Avis-Tryk, Hornslet Svingbladet

Erritsø Tryk leverer rekordresultat efter omsætningsvækst på 35 pct.

På baggrund af høj tryk- og leveringskvalitet realiserede Erritsø Tryk i 2021 en omsætningsvækst på 35 pct., hvilket resulterede i et overskud på 14,1 mio. kr. i 2021 mod 4,9 mio. året før. Det er det hidtil bedste resultat for trykkerivirksomheden, som er ejet af JP/Politikens Hus.

Resultatet er opnået i kraft af løbende tilpasninger og effektivisering af produktionen i et dansk trykmarked med fortsat overkapacitet. Den koncerninterne omsætning fra JP/Politikens Hus udgør ca. 40 pct. af den samlede omsætning, og således står eksterne kunder for majoriteten af omsætningen.

Administrerende direktør, Gert Nielsen fortæller: ”At vi opretholder en stabil og høj trykkerikvalitet og på samme tid øger omsætning med 35 pct. skyldes ikke mindst vores mange dygtige medarbejdere. Med et kontinuerligt fokus på produktionen har medarbejdere såvel som ledelse indfriet forventningerne til året.”

Erritsø Tryk har indtil 2021 drevet trykkerier i Erritsø, Hornslet og Aalborg. Fra og med 2022 driver Erritsø Tryk tilmed trykkeri i Glostrup og råder dermed over landets største sammenhængende avistrykkapacitet. Efter overtagelsen af driften hos Dansk AvisTryk i Glostrup fra 1. marts 2022 forventes der i 2022 et resultat, der reguleret for særlige poster, ligger på niveau med 2021. I resultatet for 2021 indgår en udlodning fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening med 2,0 mio. kr.

__

For yderligere oplysninger kontakt administrerende direktør, Gert Nielsen, telefon +45 20 19 44 40.