisk godt år for JP/Politikens Hus
JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før. Det tilfredsstillende resultat bringer JP/Politikens Hus tilbage på indtjeningsniveauet fra 2004 og 2005. Og det på trods af, at 2010 var et år med historisk lav annonceindgang.

Den positive resultatudvikling kan særligt tilskrives tre forhold: Forbedret økonomi i bladsalget, balance i økonomien for de digitale aktiviteter og effekten af de store strukturtilpasninger, som er blevet gennemført de seneste år.

Alle koncernens selskaber giver overskud, og på alle områder er de i forvejen stærke markedspositioner blevet styrket gennem året. Målt på antallet er læsere står koncernens udgivelser også styrket ved udgangen af 2010. Aldrig har vores udgivelser været i kontakt med flere danskere på daglig basis.

Udvikling af indhold og digital fremdrift har været nøgleord for vores aktiviteter i 2010. Udviklingslinjen vil blive videreført i 2011. Og med balance i økonomien for de digitale aktiviteter har koncernen et godt afsæt for en profitabel digital fremtid.

Hoved- og nøgletal     
20062007200820092010
Hovedtal – mio. kr.
Nettoomsætning 3.5033.6603.5563.272 3.266
Drift - EBITDA207-26123160323
Primær drift - EBIT 91-147-13032234
Resultat før skat 112-134-16970 267
Årets resultat75-104-13640183
Egenkapital943833686718896
Balancesum2.0581.9791.8301.7501.947
Pengestrømme fra driftsaktivitet 1783578271306
Pengestrømme fra investering -145-92-143-111-24
Forskydning likvider -34-65-64159274
Nøgletal - %
Overskudsgrad2,6-4,0-3,61,0 7,2
Egenkapitalforrentning 8,3-11,8-17,95,722,7
Egenkapitalandel 45,842,137,541,146,0
Antal
Antal medarbejdere 2.6302.9152.9002.5302.345

Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet er rygraden i en stærk økonomi
Stærke resultater for koncernens tre dagblade Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet er den væsentligste forklaring på koncernens stigende overskud. Avisernes økonomi er forbedret gennem et vedholdende fokus på at forbedre rentabiliteten i oplaget. Blandt andet er der foretaget en væsentlig reduktion af rabatter i bladsalget.

Gennem året har de tre aviser fastholdt og styrket deres i forvejen stærke markedspositioner på alle medier. Jyllands-Posten og Politiken var ved udgangen af 2010 landets mest læste morgenaviser målt både hverdage og søndage. Ekstra Bladet fastholdt positionen som landets mest læste formiddagsavis. Og ved udgangen af 2010 var ekstrabladet.dk det absolut største digitale nyhedsmedie i Danmark med over 1 mio. daglige besøg.

Fokus på indhold og udvikling af nye og eksisterende udgivelser har været omdrejningspunkt for dagbladenes digitale aktiviteter. Resultatet er, at der er skabt økonomisk balance på det digitale område.

Stor resultatfremgang i lokalaviserne
Politikens Lokalaviser er kommet styrket ud af 2010 både i Danmark og i Sverige. En samlet omsætningsstigning på 7 pct. kombineret med effekten af rationaliseringer fra tidligere år har medført en betydelig resultatfremgang og et tilfredsstillende resultat.

Stærkt partnerskab på trafikavismarkedet
Partnerskabet med Metrokoncernen på trafikavismarkedet har også i 2010 været et stærkt aktiv for JP/Politikens Hus. Både metroXpress og 24timer har fastholdt markedspositionerne som de to mest læste gratisaviser og har samtidig opnået et resultat svarende til forventningerne.

Styrket markedsposition og økonomi i JP/Politikens Forlagshus
Stor fremgang på fiktion, salg til internationale bogmarkeder og udnyttelse af partnerskaber med Politiken PLUS og SAXO.com på markedet for e-handel med bøger er medvirkende til, at koncernens forlag har styrket markedspositionen og leveret et tilfredsstillende resultat i 2010.

Effektiviseret tryk- og distribution
Lukningen af trykkerier, som prægede koncernens regnskaber for 2008 og 2009, er tilendebragt. Tryk- og distributionskvaliteten er historisk god samtidig med, at hele logistikområdet er effektiviseret, og det samlede omkostningsniveau er nedbragt.

Forventninger til 2011
JP/Politikens Hus går ind i 2011 med en sund økonomi og en stærk likvid position. Det solide økonomiske fodfæste sikrer, at JP/Politikens Hus også fremover kan og vil fokusere på at videreudvikle alle medier. Koncernen forventer et tilfredsstillende resultat for alle koncernens forretningsområder i 2011, herunder vækst på de digitale aktiviteter.

Om koncernen
JP/Politikens Hus er Danmarks førende medievirksomhed på trykte, digitale og mobile udgivelser. Omdrejningspunktet for koncernen er publicistisk kvalitet, kreativitet, samt sund forretningsmæssig udvikling.

Koncernens forretningsområder omfatter dagblade, gratisaviser, lokal- og gratisugeaviser i Danmark og Sydsverige, forlagsaktivitet, digitale aktiviteter og portaler, nyhedstjenester samt tryk- og distributionsvirksomhed i tilknytning til hovedaktiviteterne.