Politikens Lokalaviser fokuserer på midtuge aviser

Politikens Lokalaviser retter fokus mod at styrke de lokale ugeaviser midt på ugen samt mod de lokale digitale websites.

Udviklingen på de lokale annoncemarkeder betyder, at annoncørerne i stigende grad tilvælger lokalavisernes midtuge udgivelser, som har særligt fokus på lokalt redaktionelt indhold, frem for weekendudgivelserne, der typisk har prioriteret bredere stofområder.

For at understøtte efterspørgslen vil Politikens Lokalaviser derfor fremover fokusere ressourcerne til de ugeaviser, der udkommer midt på ugen, og til gengæld indstille udgivelsen af weekendaviser i Nordsjælland.

”Erfaringerne viser, at vores annoncører får den bedste effekt i midtuge aviserne med de mange trofaste læsere. Vores unikke position på markedet skal bruges til at udvikle og styrke midtugeaviserne sideløbende med udviklingen af nye digitale tiltag og særudgivelser herunder magasiner,” siger Morten Werge Kallmayer, administrerende direktør i Politikens Lokalaviser og fortsætter. ”Læserne og annoncørerne vil således opleve endnu stærkere midtuge aviser med lokalt indhold, der er relevant for læserens liv og færden i lokalområdet suppleret dagligt med lokale nyheder, som publiceres direkte på nettet.” 

De annoncører, der i dag anvender weekendaviserne, vil i stedet blive tilbudt annoncering i midtugeaviserne og dermed uændret mulighed for lokal annoncering.

Sidste udgave af weekendaviserne udkommer i uge 26. Politikens Lokalaviser udgiver herefter 12 husstandsomdelte lokale ugeaviser i Nordsjælland, én på Vestegnen og totalt 25 i Danmark.