JP/Politikens Hus erhverver andel af markedsdata-startup

Den blot fire år gamle it-virksomhed Lasso har fået en kapitalindsprøjtning i millionklassen fra JP/Politikens Hus. Pengene skal primært udvikle og udbrede markedsdata-løsninger til dansk erhvervsliv.

En lille startup-virksomhed med base i en baggård på Nørrebro i København har gjort sig bemærket med opsigtsvækkende gode data-løsninger om virksomheder og personer i dansk erhvervsliv. Navnet er Lasso, og kundelisten tæller bl.a. tre af Danmarks fire største revisionsvirksomheder.

JP/Politikens Hus har fået så stor tiltro til markedspotentialet for Lasso, at mediehuset for lidt over 12 mio. kroner har erhvervet en aktiepost i selskabet, lige som huset stiller yderligere lånekapital på et tilsvarende beløb til rådighed for Lassos vækst. ”Vi mødtes oprindeligt med JP/Politikens Hus for at drøfte robotjournalistik, som er en mindre del af vores forretning. Det stod ret hurtigt klart, at de var villige til mere. Nu har de investeret i os, så vi kan sætte turbo på udviklingen af vores markedsdata-løsninger,” siger Lassos adm. direktør Jakob Benediktson.

Han har stiftet selskabet sammen med Jeppe Bech Madsen, og de to vil fortsat have aktiemajoriteten i selskabet, som yderligere har tre aktionærer. ”Jeg kan ikke se en bedre investor. Det muliggør vores ambitioner om at være en af de førende på området. Vores produkt er uden sammenligning det bedste på markedet og med investeringen får vi mulighed for at komme ud til mange flere kunder,” siger Jakob Benediktson.

Markedet for markedsdata i Danmark estimeres at være flere hundrede mio. kr. Lasso sælger løsninger, hvor offentlige tilgængelige data som fx Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), tinglysning og ejerregistret overvåges og samles. Data trækkes i realtid fra mange kilder og giver fx en revisor eller en bankansat et samlet overblik over en persons eller virksomheds tilgængelige data. Det kan spare virksomheder for mange, tunge processer inden for fx compliance, lige som det kan styrke grundlaget for salg og rådgivning.

”Lasso er en perle af en virksomhed, og vi føler os lige så heldige som dem. Markedet for erhvervsdata er ekstremt interessant, og Lassos nyskabende løsninger har potentialet til at omvælte markedet. Allerede nu har Lasso erobret en førerposition blandt landets største revisorhuse, og de er nu klar til at gå videre med en ambitiøs vækstplan, som vi har stor tiltro til,” siger Stig Kirk Ørskov, adm. direktør i JP/Politikens Hus.

Lasso står også bag skriverobotten ’Mimi’ - en algoritme, som på ét sekund kan skrive opdaterede artikler med udgangspunkt i nye data fra fx CVR-registret. En del fremtidig nyhedsproduktion vil
stamme fra nyhedsrobotter, der kan fritage journalister fra det mest rutineprægede opgaver. Det er dog ubetinget Lassos markedsdata-løsninger, der er kerneforretningen og som skal vokse betragteligt over
de næste par år. ”Vi leverer vores dataflow på en måde, som kan skabe helt nye sammenhænge for erhvervskunder, som er afhængige af transparens og valide informationer for at kunne udføre deres arbejde. Det er der
potentiale i, og nu skal vi med nye millioner i ryggen ud og kapre markedsandele,” siger Jakob Benediktson.