Kvalitetsløftet

Vores kvalitetsløfte til annoncører beskriver de standarder, som vores annoncører altid kan regne med, at vi som udgivervirksomhed vil leve op til i samhandlen med annoncører og medieindkøbere.

Med dette løfte ønsker vi at understrege den transparens og åbenhed, som vi altid har anset for en grundforudsætning for et tæt og tillidsfuldt forhold til annoncører og mediebureauer.

Løftet understreger dertil, at valget af os som annoncepartner, foruden at sikre kvaliteten i leveringen, også reducerer risikoen i medievalget.

Løftet er gældende for annoncesalg varetaget af JP/Politikens Hus på tværs af vores titler, herunder Ekstra Bladet, Politiken, Jyllands-Posten, Finans og Jyllands-Postens Lokalaviser.

 • 1. Kontekst

  Vores indhold er menneskeligt godkendt, og vores annonceområder udgør trygge miljøer.

  JP/Politikens Hus er bygget på princippet om redaktionel uafhængighed og et fælles krav til vores udgivelser om, at indholdet skal hvile på fakta. Vi skaber oplyste borgere, så de kan tage del i det demokratiske samfund. Vi har stolte publicistiske traditioner, og hos os har “fake news” hverken plads eller fremtid.

  Det er vigtigt for os, at borgerne oplever vores medier som ansvarlige og troværdige. Som dansk udgiver er alle vores medier omfattet af medieansvarsloven 1. Samtidig følger alle udgivelser under JP/Politikens Hus de presseetiske regler for god presseskik 2 og har formuleret etiske retningslinjer, der spiller en stor rolle i det daglige journalistiske arbejde på redaktionerne.

  Vores medier er redigerede medier. Det betyder, at indholdet på vores medier er godkendt af vores medarbejdere. Der er således menneskelig kontrol med indholdet i alle hjørner af vores platforme. Når vi bruger videoindhold fra mere usikre miljøer, f.eks. fra sociale medier, vil indholdet være vurderet af vores redaktioner inden publicering.

  På samme måde som brugerne skal kunne have tillid til vores indhold, kan annoncører stole på, at deres brand altid optræder i en tryg kontekst hos JP/Politikens Hus. Vi har redskaber og tilgange, der sikrer brand safety for vores annoncører. Vi monitorerer løbende annoncekampagner, og med udgangspunkt i semantisk teknologi tilbyder vi individuelt tilpasset eksklusion til annoncører, som ikke ønsker deres kampagner vist på udvalgt indhold.

  Der er herudover områder og sektioner, hvor almindelig annoncering som grundregel er slået fra, så kun annoncører med specifik efterspørgsel får tilbudt disse områder.

  1 Medieansvarsloven
  2 Presseetiske regler for god presseskik

 • 2. Viewability og tid

  Tid er en forudsætning for effekt. Vi garanterer viewability og tid sammen med vores brugere.

  Synlighed og tid brugt sammen med en annonce er afgørende for effekten af eksponeringen. Derfor tilbyder JP/Politikens Hus garanterede viewable kampagner og andre produkter, hvor annoncører sikres tid med vores brugere. Vi kan desuden afrapportere tidsforbrug på alle kampagner.

  Vi kan naturligvis arbejde med alle niveauer for viewability – fra IABs minimumsstandarder til 100 pct. synlighed. Når der indgås aftaler, der inkluderer viewability, vil IAB-standarden være minimumsudgangspunktet, og vi anvender MRC-akkrediteret 3 teknologi til dokumentation og optimering.

  3 Media Rating Council (MRC) er en amerikansk auditerings enhed, hvis formål er at sikre mediebranchen valide, stabile og effektive målinger på tværs af mediegrupper, gennem auditering af målingsvirksomheder.

 • 3. Brugere og trafik

  Rigtige, menneskelige brugere ser annoncerne hos os. Vi overvåger løbende vores trafik.

  JP/Politikens Hus’ medier står samlet for omkring halvdelen af danskernes online tidsforbrug på Danmarks 20 største kommercielle nyhedssider. De bruger så meget tid hos vores medier, fordi vi leverer relevant indhold. Derfor er det engagerede, opmærksomme brugere, der bliver eksponeret for annoncer hos os.

  Vi kontrollerer løbende vores sites for ikke-menneskelig trafik og udelukker det omgående, når det opdages.

  Vi sikrer kontrol med afsætningen af vores annonceplads ved kun at gøre den tilgængelig i det programmatiske salg via udvalgte annoncebørser (ad exchanges). Vi bruger desuden branchestandarden ads.txt (Authorized Digital Sellers). Her kan indkøbere i det programmatiske salg i realtid se, hvilke teknologier JP/Politikens Hus har godkendt som salgskanaler. Det betyder, at annoncører og annonceindkøbere altid har mulighed for at kontrollere, at programmatiske udbydere af annoncering på vores platforme rent faktisk har mulighed for at sælge den tilbudte annoncering.

  Hvis du køber kampagner på JP/Politikens Hus’ sites, via andre kanaler end de oplyste, kan JP/Politikens Hus ikke stå inde for kvaliteten og rigtigheden af denne trafik, og der er stor risiko for, at kilden er falsk.

