Personvernerklæringen - gl

Flere av domenene våre bruker informasjonskapsler (cookies), men ikke jppol.dk. På mange av domenene våre vil du bli møtt av en samtykkeboks der du kan velge hvorvidt tredjeparter har lov til å behandle informasjonskapslene dine til ulike formål. Det er ikke informasjonskapsler fra JP/Politiken, men fra tredjeparter som annonsører og mediebyråer, som du her kan velge å gi ditt samtykke til.

Denne hjemmesiden eies og drives av JP/Politikens Hus A/S, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, Danmark, tlf. +45 3311 8511,
e-post: privatlivspolitik@jppol.dk

Innledning

JP/Politikens Hus er et mediekonsern som omfatter bl.a. Politiken, Jyllands-Posten, Finans, Ekstra Bladet og Politiken Plus. (Les mer om JP/Politikens Hus' utgivelser og virksomhet her). JP/Politikens Hus legger stor vekt på at du skal være trygg når du bruker våre digitale og øvrige tjenester. Derfor har vi en klar policy om å behandle de opplysningene du gir oss, på en ansvarlig måte, med respekt for personvernet ditt og selvsagt i samsvar med lovgivningen på området.

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, samler vi inn en rekke opplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer om disse opplysningene:

 • Hvilke opplysninger vi samler inn
 • Hvilke formål vi bruker dem til
 • Hvordan vi behandler opplysningene
 • Hvem som har tilgang til opplysningene
 • Dine rettigheter
 • Hvem du kan kontakte om de innsamlede opplysningene

Vi oppdaterer og endrer personvernerklæringen vår fortløpende, slik at den er tilpasset gjeldende lovgivning og den teknologiske utviklingen. Hvis vi gjør vesentlige endringer, gir vi deg informasjon i form av en synlig kunngjøring på hjemmesidene våre.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 26. mars 2019.

Hvis du har flere spørsmål om hvilke opplysninger JP/Politikens Hus har samlet inn, registrert og fortløpende behandler om deg, hvis du ønsker å få rettet opplysningene, eller hvis ekstraordinære forhold gjør at du vil slette opplysningene dine, kan du kontakte privatlivspolitik@jppol.dk.

Hvis du vil vite mer om reglene for lovlig behandling av personopplysninger, finner du mer detaljert informasjon i personvernforordningen og på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.no.

Hvilke opplysninger samler JP/Politikens Hus inn?

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresser.

Hvilke personopplysninger (opplysninger) samler JP/Politikens Hus inn?

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, samles det inn opplysninger om deg, f.eks. når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrevene våre, oppretter en profil, tegner abonnement eller kjøper en vare.

De opplysningene vi samler inn, kan deles inn i tre kategorier: opplysninger du oppgir til oss, opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger, og opplysninger som samles inn ved bruk av digitale tjenester.

 1. Opplysninger du oppgir til oss

Når du er i kontakt med JP/Politikens Hus, kan du oppgi en rekke personopplysninger som vi behandler. Du kan oppgi personopplysninger til oss ved at du oppretter en profil, er i telefonisk kontakt med oss, kjøper et produkt eller deltar i en undersøkelse eller konkurranse. Vi behandler også opplysninger som du oppgir via telefon.

Hvilke opplysninger du oppgir direkte til oss, avhenger av hvilken tjeneste du benytter deg av. Derfor vil ikke personopplysningene vi behandler om deg, nødvendigvis tilhøre alle kategoriene som er angitt nedenfor.

Vi kan behandle følgende opplysninger: E-post, navn, kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, dine avisabonnementer og din SSO-ID, som er brukernavnet ditt hvis du har opprettet en Medielogin-profil. Hvis du bruker kommentarsystemet vårt, vil vi også behandle innholdet i kommentaren din.

JP/Politikens Hus respekterer personvernet ditt. Derfor ber vi deg ikke oppgi sensitive opplysninger som etnisk opprinnelse eller politisk, religiøs, seksuell eller filosofisk overbevisning.

