Bedste omdelingskvalitet i Dagbladenes Distributionsnet nogensinde

Omdelingskvaliteten i Dagbladenes Distributionsnet har aldrig været højere. Det viser en ny opgørelse fra JP/Politikens Hus og Berlingske Media. Ifølge opgørelserne nåede den såkaldte reklamationsprocent ned på blot 0,16 pct. i juni. Det er en af de laveste reklamationsprocenter målt nogensinde, og den er også ca. 16 pct. lavere end samme måned sidste år. Ud af 1.000 abonnenter er der altså ikke engang 2 abonnenter, der oplever problemer med leveringen af deres avis inden for en måned. Ser man på særligt alvorlige fejl, hvor en abonnent oplever flere fejl i leveringen inden for samme måned, er de nu så sjældne, at der i gennemsnit går 34 år, mellem at en abonnent er ude for sådanne gentagelser. Reklamationsprocenten for disse såkaldte gentagelsesfejl er nemlig nu nede på blot 0,008 pct.

Med det flotte resultat har Dagbladenes Distributionsselskaber samtidig styrket markedspositionen over for f.eks. Post Danmark. Reklamationsprocenterne for de aviser, der omdeles af Post Danmark, er næsten 2,5 gange så høje. Og reklamationsprocenten hos Post Danmark er stigende i forhold til sidste år.

Logistikdirektør i Berlingske Media, Henning Pilegård Lindø udtaler:

Den historiske distributionskvalitet er opnået samtidig med at kompleksiteten i distributionsydelsen er øget. I dag omdeler avisbudene meget andet end aviser, f.eks. magasiner, breve og mindre pakker, og disse nye distributionsprodukter fylder stadigt mere i budenes tasker. Vi har nu tal, som bekræfter, at dagbladenes distributionsnet er både velfungerende og leverer med en meget høj kvalitet. Det skyldes særligt distributionsnettets effektive kontrolsystemer, hvor alle forsendelser registreres, og hvor der løbende følges op på budenes omdelingslister”.

Koncernlogistikdirektør i JP/Politikens Hus, Hans Peter Nissen udtaler:

Vi har de seneste år haft stor opmærksomhed på kvaliteten i omdelingen og omdelingsprisen. Resultatet er historisk høj omdelingskvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores reklamationsprocent er lavere end Post Danmarks, og mens vores reklamationsprocent fortsætter med at falde i forhold til sidste år, stiger Post Danmarks. Det er glædeligt, at Dagbladenes Distributionsnet leverer både en kvalitet og en pris, som er fuldt ud konkurrencedygtig med Post Danmark, på trods af, at vi ikke konkurrerer på lige vilkår”.

De ulige vilkår på distributionsmarkedet stammer fra, at Dagbladenes distributionsselskaber skal opkræve moms, mens Post Danmark kan omdele alle adresserede forsendelser uden moms. Indtil nu har politikerne imidlertid ikke ønsket at stoppe konkurrenceforvridningen.

”Vi møder en politisk erkendelse af problemstillingen, men mangler fortsat at se beviser på, at der er reel forståelse for, at fri konkurrence på postmarkedet er til gavn for både borgerne og erhvervslivet. Vi føler os overbeviste om, at det må være et spørgsmål om tid, før konkurrenceforvridningen tages alvorligt, og håber at fornuften i at bringe den til ophør sejrer”, siger Logistikdirektør Hans Peter Nissen.

Yderligere oplysninger:

Logistikdirektør Henning Pilegård Lindø, Berlingske Media,
tlf: 40 82 31 82
Koncernlogistikdirektør Hans Peter Nissen, JP/Politikens Hus,
tlf: 40 10 32 86

 

Oversigt over leveringskvaliteten den seneste måned i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 for hhv. Dagbladenes Distributionsnet samt for de aviser der omdeles af Post Danmark.