Kommentar til Højesterets afgørelse

Efter Højesterets afgørelse i sagen om rette adressat i forbindelse med nedlæggelse af forbud udtaler adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov:

”Vi konstaterer med stor tilfredshed, at Højesteret fastslår, at den nøje og præcist fastlagte ansvarsfordeling i Medieansvarsloven også skal være gældende i sager om fogedforbud. Dermed cementerer Højesteret det fundamentale princip om redaktøransvar, som er kernen i Medieansvarsloven. For JP/Politikens Hus er afgørelsen særlig glædelig, da koncernen netop er organiseret efter Medieansvarslovens princip om en klar adskillelse mellem udgiver- og redaktøransvar. Højesterets kendelse betyder, at skulle der komme en ny forbudssag, er der nu ikke længere nogen tvivl om, at forbuddet skal rettes mod den ansvarlige redaktør og ikke mod udgiverselskabet. Det er en stor sejr for mediedanmark. I det lys er det til at leve med, at den konkrete sag går os imod.”