Kraftig läsarökning för Lokaltidningen

Trenden fortsätter att peka spikrakt uppåt för Lokaltidningens läsarsiffror.

Hela 464 000 läsare väljer att läsa någon av Lokaltidningens 29 editioner – varje vecka. I Skåne, där 27 av Lokaltidningens editioner finns (övriga två ges ut i Östergötland), uppvisar Lokaltidningen 30 000 fler läsaren än året innan enligt senaste ”Orvesto konsument 2016”. Från 407 000 skånska läsare i veckan (2015) till 437 000 läsare (2016) – alltså en ökning med hela 9,3 procent.

Det här är en enormt viktig signal till marknaden, säger Christopher Book, kommersiell direktör för Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB, och fortsätter:

Lokaltidningen ger våra annonsörer en helt unik möjlighet att skapa reklameffekt i ett medium som vi vet fungerar. Faktum är att Lokaltidningen inte tappar i läsartal på någon av sina 29 editioner. Antingen bibehålls redan höga läsarsiffror eller så ökar dom. – Otroligt roligt! Och ett fantastiskt betyg på att vi levererar en produkt som uppskattas av läsarna, säger Anders Sjölin, chefredaktör på Lokaltidningen.