Foto: Emma Sejersen

JP/Politikens Hus iværksætter plan for CO2-neutralitet i 2025

Efter en markant reduktion i CO₂-udledningen fra 2018 til 2019 iværksætter JP/Politikens Hus nu en plan, der skal sikre, at koncernen i 2025 er CO₂-neutral. Det fremgår af koncernens Corporate Responsibility rapport for 2019, som offentliggøres i dag.

Planen medfører, at koncernen allerede i 2020 vil være klimaneutral i forhold til den direkte udledning, målt som scope 1 og 2 i henhold til den internationalt anerkendte metode, GHG-protokollen. Scope 1 og 2 har fokus på virksomhedens CO₂-aftryk bestående af direkte emissioner, el- og varmeforbrug samt kørsel i egne biler. Hvor CO₂-udledningen for scope 1 og 2 i alt var 4.547 ton i 2018, faldt den i 2019 til 1.796 ton, en reduktion på hele 61 pct., som især skyldes overgangen til el fra vindmøller.

Når der i 2020 er sikret klimaneutralitet for scope 1 og 2, igangsættes planen for at blive fuldt CO₂-neutral med inkludering af scope 3. Scope 3 omfatter distribution, datalagring, forretningsrejser m.v. Den stigende brug af eldrevne køretøjer i distributionen spiller en afgørende rolle i koncernens nedbringelse af CO₂-aftrykket. I 2019 foregik 65 pct. af distributionen med eldrevne køretøjer. Målsætningen er, at andelen i 2020 skal være 75 pct.

JP/Politikens Hus kan ikke realisere klimaneutralitet alene ved at nedbringe CO₂-aftrykket inden 2025. I tillæg til den konkrete ambition om hvert år at reducere koncernens CO₂-aftryk, så vil den udledning, som måtte være tilbage, blive elimineret gennem FN-certificerede CO₂-reducerende projekter. Projekterne bliver nøje udvalgt i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI. I første omgang vil koncernen kompensere for det resterende aftryk i scope 1 og 2, og senest i 2025 vil der blive kompenseret fuldt for aftrykket i scope 3. For at opnå højest mulig troværdighed ved deklarering af CO₂-neutralitet for scope 1, 2 og 3, har JP/Politikens Hus valgt at anvende den britiske specifikation PAS 2060 som grundlag.

Adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, betegner beslutningen om klimaneutralitet som en naturlig ambition for en virksomhed, der tager sit samfundsansvar alvorligt.

”Koncernens primære og helt afgørende bidrag til samfundet er oplysning. Det er essentielt for vores demokrati, at der er pålidelige og uafhængige medier, som sikrer oplysning på et faktabaseret grundlag. Men JP/Politikens Hus’ samfundsansvar rækker ud over oplysningsvirksomhed – vi har et ansvar for, at vi ikke påvirker miljøet og klimaet unødigt, og har derfor valgt at gøre en ekstra indsats”, siger Stig Kirk Ørskov.

Af Corporate Responsibility rapporten fremgår det, at koncernens kommercielle topledelse udgøres af syv mænd og fem kvinder, svarende til en andel af kvinder på 42 pct. Hermed realiserer JP/Politikens Hus målsætningen om, at hverken kvinder eller mænd har en lavere repræsentation end 40 pct. i den kommercielle topledelse.

”Vi er fast overbeviste om, at vi når de bedste resultater ved at sikre, at vores ledelse afspejler samfundet. Derfor glæder vi os over, at der er sket en stigning i andelen af kvindelige ledere i koncernen. Samtidig fortsætter vi ufortrødent vores arbejde for at sikre en mangfoldig medarbejder- og ledelsessammensætning”, fastslår Stig Kirk Ørskov.

Rapporten viser også, at JP/Politikens Hus i 2019 har en samlet skattebetaling på 85 mio. kr., hvilket betyder, at koncernen betaler mere i skat, end koncernens medier har modtaget i mediestøtte.

CR-rapporten er tilgængelig på koncernens hjemmeside og udkommer samtidig i en trykt version, der kan rekvireres ved henvendelse til direktionssekretariatet på direktionssekretariatet@jppol.dk

Rapporten kan hentes her: JP/Politikens Hus CR-rapport 2019