JP/Politikens Hus etablerer ny enhed for erhvervsmedier

For at accelerere udviklingen for koncernens digitale erhvervsmedier og skabe et stærkt fundament for nye initiativer og yderligere opkøb indenfor erhvervsområdet, etablerer JP/Politikens Hus nu en ny, særskilt enhed for erhvervsmedier. Samtidig gennemføres en reorganisering af koncernens IT-ledelse for at sikre en effektiv IT-understøttelse af koncernens digitale vækstplaner og udbygge koncernens samlede kapacitet indenfor dataudnyttelse.

Den nye erhvervsenhed, som får navnet JP/Politikens Erhvervsmedier, vil til en start bestå af Watch Medier og FINANS, ligesom enheden vil varetage koncernens interesser i Infomedia, Børsen og Lasso X. I spidsen for enheden sættes Jyllands-Postens kommercielle direktør, Esben Kolind Laustrup, som dermed udvider sit ansvarsområde.

”Erhvervsmedier- og tjenester har høj prioritet i vores vækststrategi. Vores klare målsætning er at tilbyde erhvervslæserne markedets mest relevante og bedst kvalificerede udgivelser og tjenester. Med etableringen af den nye enhed sikrer vi fuldt fokus på at realisere vores store ambitioner på området, og med Esben Kolind Laustrup i spidsen for JP/Politikens Erhvervsmedier er der garanti for maksimal fremdrift”, siger adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov.

Esben Kolind Laustrup som siden april 2016 har været kommerciel direktør for Jyllands-Posten glæder sig til få ansvaret for at udrulle koncernens vækstplaner på erhvervsområdet.

”Gennem de seneste år har vi set en meget flot vækst i vores digitale erhvervsmedier, FINANS og Watch Medier. Og vi tror på, at der findes et endnu større potentiale i markedet, når vi kombinerer erhvervsjournalistik af høj kvalitet med de rette erhvervstjenester”, siger Esben Kolind Laustrup.

Sideløbende med etableringen af den nye enhed for erhvervsmedier udnævnes Søren Svendsen til ny IT-direktør (CIO) for JP/Politikens Hus. Det sker for at sikre, at koncernens ambitiøse digitale vækstplaner bygger på en optimal og robust IT-infrastruktur og for at styrke den fortsatte udvikling af kapaciteten og kompetencerne på området for dataudnyttelse.

”JP/Politikens Hus har brug for den stærkest tænkelige IT-rygrad i realiseringen af vores digitale ambitioner. Søren Svendsen har den helt nødvendige og særlige kombination af mangeårig, dyb forretningsmæssig forståelse og stor IT-indsigt, som vi har brug for de kommende år”, siger Stig Kirk Ørskov.

Søren Svendsen ser frem til at fokusere sine kræfter på IT- og dataområdet.

”Vi er på vej op på et nyt niveau i vores anvendelse af teknologi og data og er beriget med dygtige folk med høj faglighed og engagement. Hvilket er en forudsætning for at lykkes i vores marked og afgørende for understøttelsen af vores forretningers udvikling”, siger Søren Svendsen.

I forbindelse med udnævnelsen til IT-direktør udtræder Søren Svendsen af koncerndirektionen, som derefter består Dorthe Bjerregaard-Knudsen (COO), Henrik Schjerbeck (CFO) og Stig Kirk Ørskov (CEO).