Corona nyheder er faktisk brand safe

Aldrig har efterspørgslen på nyheder på tværs af lokale og nationale medier været større. Danskerne søger i stor stil nyheder og viden, men også trøst og bekræftelse, nu da corona-virussen har ændret vores hverdag dramatisk. Danskerne søger de klassiske journalistiske medier, fordi de stoler på dem. Det har senest Trygfonden dokumenteret i en aktuel undersøgelse af danskernes tillid og informationsvaner under corona-krisen, hvor danskerne angiver myndigheder og nyhedsmedier som de klart vigtigste kilder til information.

Og denne tillid smitter også af på de annoncører, som i øjeblikket holder fast i deres annoncering på nationale og lokale nyhedsmedier. I et studie (https://insider.integralads.com/consumers-on-covid/) udført af målevirksomheden Integral Ad Science siger 78 % af brugerne, at de ikke har noget problem med annoncer, der optræder ved siden af corona-nyheder, heller ikke selvom de råt for usødet beskriver virkeligheden, som den er. Derfor er det også en forkert beslutning, når annoncører søger at undgå at blive vist omkring artikler, der netop omhandler corona.

"Danmark er i disse stunder mere eller mindre lukket ned. Alligevel arbejder journalister og medarbejdere på alle landets medier hjemmefra for at udfylde mediernes vigtigste rolle – nemlig at oplyse danskerne om alle sider af krisen. Det er det emne, der optager danskerne allermest lige nu, og de søger til os i større stil end nogensinde før for at få information, som de stoler på. De ved nemlig godt, at de her får faktatjekket information modsat på de sociale medier, hvor enhver uanfægtet og uredigeret kan fortælle om alt fra rædselshistorier til mirakelkure", udtaler Dorthe Bjerregaard-Knudsen, COO i JP/Politikens Hus.

"Vi anbefaler vores kunder at være meget mere nuancerede i, hvilke nyheder de måtte fravælge. For det første er nyhedsmedier, der er tilmeldt Pressenævnet, jo som udgangspunkt brand safe, altså trygge annoncemiljøer, og det med høj troværdighed og annoncekvalitet. For det andet har vi undersøgelser, der viser, at brugerne faktisk udmærket forstår, at nyhedsmedier er nødt til at dække virkeligheden, som den nu engang er. Faktisk ved vi, at annoncer i publicistiske medier får en høj opmærksomhed og effekt", fortæller Paw Saxgren, COO for GroupM Nordic og uddyber: "Vi kigger derfor mere granuleret på, hvilke nyhedsunderkategorier der kan være problematiske – corona er en stor del af nyhedsbilledet, og vi anbefaler bestemt ikke over en bred kam at fravælge corona-nyheder. Der er enkelte meget tragiske og meget konkrete nyheder om død, hvor mange brands ikke bør optræde. Men helt generelt giver det kun god mening, at annoncører netop kommunikerer konstruktivt med nyhedshungrende danskere på de platforme, hvor danskerne søger hen, og som de har tillid til".

Blokeringen af annoncering omkring corona-nyheder har fundet vej fra de engelsksprogede markeder, især fra USA og England, hvor nyhedsmedier såsom New York Times og The Guardian i stor udstrækning oplever, at de samtidig med, at de slår den ene trafikrekord efter den anden, ikke kan sælge annoncepladserne omkring netop corona-nyhederne. Tendensen har også bredt sig til Danmark, og flere såkaldte brand safety-teknologier og andre ’mellemmænd’ på annoncemarkedet kommunikerer aktivt, at de kan ’beskytte’ annoncørerne mod de ’farlige’ corona-nyheder. "Der er dog ingen undersøgelser, der underbygger, at brugerne forbinder noget negativt med, at annoncører optræder sammen med de nyheder, der optager allerflest i øjeblikket, så man kan spørge sig selv, hvorfor teknologierne så gør det? Kunne det være fordi, de har en økonomisk interesse i at definere corona-nyheder som værende ikke-brandsafe?" spørger Dorthe Bjerregaard-Knudsen.