JP/Politikens Hus løfter omsætning med 11 pct. efter høj vækst i indholds- og bogsalg

En to-cifret vækst i salget af indhold og bøger samt en vellykket eksekvering af koncernens internationale vækst- og opkøbsstrategi gav i 2021 en omsætningsfremgang på 11 pct. for JP/Politikens Hus. Udover vækst i indholds- og bogsalg, som i 2021 udgjorde 61 pct. af koncernens omsætning, var der også fremgang for distributionsaktiviteterne og reklamesalget. Sidstnævnte især drevet af en vækst på omkring 30 pct. i det digitale reklamesalg.

75 pct. af omsætningsfremgangen er organisk vækst fra eksisterende forretninger, mens 25 pct. kommer fra opkøbte forretninger. Der blev i 2021 tilføjet virksomheder på tværs af England, Tyskland, Danmark, Norge og Sverige i form af helt eller delvist ejerskab af Dezeen, Versicherungsmonitor, Roos & Tegnér, Kagge Forlag og MarketWire (tidligere Ritzau Finans). Dertil har JP/Politikens Hus erhvervet den kontrollerende ejerandel i Dansk Avis Omdeling og Bladkompagniet, der nu sammenlægges og dermed bliver det største rent danskejede distributionsselskab.

På trods af fortsat høje omkostninger til investering i nye initiativer, herunder Watch Mediers internationale ekspansion, realiserede JP/Politikens Hus et resultat før skat på 381 mio. kr. mod 275 mio. kr. i 2020. I resultatet indgår særlige poster på 94 mio. kr., der primært hidrører fra en udlodning fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening. I 2020 var resultatet positivt påvirket af særlige poster med 118 mio. kr.

Med en fortsat solid resultatudvikling styrkes evnen til at sikre og understøtte det altafgørende formål for JP/Politikens Hus: at oplyse borgerne med udgivelser, der er redaktionelt uafhængige og ikke kan påvirkes af økonomiske eller politiske interesser. Et formål, som med statens dominans på det danske mediemarked og de statslige efterretningstjenesters nylige intimidering af en række medier, er vigtigere end nogensinde.

Hovedtal, mio. kr.20172018201920202021
Nettoomsætning2.7552.7612.9712.9983.316
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)249262282193326
Resultat primær drift (EBIT)207226208242257
Resultat af finansielle poster58-4414842126
Resultat før skat (EBT)265177350275381
Årets resultat206139265209287
Egenkapital2.0822.1992.4482.9753.255
Balancesum3.0093.1683.3843.9304.630
EBITDA margin, pct.9,09,59,56,49,8
Antal medarbejdere2.1402.1352.2202.1402.335

Øget indholdssalg og comeback til reklamesalg for journalistiske medier

Med årets tildeling af Cavlingprisen til Ekstra Bladets artikelserie ’Mettes uønskede børn’ var det tredje år i træk, at et af koncernens medier modtog den mest prestigefyldte anerkendelse i dansk journalistik. I 2021 gik Cavlingprisen til Politiken, mens den året før gik til Jyllands-Posten. De tre priser understreger, at koncernens medier i disse år præsterer journalistik på et højt niveau og dermed opfylder deres væsentligste formål.

Tilmed er koncernens journalistiske medier i økonomisk god gænge. Med en vækst i det digitale indholdssalg på omkring 20 pct. realiserede de igen i 2021 betydelig fremgang i det samlede indholdssalg. Dertil kom betydelig vækst i reklamesalget oven på et 2020, hvor covid-19 pandemien lagde en kraftig dæmper på annoncørernes efterspørgsel.

Som det suverænt mest besøgte nyhedssite i Danmark leverede især Ekstra Bladet markant fremgang i reklamesalget og realiserede i årets sidste måneder rekordhøje niveauer i det digitale annoncesalg. Dermed formåede Ekstra Bladet i 2021 at stabilisere omsætningsudviklingen efter et årti med kontinuerlige omsætningsfald. Udviklingen betød, at Ekstra Bladet i 2021 realiserede en betydelig resultatfremgang i forhold til året før.

Jyllands-Posten præsterede i 2021 at fastholde indholdssalget på print og realisere fremgang i det digitale indholdssalg. Jyllands-Posten fastholdt positionen som landets næststørste, betalte dagblad målt på læsere – kun overgået af Politiken. Og med fremgangen i reklamesalget – også for Jyllands-Postens Lokalaviser – endte året med en pæn omsætningsvækst for Jyllands-Posten. Finans bidrog med fortsat høj vækst i indholdssalget og ny resultatfremgang som følge af en styrkelse af positionen som Danmarks førende, digitale medie for erhvervslivets beslutningstagere.

