Arkivfoto: Peter Hove Olesen

JP/Politikens Hus øgede omsætningen og overgik resultatforventningerne til 2020

2020 blev et år, hvor JP/Politikens Hus for alvor skulle vise sit værd. Da covid-19 pandemien med uhyggelig fart spredte sig over verdenen og resulterede i omfattende samfundsnedlukninger, var der mere end nogensinde brug for uafhængige medier, som kunne rapportere frit og kritisk, og som i modsætning til statsmedierne ikke lod sig lukke ned. Og mere end nogensinde var der brug for medievirksomheder, der tog deres samfundsansvar på sig og ikke greb til panikagtige nedskæringer på et tidspunkt, hvor medarbejdere med imponerende engagement og stor fleksibilitet knoklede for at skabe oplysning til borgerne i en svær og uoverskuelig tid. Det lod sig kun gøre, fordi JP/Politikens Hus igennem en lang årrække har opbygget en kernesund virksomhed med et solidt økonomisk fundament.

Tilmed blev fundamentet styrket i et 2020, der bød på en betydelig efterspørgsel på indhold og oplysning. Målt på såvel indholdssalg som læserinteresse oplevede koncernens journalistiske medier betydelig fremgang, hvilket afspejler sig i, at JP/Politikens Hus hver uge er i kontakt med halvdelen af befolkningen. Også på bogmarkedet oplevede vi stor vækst og realiserede i 2020 det største bogsalg i koncernens historie. Tilmed var der i distributionsforretningerne betydelig omsætningsfremgang som følge af dagbladsnettets markante vækst på hjemmeleverancer af pakker.

Fraregnet omsætningen fra de i 2019 frasolgte ugeaviser i Nordsjælland og Sverige samt tilgang af Saxo aktiviteten betyder det, at koncernens samlede omsætning i 2020 voksede med 5 pct. til 2.998 mio. kr. Omsætningsfremgangen blev realiseret på trods af tilbagegang i reklamesalget, hvor især samfundsnedlukningen i andet kvartal påvirkede negativt. Væksten i omsætningen skyldtes primært udviklingen i årets anden halvdel, som bød på en like-for-like vækst på 9 pct.

Koncernen realiserede et EBITDA-overskud på 193 mio. kr. og overgik dermed forventningen om et EBITDA-resultat på 150-175 mio. kr., som blev udmeldt ved indgangen til 2020. Resultatet er påvirket af betydelige investeringer i nye vækstinitiativer, herunder etableringen af FinansWatch i Norge og FinanzBusiness i Tyskland, ligesom der i Danmark er investeret i nye aktiviteter under såvel Watch Medier som Monitormedier.

Resultat før finansielle poster ender på 242 mio. kr. mod 208 mio. kr. i 2019. I resultatet for 2020 indgår særlige poster på 118 mio. kr., som hidrører fra salg af ugeaviser. I 2019 indgik særlige poster med en positiv nettoeffekt på 73 mio. kr.

Hovedtal - mio. kr.20162017201820192019 Like-for-like2020
Nettoomsætning2.9152.7552.7612.9712.8562.998
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)157249262282275193
Resultat primær drift (EBIT)122207226208209242
Resultat af finansielle poster6758-4414814842
Resultat før skat (EBT)187265177350351275
Årets resultat139206139265266209
Egenkapital1.8892.0822.1992.4482.4482.975
Balancesum2.8203.0093.1683.3843.3843.930
EBITDA margin (%)5,49,09,59,59,66,4
Antal medarbejdere2.4202.1402.1352.2202.0852.140

Fortsat stærk udvikling i indholdssalget for de journalistiske medier

Efterspørgslen efter uafhængig og kritisk journalistik var høj i 2020, hvilket med betydelig positiv effekt slog igennem på de journalistiske mediers trafik og indholdssalg. Især det digitale indholdssalg udviklede sig godt med en samlet vækst på omkring 30 pct. Tilmed var indholdssalget på print stabilt, hvilket medførte, at det samlede indholdssalg i 2020 voksende så meget, at det stort set kompenserede for tilbagegangen i reklamesalget. Især i årets andet kvartal var reklamesalget negativt påvirket af samfundsnedlukningen, men også anden halvdel af året var præget af tilbageholdenhed hos annoncørerne, ikke mindst inden for rejsebranchen samt kultur- og oplevelseserhvervene.

