Ledelsesændring i JP/Politikens Hus

Koncerndirektør Jens Bruun, 62 år, udtræder af direktionen i JP/Politikens Hus med udgangen af april 2014. Det sker som led i det længe planlagte generationsskifte i koncernen, der tidligere i år indebar, at Lars Munch overtog formandsposten i JP/Politikens Hus A/S efter Jørgen Ejbøl, og at Stig Kirk Ørskov blev administrerende direktør.

Jens Bruun har været en del af koncerndirektionen siden 2003, da Jyllands-Posten og Politikens Hus fusionerede til JP/Politikens Hus. Før det har han været på Midtjyllands Avis, Morgenavisen Jyllands-Posten og Amtsavisen Randers som skrivende journalist og redaktionssekretær. Siden 1979 har Jens Bruun været tilknyttet Jyllands-Posten som redaktionssekretær, A-mand og senere direktør og fra 1994 medlem af Jyllands-Postens direktion.

Som koncerndirektør i JP/Politikens Hus har Jens Bruun haft det overordnede ansvar for trykkerier, IT, overenskomster, løn & personale, Ritzau, Infomedia med videre. Han vil frem til udgangen af 2014 være tilknyttet JP/Politikens Hus som konsulent i forbindelse med færdiggørelsen af en række opgaver.

Koncerndirektør Jens Bruun udtaler:
”Med godt 25 år på Jyllands-Posten og godt 10 år i direktionen i JP/Politikens Hus er det naturligt, at jeg er en del af det planlagte generationsskifte i koncernens øverste ledelse. Timingen i forhold til de opgaver, jeg varetager, er god, og derfor bliver det nu. Det har været 35 fantastiske år, og derfor er det også lidt vemodigt at skulle sige farvel”.

Administrerende direktør Stig Kirk Ørskov udtaler:
”Jens Bruun har ydet en kæmpe indsats for JP/Politikens Hus og løst nogle af branchens gordiske knuder. Han efterlader en rationaliseret trykstruktur, en effektiviseret it-infrastruktur, og som kronen på værket har han ved de seneste overenskomstforhandlinger ydet et enestående bidrag til moderniseringen af Husets overenskomster. Jens Bruun har løst opgaven til fulde”.

Bestyrelsesformand Lars Munch udtaler:
”Nu, hvor overenskomsterne er forhandlet på plads, træder Jens Bruun efter planen ud af direktionen. Det er meget glædeligt, at vi også har kunnet planlægge dette led i vores generationsskifte i overordentlig god tid. Jens var en af hovedkræfterne, da Jyllands-Posten og Politikens Hus fusionerede, og han har igennem alle årene ydet en stor og vigtig indsats for koncernen. Personligt har jeg sat meget stor pris på vores samarbejde”.

JP/Politikens Hus holder reception for Jens Bruun 28. april 2014 i Viby.