JP/Politikens Hus lancerer ny dataplatform til det digitale annoncemarked

Efter tæt dialog med annoncører og mediebureauer lancerer JP/Politikens Hus en ny dataplatform, der leverer relevante målgrupper baseret på 1. parts-data og kontekstdata til mediebureauer og annoncører på tværs af Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken.

Platformen, der er udviklet af Ekstra Bladet, har fået navnet Relevance. Den sikrer mediebureauer og annoncører mulighed for at ramme deres målgrupper også på deres mobiltelefoner på trods af blokeringer i Safari og andre browsere.

"En af de allerstørste udfordringer for annoncemarkedet i øjeblikket er Apple, der har erklæret krig mod tracking. Mere end halvdelen af den danske online trafik foregår i Apples Safari-browser. Her blokeres i høj grad for brug af 3. parts-cookies og andre teknikker, som danner grundlag for at målrette og måle annoncering, som det gøres i dag. Andre browsere følger efter, og det stiller annoncemarkedet over for store udfordringer, som vi sammen med en række samarbejdspartnere, herunder GroupM og OMG, har sat os for at løse", fortæller director of digital sales and ad tech i JP/Politikens Hus, Signe Skarequist.

"Når de teknologier, som dominerer vores adgang til nettet, sætter nye rammer for, hvordan samhandlen mellem medier, mediebureauer og annoncører foregår, er det afgørende, at vi søger løsninger i fællesskab, da det styrker os alle. Det så JP/Politikens Hus tidligt og inviterede os til sammen at afsøge mulighederne i den nye datavirkelighed, hvor audiences base-ret på 3. parts-data og tracking generelt kommer under stort pres", udtaler Claes Braagaard, Chief Investment Officer, Nordic, Omnicom Media Group.

"I GroupM har vi i mange år investeret i at anvende data til at skabe værdi og konkurrencefordele for vores kunder. Vi arbej-der med nogle af landets største annoncører, som har et behov for at nå målgrupper på tværs af enheder, også de mange danskere, der benytter en iPhone. Det er afgørende, at vi sikrer, at deres kampagner rammer præcist og med ordentlig kva-litet i data. De seneste år har vi set, at både forbrugerne og lovgiverne ønsker en mere balanceret brug af data. Der opstår og vil opstå mange hacks eller short fixes, hvor man på den ene eller anden måde kan udnytte hullerne, men vi mener grundlæggende ikke, at man skal profilere og tracke brugere, der ikke ønsker det", siger Paw Saxgren, COO, GroupM Nor-dic.

Fremtiden tilhører 1. parts-data
Relevance er tilgængelig for alle mediebureauer og annoncører, som ønsker at bruge 1. parts-data til indkøb på medier i JP/Politikens Hus både gennem direkte og programmatiske indkøbskanaler. De første tests viser 60-70 pct. forøgelse af målgruppernes størrelse, ligesom evnen til at ramme Safari-brugere er mere end femdoblet. Dermed kan mediebu-reauer og annoncører nu målrette annoncekampagner mod hele den danske befolkning. Målretningen af kampag-nerne koster ikke ekstra, det er et tilbud om at sikre endnu bedre effekt af og kvalitet i annonceringen.

"Med Relevance sætter vi for alvor den store mængde af kvalitetsdata, som findes på vores platforme, i spil over for annonce-indkøberne. Vores fokus er entydigt på 1. parts-data, hvis kvalitet og lovlighed vi kan stå inde for. Fordi vi har så tæt en rela-tion til vores brugere, ved vi, hvad de interesserer sig for, og det er nu muligt for os at tilbyde mere end 600 standardiserede målgrupper på tværs af Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten til markedet, samtidig med, at vi sikrer, at deres data ikke deles på kryds og tværs af nettet," fortæller Kasper Worm-Petersen, der er strategichef på Ekstra Bladet.

"Det afgørende for os er, at vi sikrer, at de kampagner, vi indkøber og afvikler for vores kunder, rammer deres målgrupper med den størst mulige præcision og kvalitet – uanset hvilket device brugeren befinder sig på. Derfor er det utrolig glædeligt, at det er lykkedes JP/Politikens Hus at udvikle en løsning, der succesfuldt kan sikre, at vi målretter kampagner også på iPho-nes – på en måde, som også respekterer brugernes privatliv," siger Claes Braagaard.

"Vi er i GroupM fortsat fokuseret på at være datadrevne, men vi er nu endnu mere optagede af, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at aktivere deres forretningsdata, styrke kreativiteten igennem data og sikre, at der er et tydeligt samtykke og relevans for brugeren. Her står mediehuse som JP/Politikens Hus i en unik position, og derfor har det også været naturligt for os at indgå i det arbejde, JP/Politikens Hus har indledt, så vi kan sikre, at annoncørernes kampagner når de rette mål-grupper," fortæller Paw Saxgren.

Kort om Relevance

Relevance er JP/Politikens Hus’ egenudviklede dataplatform, som bygger på 1. parts-data indsamlet på tværs af sites i JP/Politikens Hus. Relevance tilbyder mere end 600 målgrupper bl.a. baseret på IAB’s (Interactive Advertising Bureau) standarder. Relevance kan målrette digital annoncering mod alle brugere på tværs af devices – også Safari-browsere og rammer dermed hele annoncemarkedet – både i det direkte og det programmatiske annonceindkøb. Data er indsamlet i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og deles ikke med 3. parter, da data udelukkende kan aktive-res på sites i JP/Politikens Hus.