JP/Politikens Hus blandt Danmarks 100 største selskabsskatteydere

Ifølge en opgørelse fra Skatteministeriet var JP/Politikens Hus blandt de 100 største selskabsbidragsydere i Danmark i indkomståret 2017. Det fremgår af et personligt fra skatteminister Karsten Lauritzen, hvori han anerkender ”det store bidrag” JP/Politikens Hus yder til det danske samfund.

”Jeg vil gerne på vegne af regeringen sige dig og særligt dine medarbejdere tak. Det er jer, som i fællesskab skaber den værdi, der betales selskabsskat af”, skriver Karsten Lauritzen i brevet, der er stilet til adm. direktør Stig Kirk Ørskov.

JP/Politikens Hus skattebetaling for 2017 var 65 mio. kr.