PET og JP/Politikens Hus indgår forlig i bogsag

JP/Politikens Hus A/S og Politiets Efterretningstjeneste har i dag indgået forlig om at afslutte den sidste del af den civile retssag om Politikens offentliggørelse af bogen ”SYV ÅR FOR PET, Jakob Scharfs tid”.

Forliget lyder således:

JP/Politikens Hus A/S er dømt for, at Politiken har offentliggjort bogen i strid med fogedforbuddet.

JP/Politikens Hus A/S anerkender, at Politiken har trykt fortrolige oplysninger om Politiets Efterretningstjenestes arbejdsmetoder, som Jakob Scharf efterfølgende er blevet dømt for uberettiget at have videregivet.

Forliget forholder sig ikke til den juridiske vurdering af, om det var berettiget eller uberettiget, at Politiken som avis videregav disse oplysninger.

Politiets Efterretningstjeneste og JP/Politikens Hus A/S frafalder gensidigt at rejse krav om erstatning mod den anden part.

Hver part bærer egne omkostninger.

Politiets Efterretningstjeneste hæver retssagen som forligt.

Politiets Efterretningstjeneste og JP/Politikens Hus A/S har ikke yderligere kommentarer om sagen.