Medieansvarsudvalget

Administrerende direktør i JP/Politikens Hus, Stig Ørskov er medlem af Medieansvarsudvalget, der er nedsat af Kulturministeriet for at ”undersøge, hvordan rammerne omkring mediernes ansvar kan gøres mere tidssvarende med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed i en digital virkelighed”.

Regeringen har besluttet, at udvalget skal være en ”selvstændig forvaltningsmyndighed”, hvilket betyder, at udvalget ikke er omfattet af adgang til aktindsigt. Offentligheden kan dermed ikke få indsigt i udvalgets arbejde.

Sammen med repræsentanterne fra Danske Medier og Dansk Journalistforbund har Stig Ørskov opfordret til at give offentligheden indsigt i udvalgets arbejde, men ønsket er ikke blevet imødekommet – på trods af at der ikke er noget i udvalgets kommissorium eller materiale, der tilsiger, at det skulle være nødvendigt at forhindre aktindsigt.

Stig Ørskov har derfor valgt at tilgængeliggøre det materiale, han modtager i forbindelse med sit udvalgsarbejde. Materialet vil løbende blive gjort tilgængeligt her på siden. Undtaget vil dog være materiale af fortrolig karakter eller med personfølsomt indhold.

 

Møde 4, 11. maj 2023

 

Møde 3, 13. april 2023

 

Møde 2, 16. marts 2023

 

Møde 1, 3. oktober 2022