JP/Politikens Hus deltager i fælles EU-klage om Googles misbrug af dominerende stilling

European Publishers Council (EPC), som repræsenterer en række af Europas største, private mediehuse, herunder JP/Politikens Hus, indgiver i dag, fredag en officiel klage til EU-Kommissionen over Googles misbrug af dominerende stilling på annonceteknologimarkedet.

Siden opkøbet af DoubleClick i 2008 har Google elimineret konkurrencen inden for annonceteknologi. Google har monopoliseret stort set alle trin i den annonceteknologiske værdikæde med markedsandele så høje som 90-100 pct. og har dermed opnået end-to-end kontrol med værdikæden inden for annonceteknologi. Gang på gang har Google udnyttet sin position til at prioritere egne interesser på bekostning af netop de kunder, virksomheden giver sig ud for at betjene. Googles teknologi-suite er således fyldt med interessekonflikter, idet Google repræsenterer såvel køber som sælger i de samme transaktioner, samtidig med at Google driver auktionshuset i midten.

Klagen omhandler Googles omfangsrige konkurrencebegrænsende praksis inden for reklameteknologi. EPC anmoder Europa-Kommissionen om at holde Google ansvarlig for sin konkurrencebegrænsende adfærd og etablere foranstaltninger, der reelt kan genetablere betingelserne for effektiv konkurrence inden for annonceteknologi værdikæden.

”Fraværet af effektiv konkurrence inden for annonceteknologi forårsager betydelig skade for europæiske udgivere, annoncører og forbrugere i form af for lav reklameomsætning, for høje gebyrer, for lav servicekvalitet og mindre innovation”, siger COO i JP/Politikens Hus, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, som har bidraget til at udarbejdelsen af klagen til EU-Kommissionen.

Lavere annonceindtægter betyder, at medierne har færre ressourcer til at opfylde deres vigtigste mission: at oplyse offentligheden og holde magthaverne ansvarlige. For høje annonceteknologigebyrer påvirker ultimativt de priser, forbrugerne skal betale for de varer eller tjenester, virksomhederne annoncerer for. Alle taber undtagen én virksomhed: Google

EPC forventer at klagen vil indgå i Europa-Kommissionens igangværende undersøgelse af Googles annonceteknologivirksomhed, der blev åbnet i juni 2021.

 

For yderligere oplysninger:
Dorthe Bjerregaard-Knudsen, +45 2728 3768