 1. Opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger

Når du kjøper et produkt hos JP/Politikens Hus, lagrer JP/Politikens Hus opplysninger om kjøpet på profilen din, men vi lagrer ikke kredittkortopplysningene dine. Når du taster inn kortnummer, utløpsdato og CVC-kode, vil selve betalingen foregå via godkjente betalingssystemer, f.eks. Dansk Internet Betalings System (DIBS, www.dibs.dk), som tilbys av NETS, PayEx eller ePay.

 1. Opplysninger som samles inn ved bruk av digitale tjenester

Når du bruker våre digitale tjenester, samler vi inn opplysninger om deg, bl.a. hvilke tjenester og nettsider du besøker, hvordan du bruker våre digitale og øvrige tjenester, din informasjonskapsel-ID, hvilken enhet du besøker oss fra, IP-adressen du besøker sidene våre fra, og informasjon om hvordan du navigerer på sidene. Når du oppretter en profil, vil vi også lagre de opplysningene du angir i den forbindelse, samt tilordne deg en intern ID for å øke sikkerheten din. Les mer om Medielogin her.

Opplysninger kan inndeles i følgende typer:

 • Tekniske opplysninger om enheten og Internett

Dette omfatter operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, informasjonskapsler og entydige indikatorer. Denne informasjonen kan knyttes til profilen din. Opplysningene gir oss bl.a. mulighet til å tilpasse visningen av tjenestene våre til den enheten du bruker.

 • Opplysninger om bruk av digitale tjenester

Vi registrerer når du logger inn på og ut av profilen din, enten på Medielogin eller via de enkelte avisenes profiler. Vi lagrer opplysninger om dine besøk på nettsidene våre, både for å tilpasse innhold og markedsføring til deg og for å hindre misbruk av tjenestene våre.

 • Opplysninger fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger fra andre kilder, f.eks. annonsører, måleverktøy og samarbeidspartnere, som hjelper oss med å forstå atferden på tjenestene våre eller med å forbedre det digitale tilbudet vårt. F.eks. kan en annonsør gi oss opplysninger om klikk på en annonse på en av nettsidene våre, slik at vi kan måle effekten av annonsen vår og/eller vise deg mer relevant innhold. Ved at du benytter deg av funksjoner som deling eller bruk av emneknagger, skriver kommentarer til artiklene våre, følger en av Instagram-profilene våre eller på annen måte kommuniserer med oss i sosiale medier, kan det medføre at vi behandler opplysninger om deg.

Vi kan også motta data fra CPR, CVR eller andre offentlige registre hvis det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til deg.

Hvordan bruker JP/Politikens Hus opplysningene dine?

JP/Politikens Hus legger stor vekt på at du skal være trygg når du bruker våre digitale og øvrige tjenester. Vi bruker bare opplysningene dine i samsvar med personvernforordningen og annen gjeldende lovgivning.

Opplysninger du oppgir til oss
JP/Politikens Hus bruker opplysningene til å levere ønsket tjeneste/produkt til deg, til å fylle ut felt automatisk i tråd med profilen din og til å gi deg mulighet til å delta i konkurranser eller undersøkelser.

Vi lagrer personopplysningene dine bl.a. for å kunne følge opp bestillinger og konkurranser og til statistikk. De innsamlede opplysningene kan dessuten brukes til å målrette innhold, kommunikasjon og markedsføring i den grad personvernforordningen og annen lovgivning tillater det. Vi behandler opplysningene i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f basert på berettiget interesse for JP/Politikens Hus som rettslig grunnlag.

Vår berettigede interesse er å kunne opprette og administrere profilen din, tilpasse annonser og innhold til dine preferanser samt forbedre funksjonaliteten på sidene våre.

Opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger
Vi behandler opplysningene i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b basert på oppfyllelse av en avtale du er part i, som rettslig grunnlag. Opplysningene behandles for å kunne levere en vare eller ytelse til deg samt til å administrere betalingen. Opplysningene om kjøp og bestillinger lagres for å kunne levere varen og administrere betalinger og til statistikk. Har du en profil, vil kjøpene dine bli knyttet til profilen din, og opplysningene vil bli brukt til å målrette informasjon, tilbud og produkter i henhold til samtykket ditt.

Opplysninger som samles inn ved bruk av digitale tjenester
Når du bruker våre digitale tjenester, behandler vi noen opplysninger om deg. Vi behandler opplysningene i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 basert på berettiget interesse for JP/Politikens Hus som rettslig grunnlag. Vår berettigede interesse er å kunne opprette og administrere profilen din, tilpasse annonser og innhold til dine preferanser samt forbedre funksjonaliteten på sidene våre.

