Organisationsændring i Lokaltidningen

Organisationsförändring avseende Politikens Lokalaviser A/S verksamhet i Sverige

För att effektivisera organisationen har Politikens Lokalaviser A/S beslutat att de svenska verksamheterna fortsättningsvis skall rapportera direkt till koncernledningen i Birkeröd i Danmark.

Detta innebär att Thomas Minnhagen, VD i det svenska dotterbolaget Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB lämnar sin befattning. Han lämnar också sina övriga uppdrag i koncernen. Han ersätts här av Jan Halling, adm. dir. i Politikens Lokalaviser A/S.

Ledningen önskar tacka Thomas för de insatser han gjort under de två och ett halvt år han har verkat inom koncernen. Organisationsförändringen träder i kraft måndagen den 24:e oktober.

Koncernledningen Politikens Lokalaviser A/S