Retningslinjer for indkøb af cookie- og consentløs annoncering

Disse retningslinjer regulerer Annoncører og Mediebureauers indkøb af såkaldt consent- og cookieløs annoncering på sites drevet af  JP/Politikens Hus (JPPOL-sites). Ved cookie- og consentløs annoncering forstås indrykning af annoncemateriale, der hverken placerer cookies eller pixler på brugernes udstyr (som reguleret i Cookiebekendtgørelsen) eller foretager indsamling og behandling af personoplysninger (som reguleret i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen).

Disse retningslinjer supplerer de altid gældende Dataretningslinjer for indkøb af annoncering på JPPOL-sites, som de fremgår af www.jppol.dk/dataretningslinjer. Dataretningslinjerne gælder kun ved behandling af personoplysninger, og udgangspunktet for den i disse retningslinjer beskrevne indkøbsform er, at der ved indkøb af consent- og cookieløs annoncering ikke finder behandling af personoplysninger sted.

Den consent- og cookieløse annoncering afvikles på annonceplaceringer, hvor brugerne ikke har givet samtykke til cookies og databehandling.

Forpligtelser

Annoncøren og/eller Mediebureuauet tilstræber med alle rimelige tiltag at sikre, at det annoncemateriale og den annonceteknologi, som Annoncøren og/eller Mediebureuauet afvender til indkøb og afvikling af den consent- og cookieløse annoncering på JPPOL-sites, hverken placerer cookies eller pixler på brugernes udstyr eller foretager indsamling og behandling af personoplysninger – uanset indkøbsform. Annoncøren og/eller Mediebureuauet forpligter sig til at informere annoncører og anvendte annonceteknologier herom.

Ansvar

JPPOL er ansvarlig for, at consent- og cookiekøse annoncevisninger kan tilgås uden brug af cookies og behandling af personoplysninger. Annoncøren og/eller Mediebureuauet er ansvarlig for udelukkende at benytte denne indkøbsform i overensstemmelse hermed under hensyntagen til Annoncørens og/eller Mediebureuauets ovennævnte Forpligtelser i relation til annoncemateriale og annonceteknologi til indkøb og afvikling af den consent- og cookieløse annoncering.

Varighed

Retningslinjerne gælder fra det øjeblik, Annoncøren og/eller Mediebureauet indleder afviklingen af en kampagne med consent- og cookieløse visninger, til kampagnen er afsluttet.