Opplysninger om bruk av digitale tjenester samles primært inn via informasjonskapsler
JP/Politikens Hus samarbeider med bl.a. Kantar Gallup og bruker Google Analytics i forbindelse med statistikk. For å gi besøkende på hjemmesider mulighet til å hindre at atferden deres på nett blir registrert av Google Analytics, tilbyr Google mulighet til å installere et tillegg til nettlesere. Her finner du det: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvordan oppbevarer JP/Politikens Hus opplysningene dine?

Det er viktig for JP/Politikens Hus at du har tillit til at vi behandler opplysningene dine sikkert og konfidensielt. Derfor vil vi gi deg mest mulig innsyn i databehandlingen vår. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi oppbevarer personopplysningene dine.

Opplysninger du oppgir til oss
Hvis du har opprettet en Medielogin-profil, lagres personopplysningene dine inntil du sletter profilen. Opplysninger om kjøp og bestillinger lagres så lenge du er kunde. Hvis kundeforholdet blir avsluttet, vil vi oppbevare opplysningene inntil det ikke lenger er et formål med å oppbevare dem. JP/Politikens Hus er underlagt forskjellige lover, inkludert regnskapsloven, som bl.a. fastsetter oppbevaringstiden etter avsluttet kundeforhold.

Opplysninger som samles inn ved bruk av digitale tjenester
Statistiske opplysninger om bruken av JP/Politikens Hus' digitale tjenester lagres så lenge det er relevant.

Sikkerhet
I JP/Politikens Hus er vi svært opptatt av sikkerhet. Vi beskytter opplysningene dine ved hjelp av tilgangskontroll og egnede tekniske og organisatoriske tiltak.

Hos JP/Politikens Hus vil opplysningene dine bli oppbevart på en sikker måte, og bare medarbeidere som har behov for det i arbeidet sitt, har tilgang til dem.

Opplysninger i forbindelse med kjøp og bestillinger
Betaling skjer enten via godkjente Dansk Internet Betalings System (DIBS), Worldpay eller PayEx. Når du taster inn kortnummer, utløpsdato og CVC-kode, overføres disse opplysningene kryptert. Det gir stor grad av sikkerhet for at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse konfidensielle opplysningene. Opplysningene lagres ikke hos JP/Politikens Hus, men sendes direkte til betalingssystemene.

Mottakere av personopplysninger
JP/Politikens Hus bruker databehandlere som hjelper oss med å levere tjenesten eller ytelsen til deg. Eksempler er underleverandører som drifter plattformer eller sender ut varer, IT-leverandører, brukerstøtte og finansinstitusjoner.

I tillegg eier JP/Politikens Hus en rekke selskaper som kategoriseres som konsernselskaper. Siden vi bruker samme IT-systemer, vil personopplysningene dine bli delt på tvers av disse selskapene. Vi sørger for et høyt sikkerhetsnivå, og det er bare medarbeidere som har behov for det i arbeidet sitt, som har tilgang til disse opplysningene. Les mer om sikkerheten vår.

Overføring til land utenfor EU/EØS
JP/Politikens Hus overfører i utgangspunktet ikke personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS. Vi bruker imidlertid enkelte virksomheter som databehandlere i USA, noe som omfattes av Privacy Shield-avtalen, eller i Ciklum i Ukraina, der vi benytter de standardiserte personvernbestemmelsene som er vedtatt av Europakommisjonen. Ciklum er en global teknologipartner som leverer programvareutvikling og IT-løsninger.

Informasjonskapsler (cookies)
Hos JP/Politikens Hus' medier registrerer vi besøkene dine ved hjelp av informasjonskapsler. Når du besøker et av nettstedene våre, lagres det en informasjonskapsel på den enheten du bruker, f.eks. datamaskinen. Gjennom den kan vi følge med på besøket og din bruk av nettstedene våre.

