Ekstra Bladet lancerer projekt om ansvarlig kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal hjælpe med at udvikle nyhedsmedier, der er mere relevante, engagerende og informerende. Det sker i et samarbejde med flere danske universiteter og støttes med 10,7 mio. kr. af Innovationsfonden.

Systemer, som via kunstig intelligens kan personalisere video, musik og andet indhold til den enkelte bruger, har været afgørende for tjenester som Netflix, Spotify, Google og Amazon. Systemerne har dog ikke haft samme effekt i nyhedsmedier, fordi tempoet i nyhedsstrømmen og det danske sprog udfordrer de teknologier, der findes i dag.

Projektet bygger på et samarbejde med forskere på DTU, KU og CBS samt på anonymiseret data fra Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten og sigter på at udvikle systemer, der gør personalisering af nyhedsmedier langt bedre end i dag. Projektet hedder Platform Intelligence in News (PIN) og skal skabe en mere relevant, engagerende og informerende nyhedsoplevelse.

Kasper Lindskow, Forsknings- og Innovationschef på Ekstra Bladet og projektleder for PIN, udtaler:
- Med PIN etablerer vi en lige linje fra udvikling af intelligente systemer baseret på cutting-edge forskning til implementering af nye teknologier hos os. Denne type af eksperimentelle projekter, der blandt andet bygger på partnerskaber med universiteter, vil hjælpe os med at tage de næste store skridt ind i en fremtid, hvor kunstig intelligens vil spille en stadig større rolle.

Projektet omfatter brug af machine learning til teknisk udvikling af anbefalingssystemer og sprogsystemer, der klassificerer og genererer tekst via Natural Language Processing (NLP). NLP er teknologier, der gør computere i stand til at ’forstå’ og behandle, hvad der foregår i en samtale eller en nyhedsartikel.

Jes Frellsen, lektor på DTU Compute på DTU, der koordinerer den tekniske udvikling af anbefalingssystemer, udtaler:
- Udvikling af anbefalingssystemer, der kan håndtere det kontinuerlige flow af nyheder og brugere med omskiftelige nyhedsinteresser er en interessant udfordring for forskningen. Sammen med Ekstra Bladet skal vi udvikle systemer, der skal skabe en bedre nyhedsoplevelse hos mange tusinder af danskere hver dag.

Anders Søgaard, professor på DIKU på KU, der koordinerer indsatsen med NLP udtaler:
- De seneste års gennembrud i NLP mærkes endnu ikke i Danmark, fordi de førende modeller primært er trænet på store sprog som engelsk, kinesisk og tysk. Vi retter op på det ved at bruge de store mængder anonymiserede data fra nyhedsartikler fra Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten til at udvikle sprogmodeller, der er bedre til dansk, og som kan bruges i nyhedsmedier, hvor faktuel præcision og transparens er afgørende.

Projektet skal også studere effekten af de nye teknologier i live-tests. Målet er at udvikle etisk ansvarlige systemer, der ikke skaber filterbobler og ekkokamre eller forstærker skjulte fordomme. Professor MSO Mikkel Flyverbom på CBS leder forskningen i effekter, der også inkluderer bidrag fra Institut for Kommunikation på KU.

Mikkel Flyverbom, professor på Ledelse, Kommunikation og Samfund på CBS, udtaler:
- Kunstig intelligens er allerede dybt integreret i mange digitale medier, og konsekvenserne for samfundet er store. På den ene side indeholder teknologierne potentialet for at skabe mere relevante medier og afhjælpe et stort informationsoverload, og på den anden side er det afgørende, at nyhedsmedierne ikke begår de samme fejl, som er set hos f.eks. YouTube og Facebook.