Papperstidningen i Landskrona förvärvas av Lokaltidningen AB

Lokaltidningen AB har tagit över Papperstidningen i Landskrona med verkan från och med 5 mars 2018. Tidningen publiceras varje onsdag i två utgåvor i Landskrona och Svalövs kommun. Upplagan är på 30 000 exemplar. Tidningen grundades för två år sedan och har främst drivits av tidigare medarbetare vid Lokaltidningen tillsammans med lokala investerare.

Papperstidningen har i sin tryckta version kännetecknats av ett kvalitativt redaktionellt innehåll, initiativrikedom och ett nära lokalt nätverk. - Vi har beundrat det arbete som har gjorts på Papperstidningen, som på många sätt har levt upp till de mål vi själva har. Därför har det inte varit ett svårt beslut att säga ja tack till ett köp när möjligheten väl uppstod, säger Jan Halling på Lokaltidningen AB.

- Vi har en egen helgtidning i samma utgivningsområde, och vi fortsätter nu med både onsdags- och helgutgivning. Båda våra utgivningar kommer styras av Papperstidningens nuvarande ledning i Landskrona från våra lokaler på Enoch Thulinsgatan, eftersom vi ska behålla det lokala perspektivet. Samtidigt ger det nya möjligheter att satsa digitalt tillsammans.

Carl-Gustav Trolle, som basar över Papperstidningen, är glad över att återvända till sina gamla kollegor: - Vi är många medarbetare som har jobbat på Lokaltidningen under flera år tidigare, och vi ser fram emot att återse våra gamla kollegor och dra nytta av de många möjligheter som uppstår i och med detta samgående. Bättre IT, ökade digitala möjligheter, stark inköpskraft och backup på alla positioner. Målet är nu, precis som förr, att publicera slagkraftiga publikationer i Landskrona, där de flesta av oss har våra rötter.

Med förvärvet växer Lokaltidningens upplaga till drygt 660 000 exemplar per vecka med total täckning av Skåne och delar av östra Götaland. Med ett läsartal på drygt 540 000 på veckobasis har Lokaltidningen en unik position i Skånes medievärld.