Politikens Lokalaviser fastholdte indtjeningen i 2018

Med et driftsresultat (EBITDA) på 19,8 mio. kr., mod 20,3 mio. kr. året før, fastholdte Politikens Lokalaviser indtjeningen i 2018 til trods for en nedgang i omsætningen på godt 40 mio. kr.

Ugeavismarkedet er fortsat betydelig udfordret af den hårde konkurrence fra de udenlandske techgiganter, som i stigende grad får fat i de lokale annoncører, men en fokuseret indsats på at fastholde rentabiliteten har haft effekt for Politikens Lokalaviser.

Med udnævnelsen af Morten Kallmayer som adm. direktør og udvidelsen af direktionen med direktør Lone Søndergaard og økonomidirektør Tommy Voigt Hansen fik Politikens Lokalaviser i 2018 ny ledelse. Samtidig tiltrådte Jan Halling som direktør for de svenske lokalaviser i regi af Lokaltidningen.

Den nye ledelse har i 2018 gennemført betydelige omkostningsbesparelser i Danmark – udvalgte udgivelser er slået sammen og udgivelse af weekendaviser er ophørt. Samtidig er organisationen blevet tilpasset. For at styrke omsætningen er nye digitale produkter samt lokale printtiltag gennemført. Tiltag, der har haft en positiv påvirkning på resultatet i 2018, og i Danmark er der fastholdt et positivt resultat på niveau med året før. Udviklingen i den svenske forretning har på flere områder været tilfredsstillende, men grundet den tilspidsede konkurrencesituation er det samlede resultat fortsat negativt.

Politikens Lokalaviser har de senere år gennemført en række tiltag, så der nu fokuseres på positionerne i Østjylland, Nordsjælland og Skåne. Som følge af lukningen af virksomhedens sjællandske weekendaviser udgiver Politikens Lokalaviser nu alene midtugeaviser i Danmark. Politikens Lokalaviser fastholder her sin omsætning på midtugemarkedet og falder generelt mindre end det samlede ugeavismarked.

”Vi ser positivt på 2019 og de kommende år. Vi har en virksomhed, der er gearet til det nuværende markedsniveau og som har en stærk kombination af solide lokale ugeaviser på print og en god lokal digital position med daglige nyhedsopdateringer. Derved har vores læsere mulighed for løbende at få lokale nyheder hen over ugen. Ligesom det giver vores annoncører mulighed for at nå ud til deres kunder på flere platforme,” siger Morten Kallmayer.

Politikens Lokalaviser har ved indgangen til 2019 i alt 52 ugeavistitler, der udgøres af 25 danske og 27 svenske.

Politikens Lokalaviser havde i 2018 i gennemsnit 288 ansatte mod 324 ansatte i 2017.