 • 4. Relevans

  Egne data af bedste kvalitet.

  På et annoncemarked, hvor data spiller en hovedrolle, er det afgørende, at annoncører stiller krav til gennemsigtighed, validitet og kvalitet af data. Markedet præges af store mængder ikke-unik 3. parts-data med lav gennemsigtighed og af svingende kvalitet. Brug af den slags data kan betyde, at dårlig præcision indkøbes dyrt, eller ultimativt er i strid med datalovgivningen.

  Størst præcision opnås ved anvendelse af vores premium-målgrupper, som er bygget på 1. parts-data indsamlet på tværs af vores medier, og som udelukkende kan aktiveres på vores medier. Vores data kan kombineres med validerede data fra anerkendte 3. parts-leverandører.

  Når vi gør dette, kommunikerer vi dette klart. Når JP/Politikens Hus benytter sig af underleverandører til behandling af data, sker dette altid på baggrund af indgåede databehandleraftaler, der sikrer, at data behandles sikkert og fortroligt.

  Den tillid, vores brugere og læsere har til vores medier, er fundamentet for vores forretning. Vi har derfor opstillet klare rammer for, hvordan vi sikrer databeskyttelse og gennemsigtighed, når der indsamles data fra vores brugere 4.

  Når 3. parter indsamler og behandler data fra vores sites, er de dataansvarlige og kan kun indsamle og behandle data på baggrund af samtykke efter, at brugerne er oplyst om, hvilke data, der indsamles om dem, hvad data bruges til og af hvem 5.

  JP/Politikens Hus har tilsluttet sig en fælles europæisk branchestandard for samtykkeindhentning – IAB Transparency & Consent Framework – som muliggør, at disse samtykker kan udveksles med andre aktører på annoncemarkedet for netop at sikre, at brugernes samtykke eller nej til samme kan respekteres hele vejen igennem den digitale annonceøkonomi.

  4 Privatlivspolitik
  5 Dataretningslinjer

 • 5. Transparens

  Vi anvender akkrediterede 3. parts-teknologier til måling og dokumentation. Ingen skjulte tech fees.

  Vi måler ikke os selv! Alle digitale kampagnemålepunkter verificeres af akkrediterede 3. parts-teknologileverandører, og vi gør fuldstændige kampagnerapporter tilgængelige for vores annoncører, som kan suppleres af målgrupperapporter, hvis ønsket.

  Annoncørerne betaler udelukkende for de reelle annoncevisninger, der er leveret på kampagner afviklet hos JP/Politikens Hus. Det sikrer vi ved udelukkende at benytte anerkendte og akkrediterede teknologier.

  Hvis en bruger har en adblocker installeret, aktiveres adserveren ikke ved load af siden, og dermed leveres ingen annoncer til brugeren. Uden levering af annoncer kan der ikke tælles eksponeringer i kampagnestatistikkerne, og der opkræves ej heller derfor.

  Vi opkræver ikke skjulte tech fees i forbindelse med de annonceteknologier, som vi anvender til salg og afvikling af annoncering på koncernens sites. Igen som annonceindkøber hos os kan være sikker på, at du kun betaler os for selve visningerne.

  Ved afvikling af kampagner indkøbt på basis af et tidsinterval – f.eks. 24 timer – modsvarer prissætningen ligeledes det antal annoncevisninger, du som annoncør kan forvente at få leveret i tidsrummet.

  Vi ønsker at levere høj kvalitet i hver eneste eksponering, og vi ønsker at dokumentere værdien af eksponeringer på vores medier. Vi er således altid interesserede i at bidrage til at få målt effekten.

 • 6. Uafhængighed

  Vi bruger uafhængig og åben teknologi, der integrerer med de løsninger, markedet anvender.

  Når JP/Politikens Hus vælger teknologier til understøttelse af vores digitale annoncesalg, sker det på baggrund af tre nøgleord: Uafhængighed, transparens og fleksibilitet.

  Ligesom vi er uafhængige i vores journalistik, ønsker vi at være uafhængige i vores teknologivalg. Vi ønsker teknologier, der faciliterer vores salg på den transparente måde, som vi ønsker at sælge vores varer på; ikke teknologier, der agerer som mellemmænd med egne interesser, der kan konflikte med vores og markedets.

  Vi afgiver ikke kontrollen til teknologier, hvor hverken vi eller vores kunder har indsigt i, hvordan annonceindkøbet reelt foregår. Derfor har JP/Politikens Hus valgt App-Nexus som samlet teknologisk rygrad på annonceområdet – netop fordi denne platform er åben, fleksibel og giver indblik i, hvordan de algoritmer, der styrer udfaldet af auktionerne i det programmatiske annoncesalg, fungerer.

  Målet er altid, at JP/Politikens Hus skal kunne handle hurtigere, udvikle bedre produkter og levere disse til annoncører og mediebureauer med udgangspunkt i markedets behov og ikke begrænset af teknologiers interesser og mulighedsrum. Vi stiller derfor som krav, at vi har mulighed for at bygge oven på og videreudvikle de teknologier, vi vælger.