Også Politiken realiserede en samlet omsætningsvækst i 2021, hvilket især var drevet af fortsat fremgang i det digitale indholdssalg, men med en position som landets mest læste avis er også Politikens reklamesalg i god gænge. Det samme er tilfældet for omsætningen i Politikens nichemedier, Monitor Medier, der nu rummer fem forskellige vertikaler. Den gode udvikling betyder, at der i begyndelsen af 2022 lanceres yderligere en vertikal i form af Idrætsmonitor. Børneavisen, som Politiken driver i samarbejde med Jyllands-Posten, fastholder et højt abonnementsniveau og bidrager positivt til de to avisers bundlinje.

JP/Politikens Erhvervsmedier satte i 2021 yderligere fart i væksttempoet og realiserede en omsætningsvækst på næsten 50 pct. Bag den markante vækst ligger såvel fremgang i den eksisterende forretning – særligt Watch Medier – som effekten af opkøb. Ritzau Finans (MarketWire), Dezeen, Versicherungsmonitor og Medicinske Tidsskrifter blev i 2021 en del af JP/Politikens Erhvervsmedier, som nu for alvor har taget hul på den internationale ekspansion med tilstedeværelse i Norge, Tyskland og England i tillæg til en række globale, engelsksprogede udgivelser.

I JP/Politikens Erhvervsmedier indgår også det delejede medieovervågningsselskab, Infomedia og koncernens ejerandele i Børsen, LassoX og Medicinske Tidsskrifter. Som associerede virksomheder indgår Børsen, LassoX og Medicinske Tidsskrifter ikke i omsætningen for JP/Politikens Hus, og resultatbidraget fra disse virksomheder udlignes af goodwillafskrivning.

Niveauskifte for bogforretninger

Politikens Forlag tog i 2021 de afgørende skridt mod at blive et egentligt skandinavisk forlag. Med opkøbet af det svenske fagbogsforlag Roos & Tegnér blev forlaget fuldt dækkende i Sverige efter allerede i 2017 at have etableret Bokforläget Polaris. Derefter fulgte opkøbet af et af Norges førende forlag, Kagge Forlag. Med opkøbene når Politikens Forlag næste år en samlet omsætning på omkring 500 mio. kr., hvilket gør forlaget til en af de betydende aktører på det skandinaviske forlagsmarked.

Saxo fortsatte i 2021 væksten i såvel styksalget som abonnementsforretningen. I modsætning til mange andre aktører i markedet for abonnementsbaserede bogtjenester formåede Saxo at skabe en lønsom vækst og realiserede således igen indtjeningsfremgang i et stærkt konkurrencepræget marked. Også Saxo nærmer sig en omsætning i niveauet omkring 500 mio. kr. Samlet set har JP/Politikens Hus dermed forlags- og bogaktiviteter med en omsætning på omkring 1.000 mio. kr.

Fortsat vækst for distributionsforretninger

Igen i 2021 nød de delejede distributionsselskaber, Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling (DAO), godt af den stigende e-handel. Dagbladenes Distributionsnet dækker alle landets husstande, og med tilbud om levering helt hjem til døren hver eneste dag hele året står netværket stærkere end nogen anden aktør i konkurrencen om at være leverandør på ’den sidste mil’ ud til forbrugerne. Med sammenlægningen af de to selskaber vil der i 2022 være fuldt fokus på at udnytte den samlede styrke til at udbygge positionen på markedet og sikre en bedre rentabilitet.

Forventninger til 2022

Resultatet for 2021 overgik forventningerne til året. Med fuld effekt af de opkøb, der er gennemført i 2021, samt effekten af, at JP/Politikens Hus fra 1. januar 2022 bliver kontrollerende ejer i den sammenlagte distributionsvirksomhed DAO, ventes der i 2022 en koncernomsætning over 4 mia. kr. I 2022 fastholder koncernen et højt niveau for investeringer i nye initiativer i overensstemmelse med koncernens vækst- og opkøbsstrategi i ind- og udland. Det vil påvirke resultatet. Fraregnet effekten af særlige poster, forventes der et EBITDA-resultat på niveau med 2021.