Digitalt gennembrud og omsætningsfremgang for JP/Politikens Hus i 2019

JP/Politikens Hus øgede i 2019 omsætningen med 8 pct. til 2.971 mio. kr. Fremgangen skyldes overtagelsen af Saxo samt fortsat høj vækst i det digitale indholdssalg. Med markante tocifrede vækstrater vokser det digitale indholdssalg nu så hurtigt, at det mere end kompenserer for den strukturelle tilbagegang i indholdssalget på print. Med betydelig fremgang i det samlede indholdssalg kan 2019 karakteriseres som et reelt gennembrudsår for nyhedsmediernes digitale indholdssalg. Annoncesalget var igen i 2019 under hårdt pres fra de udenlandske techgiganter. Til gengæld var udviklingen i printannoncesalget bedre end set længe.

Driftsresultatet (EBITDA) endte på 282 mio. kr. – en fremgang på 20 mio. kr. i forhold til 2018. Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken leverede alle resultater på eller over samme flotte niveau som i 2018, mens JP/Politikens Erhvervsmedier fortsatte resultatfremgangen. For JP/Politikens Forlag var der tale om såvel omsætnings- som resultatmæssig fremgang i 2019. For Saxo, som blev overtaget 1. april, var året præget af betydelige investeringer i streamingtjenesten Saxo Premium, hvor målsætningen er at blive en af de førende aktører på markedet for streaming af bøger. 2019 bragte Saxo stærkt i den retning med mere end en fordobling af abonnementsomsætningen.

I resultatet indgår i 2019 betydelige omkostninger til nye initiativer heriblandt etableringen af dataplatformen ’Relevance’, to nye Watch-medier, nye nicheaktiviteter i regi af Politiken og lanceringen af et nyt madmagasin. I årets driftsresultat indgår ligeledes omkostninger til indflytning i Jyllands-Postens nye domicil på havnen i Aarhus.

Resultat efter finans er påvirket af et ekstraordinært godt finansielt afkast efter et negativt afkast i 2018. I årsresultatet indgår ligeledes særlige poster med en positiv nettoeffekt på 73 mio. kr., som hidrører fra tilbageførsel af en hensættelse i forbindelse med den såkaldte spilsag, hvor JP/Politikens Hus fik medhold i retssagen hos både EU-domstolen og de danske domstole efter et sagsforløb på 16 år. Som associeret virksomhed indgår Dagbladet Børsen ikke i omsætningen for JP/Politikens Hus, og resultatbidraget udlignes af goodwillafskrivning.

Hovedtal. Mio. kr.20152016201720182019
Nettoomsætning3.0282.9152.7552.7612.971
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)201157249262282
Resultat primær drift (EBIT)129122207226208
Resultat af finansielle poster256758-44148
Resultat før skat (EBT)151187265177350
Årets resultat106139206139265
Egenkapital1.7641.8892.0822.1992.448
Balancesum2.6972.8203.0093.1683.384
EBITDA margin (%)6,65,49,09,59,5
Antal medarbejdere2.4902.4202.1402.1352.220

Nyhedsmedier øger indholdssalget i digitalt gennembrudsår

Med markant fremgang i det digitale indholdssalg for alle koncernens nyhedsmedier kompenserer den digitale vækst samlet set ikke alene for den strukturelle tilbagegang i indholdssalget på print. Også det samlede indholdssalg øges. Fremgangen afspejler en fokuseret indholdsudvikling, en fortsat professionalisering af salgsindsatserne samt et system- og datamæssigt kompetenceløft.

Ekstra Bladet leverede i 2019 en imponerende trafikfremgang. Ved udgangen af året var antallet af besøg steget med 22 pct. i forhold til 2018, mens antallet af sidevisninger var steget med 21 pct. Med fremgangen cementerer Ekstra Bladet positionen som danskernes mest brugte, digitale nyhedsmedie. Dertil kommer, at Ekstra Bladets printudgave i 2019 realiserede en bedre udvikling end i mange år. 2019 var også året, hvor Ekstra Bladet lancerede den nye dataplatform ’Relevance’, der giver de digitale annoncører langt bedre muligheder for at ramme de mange Apple-brugere i Danmark.

For Jyllands-Posten, og herunder Finans, var 2019 et bemærkelsesværdigt stærkt år med en god udvikling i såvel indholdssalg som annoncesalg, hvilket gav sig udslag i fornyet resultatfremgang. Ud over en solid udvikling i det digitale indholdssalg var 2019 karakteriseret ved en særligt god udvikling i Jyllands-Postens printsalg, både når det gælder indholds- og annoncesalg. Det lover godt for 2020, hvor Jyllands-Posten skal drive koncernens 12 østjyske lokalaviser under navnet Jyllands-Postens Lokalaviser.

