Foto: Peter Hove Olesen

Politiken lukker for programmatisk annoncesalg for at sikre annoncørerne 100 pct. viewability

Politiken stiller pr. 1. januar 2021 en garanti om 100 pct. viewability. Det betyder, at en annoncør på Politiken er garanteret, at der udelukkende betales for de bannere, der har været viewable/InScreen eller sagt mere mundret synlige. Som en konsekvens bliver det ikke længere muligt at købe eksponering på Politikens kanaler via programmatisk indkøb.

Politiken vil usikkerheden til livs og sikre transparens, så en annoncør altid ved, at et banner har været synligt på Politiken.dk.

- Det er jo indlysende, at en forudsætning for effekt af et banner er, at det har været synligt, så hvorfor der overhovedet findes usynlige bannervisninger, er et godt spørgsmål, siger annoncedirektør på Politiken Thomas Røn Larsen:

- Årsagen skyldes primært, at det ikke har kunnet lade sig gøre at lave en sikker måling af synlighed på tværs af alle formater, og det har markedet taget med i prisfastsættelsen. Men det er ikke holdbart, at annoncemarkedet arbejder med grader af synlighed. En branchestandard bør selvfølgelig være 100 pct., siger Thomas Røn Larsen.

Nøglen til at lykkes både som abonnementsmedie og som annoncørplatform er at skabe opmærksomhed og engagement hos brugerne: Abonnementsforretningen er båret af den værdi, det redaktionelle indhold skaber. Annoncørforretningen er helt indlysende båret af, at bannerne på sitet bliver set, at de får reel opmærksomhed i en troværdig kvalitetskontekst, og at der derigennem bliver taget stilling til budskabet.

Derfor er synlighedsgarantien helt nødvendig i et bannermarked, hvor der de facto hersker usikkerhed om, hvor mange af ens bannere, der enten er synlige eller usynlige. I fagsprog hedder det viewable versus non-viewable, men i praksis er det en skelnen mellem synlig og usynlig, da det er sådan, en bruger oplever det.

Som konsekvens af beslutningen lukker Politiken for det automatiserede programmatiske indkøb, da man her ikke kan stille en synlighedsgaranti.

En annoncør kan fremover kun få sit budskab eksponeret for Politikens målgruppe gennem en direkte aftale med Politikens annoncesalg eller gennem den nyetablerede Publisher Platform. Her arbejdes der med minimumsstandarder for viewability, og med et løfte om kvalitetskontekst og 100 pct. transparens i indkøbet, som Politiken bakker fuldt op om.

Med tiltaget lukkes alle bagdøre til Politikens annoncelager, så Politiken kan garantere den høje kvalitet, effekt og transparens, vi insisterer på at levere til vores annoncører.