JP/Politikens Hus øger overskuddet. Egenkapitalen vokser til 1,5 mia. kroner

Regnskabsmeddelelse 2013

JP/Politikens Hus øger overskuddet. Egenkapitalen vokser til 1,5 mia. kroner

Med et resultat før skat på 214 mio. kroner mod 193 mio. kroner året før fik JP/Politikens Hus igen i 2013 et tilfredsstillende økonomisk resultat. Baggrunden for det øgede resultat er en fremgang i driftsresultatet på 23 pct. til 183 mio. kroner i 2013 mod 149 mio. kroner i 2012.

Trods pres på printannoncemarkedet har koncernens dagblade formået at fastholde den samlede annonceomsætning for femte år i træk i kraft af fortsat vækst på de digitale annonceaktiviteter. Koncernens dagblade, forlag og lokalavisaktiviteter udviser alle fremgang og bedre driftsresultater i 2013 end året før.

Vedvarende investeringer i indholds- og produktudvikling bidrager samtidig til, at alle forretninger har forstærket deres markedspositioner. Særligt på mobilmarkedet opleves en markant vækst, hvilket er medvirkende til, at koncernens udgivelser ved udgangen af 2013 er i kontakt med flere læsere og brugere end tidligere.

På det digitale område fortsætter investeringstempoet med succesfulde lanceringer af digitale abonnementsordninger. Samtidig oplevede koncernens medier i 2013 et reelt gennembrud for salget af annoncer til mobil og web-tv. En udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år.

På grund af renteudviklingen faldt det finansielle resultat til 31 mio. kroner mod 44 mio. kroner i 2012. Egenkapitalen er i 2013 øget med 160 mio. kroner og udgør 1.507 mio. kroner. Det likvide beredskab er ligeledes øget med 260 mio. kroner til 1.348 mio. kroner.

Hoved- og nøgletal     
20092010201120122013
Hovedtal - mio. kr.
Nettoomsætning3.2723.2663.3863.3353.175
Drift - EBITDA160323302239268
Primær drift - EBIT32234217149183
Resultat før skat70267239193214
Årets resultat40183175144162
Egenkapital7188961.0591.3471.507
Balancesum1.7501.9472.0812.3892.528
Pengestrømme fra driftsaktivitet271306268238267
Pengestrømme fra investering-111-24-162-34-19
Forskydning likvider15927499179260
Nøgletal -%
Overskudsgrad1,07,26,44,55,8
Egenkapitalforrentning5,722,717,912,011,3
Egenkapitalandel41,146,051,256,459,6
Antal
Antal medarbejdere2.5302.3452.4052.4352.355

Dagbladsaktiviteterne lykkes med digital transformation
Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken fastholder en høj lønsomhed i de trykte udgivelser og fortsætter samtidig den digitale vækst. Alle tre dagblade har i 2013 indført betaling for digitalt indhold med succes. Høj lønsomhed gennem året er sikret ved effektiviseringer og besparelser samt fortsat
tilpasning af alle aktiviteter til de strukturelle forandringer i markedet.

Resultatfremgang i lokalavisaktiviteterne – tilfredsstillende fremgang i Sverige
Politikens Lokalaviser har i 2013 realiseret en betydelig resultatfremgang i kraft af en vellykket integration af tilkøbte aktiviteter og en tilfredsstillende fremgang i de svenske lokalavisaktiviteter. Samtidig bidrager fortsatte effektiviseringer og tilpasninger til resultatfremgangen. Politikens Lokalaviser står ved udgangen af 2013 bag udgivelsen af 92 ugeavistitler – 50 titler i Danmark og 42 titler i Sverige.

Historisk godt resultat i JP/Politikens Forlag
Resultatet for 2013 er det bedste resultat i forlagets historie. Resultatet er båret af en række godt sælgende forfattere, en betydelig eksport af flere af forlagets forfattere til det globale bogmarked og stærkt øget vækst i salg af bøger inden for sundhedsområdet. Forlagets samlede markedsposition er styrket i 2013.

Øget distributionskvalitet og tilgang af nye produkter
Fokus på effektiviseringer og løbende tilpasninger til et marked med lavere volumen har fastholdt et tilfredsstillende omkostningsniveau i koncernens tryk- og distributionsaktiviteter i 2013. Distributionskvaliteten er historisk høj, og der er fortsat vækst i tilgangen af magasiner, breve og pakker.

Forventninger til 2014
JP/Politikens Hus forventer i 2014 et resultat på niveau med 2013-resultatet.

Ledelsesændringer i 2014
1. marts 2014 stopper Lars Munch som administrerende direktør for JP/Politikens Hus A/S for med virkning fra selskabets generalforsamling 3. marts 2014 at indtræde i selskabets bestyrelse som formand. Jørgen Ejbøl er med virkning fra samme dato næstformand for A/S-bestyrelsen frem til selskabets generalforsamling i 2015, hvor Jørgen Ejbøl træder ud af bestyrelsen og bliver formand for Jyllands-Postens Fond.

Koncerndirektør Stig Kirk Ørskov tiltræder som administrerende direktør for JP/Politikens Hus A/S med virkning fra 1. marts 2014.

 

For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør Lars Munch, telefon 33 47 27 01.