Lokaltidningen samlar 26 vecko-tidningar

Lokaltidningen samlar 26 veckotidningar under samma tak och ledning

För att stärka företagets position i Syd- och Västsverige görs en ledningsmässig och fysisk sammanslagning av de 26 tidningarna i området från Halmstad till Ystad.

Det innebär att antalet kontor i området minskas från nio till två. Ett huvudkontor i Malmö och ett områdeskontor i Helsingborg. Alla gemensamma funktioner samt lokal försäljning och innehållsproduktion till den södra delen av området görs från huvudkontoret i Malmö, medan kontoret i Helsingborg uteslutande hanterar lokal försäljning och innehållsproduktion till den nordliga delen av området.

Med sammanslagningen av de 26 utgivningarna får vi en stark, sammanhängande marknadsposition i ett mycket intressant område i Sverige. Det kommer vi att utnyttja på flera plattformar för att gynna både våra läsare och inte minst våra annonsörer, säger Søren Riis, vd för Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB.

Internt medför ändringen ett väsentligt bättre utnyttjande av resurser och kompetenser, konstaterar Christopher Book, kommersiell direktör på Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB och fortsätter:

Vi stärker även förmågan att realisera våra ambitiösa säljmål genom en optimering av försäljningen mellan de olika utgåvorna i området, och samtidigt inför vi en ny och effektivare ledningsstruktur i vår säljorganisation.

Samtliga utgåvor i området i en samlad upplaga på 550 000 exemplar får samma layout med ett nytt tidningshuvud. Det är redan implementerats i Malmö, där Lokaltidningen ger ut fem tidningar. Syftet är att skapa en ännu bättre tidning både visuellt och innehållsmässigt.

Lokaltidningen ger ut 39 lokala veckotidningar i Sverige och är en del av Politikens Lokalaviser, som utöver de svenska utgivningarna ger ut 47 lokala veckotidningar i Danmark. Politikens Lokalaviser ägs av danska JP/Politikens Hus A/S.