Politiken leverede i 2019 en imponerende udvikling i det digitale indholdssalg med en fremgang på over 30 pct. Tilmed steg indholdssalget på print, hvilket sammen med en fornuftig udvikling i annoncesalget resulterede i samlet omsætningsfremgang for Politiken i 2019. En usædvanlig præstation i det danske marked for nyhedsmedier. Politiken fortsatte i 2019 lanceringen af nye medier, både i regi af Politiken Nicher, hvor Sundhed kom til, og i form af et nyt, grønt madmagasin, Politiken Mad. Sammen med Jyllands-Posten driver Politiken også Børneavisen, der ved udgangen af 2019 nærmer sig break-even - blot et år efter lanceringen.

For JP/Politikens Erhvervsmedier fortsatte væksten ufortrødent i 2019. Watch Medier leverede igen substantiel fremgang i indholdssalget og lancerede to nye Watch Medier, AgriWatch og CleantechWatch. Med flere end 60 erhvervsjournalister råder Watch Medier i dag over en af landets største erhvervsredaktioner. I JP/Politikens Erhvervsmedier indgår også det delejede medieovervågningsselskab, Infomedia, som i 2019 ekspanderede på det skandinaviske marked igennem opkøb af M-Brains norske og svenske aktiviteter. Såvel omsætning som resultat øgedes i Infomedia i 2019.

Forlaget øger igen omsætningen, og Saxo leverer markant fremgang på streaming

Koncernens to forretninger på bogmarkedet, JP/Politikens Forlag og Saxo, havde i 2019 fuldt fokus på at udnytte væksten på lydbogsmarkedet, som drives af eksplosionen i brugen af streamingtjenester. Udover at fastholde positionen som Danmarks absolut førende e-boghandel er ambitionen for Saxo at sikre en position som en af Danmarks førende streamingtjenester på bogmarkedet. Der blev derfor i 2019 skruet betydeligt op for markedsføringsomkostningerne. Med god effekt. I forhold til 2018 fordobledes abonnementsomsætningen, og antallet af abonnenter steg med 75 pct.

JP/Politikens Forlag tegnede sig igen i 2019 for det største antal bestsellerplaceringer blandt danske forlag med ny-udgivelser af blandt andre Jussi Adler-Olsen, Sara Blædel og Sara Omar. På non-fiktion markerede forlaget sig blandt andet med biografier om Lars Løkke Rasmussen, Nicklas Bendtner og Lis Sørensen, ligesom forlagets sundheds- og kogebøger dominerede bestsellerlisterne. Også det svenske forlag, Polaris, lykkedes godt i 2019 med stærke udgivelser, der skabte såvel omsætnings- som resultatfremgang. Samlet leverede forlaget i 2019 en omsætningsfremgang på 10 pct. og en resultatforbedring på samme niveau.

Fortsat stor vækst i pakkeomdeling

For de delejede distributionsselskaber, Bladkompagniet og Dansk Avis Omdeling, var 2019 igen præget af den stigende betydning af andre produkttyper i tillæg til de traditionelle avisprodukter, herunder især pakkepost. Netop pakkepost vokser i disse år massivt som følge af den stigende e-handel. Med tilbud om levering helt hjem til døren hos 98 pct. af landets husstande på daglig basis står Dagbladenes Distributionsnet stærkere end nogen anden aktør i konkurrencen om at være leverandør på ’den sidste mil’ ud til slutkunderne. Det har især Dansk Avis Omdeling formået at drage nytte af. Igen i 2019 var der således tale om betydelige tocifrede vækstrater på pakkeområdet.

Lokalaviserne klarede sig bedre end markedet

For Politikens Lokalaviser blev 2019 et ganske særligt år. I oktober blev de svenske lokalaviser i regi af Lokaltidningen en del af Sydsveriges største medieselskab, HD-Sydsvenskan, samtidig med, at JP/Politikens Hus blev medejer af HD-Sydsvenskan med en ejerandel på 7,3 pct. Med virkning fra 1. januar 2020 er de nordsjællandske ugeaviser solgt til Sjællandske Medier, samtidig med at 12 østjyske ugeaviser er blevet integreret i Jyllands-Postens drift. Forandringerne gennemføres med henblik på at sikre aviserne konkurrencedygtighed på de respektive markeder igennem konsolidering.

Omsætningen i Politikens Lokalaviser gik tilbage i 2019 primært som følge af lukningen af en række slutugeaviser i 2018. En lukning, som til gengæld var medvirkende til at skabe resultatfremgang for de danske ugeaviser i 2019. På midt-uge-aviserne har omsætningen i Danmark udviklet sig bedre end markedet. I Sverige lykkedes det at fastholde omsætningen på niveau med 2018. Resultat var dog uændret negativt, hvilket igen i 2019 trækker ned i det samlede resultat for Politikens Lokalaviser.

Forventninger til 2020

Resultatet for 2019 indfriede forventningerne til året. I 2020 er det besluttet at øge omkostningerne til nye initiativer og markedsføring substantielt med henblik på at udbygge koncernens positioner. Det vil påvirke resultatet markant, og der forventes i 2020 et væsentligt lavere resultat. Før særlige poster forventes et EBITDA-resultat på 150-175 mio. kr. Dertil kommer avance fra salg af ugeaviser på 110-115 mio. kr.