Regnskabsmeddelelse 2015 for JP/Politikens Hus

JP/Politikens Hus øgede digitale investeringer i 2015

Med betydelige omkostninger til udviklingen af digitale betalingsprodukter, mobile udgivelser og web-tv satte
JP/Politikens Hus ekstra fart på den digitale udvikling i 2015. Ambitionen om at udbygge positionen som Danmarks
førende digitale mediehus afspejler sig i resultatudviklingen med et driftsresultat på 201 mio. kroner mod 258 mio. kroner året før, idet såvel investeringer i eksisterende digitale udgivelser som omkostninger til nye udgivelser påvirker årets resultat negativt.

I et år med væsentlige investeringer i de digitale aktiviteter holder koncernens dagbladsaktiviteter fortsat en høj indtjening. Lønsomheden i de trykte udgivelser er tilfredsstillende, og den samlede reklameomsætning på tværs af de trykte og de digitale udgivelser er stabil.

På baggrund af vedvarende udvikling af indholdet i såvel de trykte som de digitale udgivelser blev koncernens samlede markedspositioner fastholdt i 2015. JP/Politikens Hus er hver uge i kontakt med to ud af tre danskere mellem 16 og 89 år. Tilsammen dækker koncernens medier 50 pct. af det tidsforbrug, brugerne anvender på danske nyhedssites, og ved udgangen af 2015 har koncernen over 100.000 betalende digitale abonnenter, svarende til en fordobling i forhold til året før.

Resultatet før skat er på 151 mio. kroner mod 237 mio. kroner i 2014, påvirket af et finansielt resultat, der ligger 40 mio. kroner lavere end året før. Egenkapitalen øges i 2015 med 96 mio. kroner til 1.764 mio. kroner, idet koncernen fastholder en stærk likviditetsmæssig udvikling og et likvidt beredskab, der i 2015 stiger med 147 mio. kroner til 1.610 mio. kroner.

Dagbladene fortsætter produktudvikling og øger digitale investeringer

Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken har i 2015 fastholdt en god lønsomhed i de trykte udgivelser. De tre dagblade har haft fokus på produktudvikling af printaviserne, og det er tilfredsstillende at konstatere, at 2015 har budt på en stabilisering af læsertallene.

Med en stigning i den digitale omsætning på 10 pct. er det lykkedes at fastholde den samlede reklameomsætning på tværs af de trykte og de digitale udgivelser for syvende år i træk. Særligt reklamesalget til de mobile udgivelser og web-tv har realiseret høje vækstrater. Samtidig er antallet af betalende digitale abonnenter fordoblet i løbet af 2015 til over 100.000 ved udgangen af året. Det er et resultat af dagbladenes fortsatte, betydelige investeringer i udbygningen af de digitale betalingsprodukter i 2015.

Efter en vellykket lancering i 2014 fortsatte Danmarks nye digitale erhvervsmedie Finans den positive udvikling og med over 100.000 daglige brugere indtager Finans positionen som det danske digitale erhvervssite med flest daglige brugere.

Lokale ugeaviser udbygger markedspositionerne

Politikens Lokalaviser har i 2015 styrket sine markedspositioner i et skandinavisk ugeavismarked, hvor den samlede annonceomsætning igen faldt. Omsætningen hos Politikens Lokalaviser udvikler sig mindre negativt end det generelle markedsniveau, og med etableringen af nye udgivelser i såvel Danmark som Sverige udbygges positionen som Nordens største udgiver af lokale ugeaviser med 46 titler i Danmark og 39 titler i Sverige med fokus på indhold af høj kvalitet.

Indtjeningen er samlet gået tilbage i forhold til 2014 blandt andet påvirket af en negativ markedsudvikling i Sverige, fortsatte effektiviseringer og opstart af nye ugeaviser. Politikens Lokalaviser fastholder en for branchen høj driftsindtjening og øger indtjeningen på de danske aktiviteter.

JP/Politikens Forlag fastholder et højt indtjeningsniveau

Forlaget når igen i 2015 et godt resultat på baggrund af et stærkt udgivelsesprogram. Særligt på non-fiktion har JP/Politikens Forlag sat sit præg på bestsellerlisterne, ligesom forlagets oversatte fiktionstitler har realiseret bemærkelsesværdige salgstal.

Den gode udvikling på eksport- og rettighedssalg til det internationale bogmarked fortsatte i 2015. Resultatet er påvirket af satsninger på det digitale område i forlængelse af opkøbet af ebog-handlen Riidr, hvor der i 2015 er investeret i etablering af en ny bogklub.

Forventninger til 2016

Der forventes i 2016 et betydeligt større overskud end i 2015, hvor resultatet ikke levede op til forventningerne.
--
For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør Stig Kirk Ørskov, telefon 33 47 27 01.