Regnskabsmeddelelse 2014 for JP Politikens Hus

JP/Politikens Hus fastholder høj indtjening og digital vækst

Med et resultat før skat på 237 mio. kroner mod 214 mio. kroner året før fik JP/Politikens Hus igen i 2014 et solidt økonomisk resultat. Koncernens dagblade, forlag og lokalavisaktiviteter fastholder samlet en høj indtjening båret af digital vækst, fortsatte effektiviseringer og vedvarende fokus på indholdsudvikling. I resultatet indgår nye investeringer i eksisterende digitale udgivelser samt omkostningerne til den vellykkede etablering af Danmarks digitale erhvervsavis, Finans.dk.

Digitaliseringen af medieforbruget stiller JP/Politikens Hus i en gunstig position. Aldrig har der været så gode muligheder for at nå læserne og brugerne med indhold, og aldrig har koncernen haft bedre tag i den danske befolkning. Samlet når JP/Politikens Hus omkring 3 mio. danskere om ugen, svarende til en dækning på 60 pct. af den danske befolkning over 12 år.

De senere års digitale investeringer har styrket koncernens samlede markedspositioner og skabt grobund for yderligere digital vækst og nye indtægtsstrømme. Særligt på markedet for mobile udgivelser og web-tv opleves stor fremgang i 2014.

Det finansielle resultat steg fra 31 mio. kroner i 2013 til 62 mio. kroner i 2014 som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Egenkapitalen øgedes med 160 mio. kroner og udgjorde ved årets udgang 1.668 mio. kroner, og det likvide beredskab er øget med 115 mio. kroner til 1.463 mio. kroner.

Hoved- og nøgletal20102011201220132014
Hovedtal – mio. kr.
Nettoomsætning3.266 3.3863.3353.1753.128
Drift - EBITDA323302239268258
Primær drift - EBIT234217149183175
Resultat før skat267239193214237
Årets resultat183175144162173
Egenkapital8961.0591.3471.5071.668
Balancesum1.9472.0812.3892.5282.599
Pengestrømme fra driftsaktivitet306268238267162
Pengestrømme fra investering -24-162-3411-36
Forskydning likvider27499179260115
Nøgletal - %
Overskudsgrad7,26,44,55,85,6
Egenkapitalforrentning22,717,912,011,310,9
Egenkapitalandel 46,051,256,459,664,2
Antal
Antal medarbejdere 2.3452.4052.4352.355 2.430

Dagbladene investerer fortsat i den digitale transformation og vokser digitalt

Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken har fastholdt en høj indtjening i de trykte udgivelser i 2014 og har samtidig realiseret fremgang i såvel den digitale omsætning som den digitale lønsomhed. Den samlede reklameomsætning er fastholdt for sjette år i træk, og abonnementsudviklingen er stabiliseret med væsentligt lavere fald end de foregående år.

Koncernens dagblade har gennem flere år investeret betydeligt på det digitale område. Investeringerne afspejler sig i et højt bruger-engagement i alle dagbladenes nyhedssites, som ved udgangen af 2014 dækker knap 50 pct. af det samlede tidsforbrug på danske nyhedssites. De tre dagblade har samtidig formået at øge brugerbetalingen for det digitale indhold og har på under to år passeret samlet 50.000 betalende digitale abonnenter.

Dagbladenes udviklingskraft afspejler sig også i lanceringen af flere nye digitale udgivelser gennem året, herunder Finans.dk. Ligeledes er der i 2014 investeret i en massiv udbygning af de digitale tv-aktiviteter.

Lokale ugeaviser styrker markedspositioner

Politikens Lokalaviser har i 2014 styrket sine markedspositioner i et dansk ugeavismarked, hvor den samlede annonceomsætning faldt betydeligt. Samtidig fortsatte cementeringen af markedspositioner i Sverige. Som konsekvens af den generelle markedsudvikling for ugeavismarkedet går resultatet tilbage i forhold til året før, men Politikens Lokalaviser fastholder en for branchen høj indtjening som følge af fortsatte effektiviseringer og tilpasninger. Politikens Lokalaviser er Nordens største udgiver af lokale ugeaviser og står ved udgangen af 2014 bag udgivelsen af 88 ugeavistitler – 48 titler i Danmark og 40 titler i Sverige.

Det høje indtjeningsniveau i JP/Politikens Forlag fortsætter

Forlaget leverer for andet år i træk et historisk godt resultat. Resultatet er båret af et særdeles stærkt udgivelsesprogram med mange bestsellere og stigende rettighedssalg til det internationale bogmarked. Den realiserede vækst i det digitale bogsalg er betydelig og ligger over det generelle markedsniveau. Samtidig har forlaget investeret yderligere i udvikling og opkøb af digitale salgskanaler, blandt andet med overtagelsen af e-bogsportalen Riidr.com.

Forventninger til 2015

Der forventes i 2015 et resultat på niveau med 2014.