Politiken Nicher skifter navn til Monitormedier

Politiken Nicher skifter i denne uge navn til Monitormedier. Samtidig omdøbes flere af de eksisterende nicher. Det sker for at skabe tydeligere sammenhæng mellem udgivelserne, der alle har fokus på udviklingen af velfærdssamfundet i interessesfæren mellem den offentlige og private sektor.

Navneskiftet sker i forlængelse af Politiken Nichers nylige køb af selskabet Monitormedia, som udgiver Kulturmonitor. De to selskaber fusioneres nu til Monitormedier A/S.

I forbindelse med navneskiftet skifter Politiken Skoleliv navn til Skolemonitor, Politiken Sundhed bliver til Sundhedsmonitor, Politiken Byrum bliver til Byrummonitor, mens Politiken Miljø & Klima skifter til Klimamonitor. Kulturmonitor fortsætter uændret.

Vi har nu fem stærke nichemedier, som alle er mødested for læsere, der er optaget af at udvikle vores velfærdssamfund, men det har været svært at gennemskue, at f.eks. Byrum er i familie med Kulturmonitor. Med navneskiftet gør vi det tydeligere, at medierne hænger sammen,” siger Anders Jerking, direktør og chefredaktør for Monitormedier. Han understreger, at der ikke ændres i det indholdsmæssige koncept.

Vores indhold vil stadig være båret af en levende debat og af uafhængig, seriøs journalistik skrevet af journalister med faglig indsigt,” siger han.

Ud over navneskiftet lancerer Monitormedier i denne uge også et nyt site, monitormedier.dk, som vil bringe historier og debat fra alle nicherne, og som med forskellige faglige afsæt belyser krydsfeltet mellem den offentlige og private sektor.

Med det nye site får vi et udstillingsvindue, hvor vi kan fremvise mere af vores gode indhold, så endnu flere læsere kan få glæde af det og inspireres på tværs af brancher og interesser,” siger Anders Jerking.


Yderligere oplysninger:
Anders Jerking, tlf. +45 5374 0866