Samlet når de journalistiske medier i JP/Politikens Hus omkring 50 pct. danskere hver uge. Den store dækning skyldes især Ekstra Bladet, som i 2020 realiserede en fremgang i antallet af besøg på over 15 pct. og en stigning i sidevisningerne på 25 pct. fra 400 mio. sidevisninger til 500 mio. sidevisninger hver måned.

For Jyllands-Posten udmærkede året sig ved, at der ved udgangen af 2020 var flere abonnenter end ved indgangen til året. Det er første gang siden 2013. Det er især det digitale indholdssalg, der udvikler sig godt. Dertil kommer, at Finans er i rigtig god gænge med fremgang på både indholdssalg og bundlinje. Jyllands-Postens 12 østjyske lokalaviser var i årets første halvdel negativt påvirket af samfundsnedlukningen, men kom godt igen i andet halvår.

For Politiken blev det et bemærkelsesværdigt godt år. Solid fremgang i det digitale indholdssalg betød, at Politiken mere end kompenserede for tilbagegange i reklamesalget og dermed realiserede omsætningsfremgang. Over 80 pct. af Politikens omsætning kommer nu fra indholdssalget, hvilket i international sammenhæng er helt unikt. 2020 var også året, hvor Politiken øgede tempoet i Monitormedier, som udgiver nichemedier rettet mod professionelle aktører, der arbejder i krydsfeltet mellem det offentlige og det private. I 2020 blev Klimamonitor lanceret og Kulturmonitor opkøbt. Monitormedier udgiver nu fem medier.

JP/Politikens Erhvervsmedier fortsatte ufortrødent væksten i 2020. Watch Medier leverede igen substantiel fremgang i indholdssalget og med flere end 70 erhvervsjournalister råder Watch Medier i dag over en af landets største erhvervsredaktioner. Watch Medier ekspanderede i 2020 internationalt med etableringen af FinansWatch i Norge og FinanzBusiness i Tyskland. Begge medier er kommet godt i gang, og der forventes i 2021 yderligere internationale etableringer.

I JP/Politikens Erhvervsmedier indgår også det delejede medieovervågningsselskab, Infomedia og koncernens ejerandele i Lasso X og Børsen. Som associeret virksomhed indgår Børsen ikke i omsætningen for JP/Politikens Hus, og resultatbidraget udlignes af goodwillafskrivning. Børsen øgede i 2020 abonnementssalget og nåede med 65.000 abonnenter det største antal betalende kunder i avisens næsten 125 år lange historie.

Resultatfremgang for forlaget og massiv vækst for Saxo

Også koncernens to forretninger på bogmarkedet, Politikens Forlag og Saxo, nød i 2020 godt af den store efterspørgsel på indhold.

Politikens Forlag markerede igen i 2020 sin position som et stærkt bestsellerforlag med nyudgivelser af blandt andre Sara Blædel, Jesper Stein, Sissel-Jo Gazan og Sofie Malmborg. Endnu engang blev en af forlagets forfattere prydet med De Gyldne Laurbær, denne gang Sara Omar. Non-fiktion har haft et succesfuldt år blandt andet med nyudgivelser af Puk Damsgård, Lars Løkke Rasmussen og Anders Agger, ligesom forlagets sundheds- og kogebøger prægede bestsellerlisterne – ikke mindst med Valdemarsro-serien. Også det svenske forlag, Polaris, lykkedes godt i 2020 med stærke udgivelser, blandt andet nyudgivelser af Karin Smirnoff og Klas Östergren. Karin Smirnoff fik i 2020 Svenska Dagbladets litteraturpris, mens Klas Östergren blev nomineret til den store svenske litteraturpris, Augustpriset i fiktionskategorien.

2020 var også året, hvor Politikens Forlag overtog Arnold Busck i Købmagergade. På trods af at både Arnold Busck og Boghallen var påvirket af samfundsnedlukningerne, udviklede begge forretninger sig godt i 2020 og bidrog til, at forlaget samlet leverede både omsætnings- og resultatfremgang.

