JP/Politikens Hus lancerer nyt undervisningsværktøj

Elever og studerende får i det nye skoleår helt nye muligheder for selv at prøve kræfter med det redaktionelle maskinrum, når Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken sammen lancerer det helt nye undervisningsværktøj ”Newsdesk”.

I begyndelsen af det nye skoleår er JP/Politikens Hus klar med et nyt online undervisningsværktøj målrettet elever i folkeskolen, gymnasier, lærerseminarier med flere. Newsdesk hedder systemet, og med det kan elever og studerende lave deres egen trykte avis med tablet, smartphone eller laptop.

De tre store nyhedsmedier i JP/Politikens Hus; Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken står bag systemet, som kan håndtere de tre mediers forskellige tilgange til nyhedsproduktion med selvstændige skabeloner, indhold, medieprofil og layout. Men selve funktionaliteten bag programmet vil være ens for alle tre medier. Newsdesk afløser Ekstra Bladets og Politikens nuværende undervisningsværktøj ”Redaktionen”, som lukkes
ned til sommer.

”Oplyste borgere er forudsætningen for et sundt og velfungerende demokrati. Mediernes rolle er derfor helt central. Det er vigtigt, at også de yngre medborgere har et godt kendskab til medierne og en god forståelse af deres rolle i samfundet. Med Newsdesk er Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken gået sammen om et helt nyt værktøj, som giver elever og studerende mulighed for selv at prøve kræfter med nyhedsproduktion. Vi håber, at både elever og lærere får glæde af det,” siger Stig Kirk Ørskov, adm. direktør JP/Politikens Hus.

Nyt værktøj men fortsat fokus på print

Newsdesk appellerer særligt til danskfaget på grundskoleniveau i 6. – 10. årgang, hvor der i ”Dansk – Fagmål for faget dansk” efter 9. klassetrin står beskrevet, at eleverne skal kunne udarbejde opinions- og ekspressive tekster, tilegne sig viden om virkemidler og formidlingsmetoder og kunne fremstille større
multimodale produktioner. Avisproduktion er også oplagt som et led i sprogundervisningen, eksempelvis hvis eleverne laver en avis på engelsk, tysk eller fransk.

Når eleverne har lavet deres avis, bliver den trykt i 500 eller 1000 eksemplarer og leveret på skolen, så eleverne kan distribuere dem i lokalområdet. Aviserne ligner i layoutet det dagblad, som eleverne sammen med deres lærer har valgt at arbejde med. Selvom det nye system afspejler den nuværende medievirkelighed, hvor digitalisering er den helt store tendens, er der fortsat fokus på den trykte avis.

”Avisen er stadig det medie, som lærere og elever foretrækker at arbejde med, når sagprosa-genren sættes på skoleskemaet. Det er måske en overraskende tendens i disse tider, men brugerundersøgelser og flere års erfaring har vist os, at den trykte avis betyder mere for eleverne i undervisningsøjemed end fx det at lave en hjemmeside i form af et nyhedssite,” siger Louise Abildgaard Grøn, projektchef i skoleafdelingen i JP/Politikens Hus.