Foto: Emma Sejersen

JP/Politikens Hus accelererer strategisk fokus på bæredygtighed og diversitet gennem nyt samarbejde med The Footprint Firm

I forlængelse af at JP/Politikens Hus tidligere på året præsenterede ambitionen om at blive CO2-neutral i 2025, indgår koncernen nu et samarbejde med rådgivningsfirmaet The Footprint Firm, som er specialiseret indenfor bæredygtighed.

The Footprint Firm hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og investorer med at udvikle, gennemføre og følge op på deres bæredygtighedsstrategier blandt andet ved at kvantificere miljøpåvirkninger, udarbejde målbare ambitioner og integrere bæredygtighed i virksomhedernes strategier.

The Footprint Firm skal bistå JP/Politikens Hus med at udvikle og implementere koncernens bæredygtighedsstrategi og samtidig bidrage til at udarbejde strategier og handlingsplaner for øget medarbejderdiversitet.

The Footprint Firm skal hjælpe med at gøre vores bæredygtighedsstrategi endnu mere konkret og udarbejde målbare, effektive handlingsplaner, som sikrer, at vi realiserer vores målsætninger om bæredygtighed og øget diversitet. Vi tror på, at grøn omstilling og øget diversitet skaber en stærkere og langt mere konkurrencedygtig virksomhed, og er samtidig overbeviste om, at det skaber en langt mere attraktiv arbejdsplads”, siger adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov.

JP/Politikens Hus har en klar ambition om, at koncernens medarbejdersammensætning skal afspejle befolkningens sammensætning på tværs af køn, alder, faglighed, kompetencer, handicap, etnicitet og seksuel orientering.

Det er et selvstændigt mål med samarbejdet med The Footprint Firm, at samfundsansvaret integreres dybere i koncernens forretningsmodeller. ”Det er helt afgørende, at vi med samarbejdet med The Footprint Firm får skabt et mere omfattende og præcist data-drevet overblik over vores indsats. Med et bedre datagrundlag vil vi kunne træffe mere målrettede beslutninger om, hvordan vi også får gavn af bæredygtighedsarbejdet i vores forretningsudvikling. Vores forventning er, at samarbejdet med The Footprint Firm kommer til at motivere og inspirere os til at hæve ambitionsniveauet”, siger Stig Ørskov.

Christian Sparrevohn, der er partner og medstifter i The Footprint Firm, kalder samarbejdet med JP/Politikens Hus for strategisk vigtigt og dybt meningsfyldt, både i forhold til JP/Politikens Hus’ eget fokus og for bæredygtighedsagendaen i det danske samfund:

JP/Politikens Hus har gennem koncernens historie og på tværs af forretningsområder altid udvist en ægte interesse i at interagere med det omkringliggende samfund og være en aktiv, ansvarlig deltager i de store samtaler.  JP/Politikens Hus er en stor virksomhed med et ikke ubetydeligt miljøaftryk – men det er også en synlig samfundsaktør, som både i kraft af det gode eksempel og sit fokus på oplysning til borgerne kan have afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark”, siger partner i The Footprint Firm, Christian Sparrevohn og tilføjer ”Det er med betydelig stolthed og store forventninger, at vi påbegynder samarbejdet med JP/Politikens Hus”.