For Saxo blev 2020 et skelsættende år. Pandemien medførte en massiv vækst i det digitale bogsalg i alle former. Samlet voksede omsætningen med 25 pct., drevet af såvel fremgang i abonnementssalget som af salget af fysiske bøger online. Abonnementssalget via Saxo Premium er især påvirket af danskernes stigende efterspørgsel på lydbøger, men understøttes også af, at man som medlem af Saxo Premium får rabat på køb af bøger og fri fragt. I alt sendte Saxo 3 mio. digitale og fysiske bøger afsted i 2020 og har øget antallet af abonnenter med 20 pct.

Fordobling i antallet af distribuerede pakker

For de delejede distributionsselskaber, Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling, medførte pandemien en betydelig stigning i pakkeomdelingen, som følge af stigningen i e-handlen. Med tilbud om levering helt hjem til døren hos 98 pct. af landets husstande på daglig basis står Dagbladenes Distributionsnet stærkere end nogen anden aktør i konkurrencen om at være leverandør på ’den sidste mil’ ud til forbrugerne. Det har især Dansk Avis Omdeling (DAO) formået at drage nytte af. I sammenligning med 2019 var der næsten tale om en fordobling i antallet af distribuerede pakker.

Øget strategisk fokus på bæredygtighed og diversitet

JP/Politikens Hus præsenterede ved indgangen til 2020 ambitionen om at blive klimaneutral i 2025, blandt andet med hjælp fra FN-certificerede CO2-reducerende projekter. Selv uden indregning af disse såkaldte klimakompensationsprojekter nedbragte vi i 2020 vores CO2-udledning med 20 pct. og har nu nedbragt udledningen med i alt 30 pct. i forhold til vores basisår, 2018, når vi indregner godskrivning i overensstemmelse med GHG-protokollen. Det betyder, vi modregner for køb af grøn strøm igennem de såkaldte REC-certifikater, ligesom vi modregner for genanvendelse, herunder genanvendelse af trykplader, papir, madaffald mv. I 2020 skyldes nedbringelsen især lavere udledning fra vores brug af datacentre, færre flyrejser og lavere papirforbrug som følge af frasalget af vores lokalaviser.

Med bistand fra rådgivningsvirksomheden ’The Footprint Firm’, med speciale inden for bæredygtighed, har koncernen igennem året intensiveret bæredygtighedsarbejdet. I forlængelse af debatten om den reelle effekt af klimakompensationsordninger overvejes det herunder, om vi fremover skal benytte os af videnskabeligt baseret nedbringelsesmålsætninger via ’The Science-based Targets Initiative’ (SBTi) – en international anerkendt klimainstans, der hjælper virksomheder med klart at definere og specificere, hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner, hvis de skal leve op til Paris-klimaaftalen.

2020 var også året, hvor #MeToo debatten for alvor ramte Danmark, herunder ikke mindst mediebranchen. Det stod hurtigt klart, at det var på høje tid. Mange af mediebranchens medarbejdere har oplevet seksuelle krænkelser, og koncernens trivselsundersøgelse viser, at det også er tilfældet i JP/Politikens Hus. Koncernen har derfor igangsat et målrettet kulturforandringsarbejde for at forhindre krænkelser af enhver art. Samtidig understregede debatten i forbindelse med bevægelsen ’Black Lives Matter’, at der også for JP/Politikens Hus er behov for øget fokus på diversitet og inklusion.

Der kan læses mere om koncernens arbejde med bæredygtighed, inklusion og diversitet i CR-rapporten, der offentliggøres 26. februar.

Forventninger til 2021

Resultatet for 2020 indfriede forventningerne til året. I 2021 fastholder koncernen et højt niveau for investeringer i nye initiativer og markedsføring med henblik på at udbygge koncernens positioner. Det vil igen i 2021 påvirke resultatet markant, og der forventes derfor et resultat på niveau med 2020 afhængigt af omfanget af samfundsnedlukning på grund af covid-19.

Ændring i bestyrelsen for JP/Politikens Hus

Efter 12 år som medlem af bestyrelsen for JP/Politikens Hus udtræder professor Jakob Skovgaard-Petersen ved den kommende generalforsamling, 26. februar. Som nyt medlem indtræder Susanne Juhl, der er tidligere adm. direktør i HMN Naturgas og nu arbejder som professionelt, uafhængigt medlem af en række bestyrelser, heriblandt bestyrelserne for Politiken Fonden og A/S Politiken Holding.