En informasjonskapsel er en liten datafil som bl.a. forteller oss hvor lenge du besøker et nettsted, hvilke deler du besøker, hvor mange artikler du leser, om datamaskinen din har besøkt oss før, samt hvilken nettleser og hvilket operativsystem du bruker. Informasjonskapsler er en meget utbredt teknologi som kreves for kunne å tilby vanlig funksjonalitet som automatisk pålogging og handlekurv på nett.

Informasjonskapsler kan samle inn opplysninger om deg, f.eks. IP-adressen din, atferden din og bruken din av digitale tjenester. Disse opplysningene kan brukes til atferdsbasert individuell målretting av annonsering og redaksjonelt innhold samt til profilering av brukerne. F.eks. bruker vi opplysningene fra informasjonskapslene som dokumentasjon overfor annonsørene våre for å fastsette verdien av annonsene deres. Samtidig sikrer informasjonskapsler at du ikke ser de samme annonsene igjen og igjen, og at alle klikk på annonser registreres. I tillegg bruker vi opplysningene fra informasjonskapslene i det redaksjonelle arbeidet til å videreutvikle digitale og øvrige tjenester samt til profilering.

Opplysningene fra informasjonskapslene blir også brukt til måling av blokkering av annonser via adblocking. Vi samler inn opplysninger om hvor mange som bruker adblocking-programmer på nettstedene våre.

Adblocking er en teknologi som hindrer visning av annonser på ulike nettsider.

Formålet med registreringen er å undersøke hvor stor andel av sidevisningene våre som blir utsatt for annonseblokkering, samt gi mulighet for å kommunisere i anonymisert form med de brukerne som blokkerer annonser på nettstedene våre. Siden annonser er en nødvendig del av forretningsmodellen vår og gjør det mulig for oss å levere kvalitetsjournalistikk, er det viktig at vi hele tiden kan overvåke gjeldende status og videreformidle den til potensielle samarbeidspartnere og annonsører.

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler, kan være personopplysninger som er knyttet til deg som person, men de kan også bare være knyttet til enheten (datamaskin, smarttelefon, nettbrett e.l.) du brukte for å få tilgang.

Hvis du har opprettet en profil, vil de digitale opplysningene kunne kobles til profilen din. Du kan i de fleste nettlesere endre innstillingene for hvilke informasjonskapsler som blir lagret på datamaskinen din. Se eventuelt denne veiledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse av nettstedet vårt, for å vurdere bruken av de enkelte elementene på nettstedet og for å støtte markedsføringen av tjenestene våre på nettstedet. Vi ønsker å gi fullstendig informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.

JP/Politikens Hus bruker informasjonskapsler til følgende formål:

 • Dokumentasjon overfor annonsørene våre samt fastsetting av verdien av annonsene deres. Samtidig sikrer informasjonskapsler styring med at de besøkende ikke ser de samme annonsene igjen og igjen, og at alle klikk på annonsene registreres.
 • Atferdsbasert individuell målretting av annonsering og journalistisk innhold, slik at vi kan vise deg de annonsene og artiklene vi antar er mest relevante for deg.
 • Registrering av antall besøkende som har aktivert adblocking.
 • Forbedring av teknisk funksjonalitet.
 • Forbedring av redaksjonelt innhold.
 • Trafikkmåling (Gallup og Google Analytics).

Ved å bruke nettstedene våre godtar du at JP/Politikens Hus bruker informasjonskapsler som beskrevet og til de ovennevnte formålene.

Vi skiller mellom om informasjonskapselen har JP/Politikens Hus som avsender (førstepart), eller om den har en av partnerne våre – ofte annonsører – som avsender (tredjepart).

Alle nettstedene våre har en liste over informasjonskapsler. Via lenkene nedenfor finner du en liste over informasjonskapsler på de store nettstedene våre:

Hvis du vil reservere deg mot, blokkere eller slette informasjonskapsler, kan du gjøre det i innstillingene til nettleseren din. Nedenfor kan du også lese mer om hvordan du blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter.

Informasjonskapsler fra tredjeparter
Når du bruker nettstedene våre, ønsker tredjeparter – som oftest annonsører – å samle inn informasjon om atferden din. Første gang du besøker et av nettstedene våre, vil du derfor bli møtt av en samtykkeboks som gir deg mulighet til å godta eller avslå at tredjeparter plasserer informasjonskapsler hos deg. Du kan lese personvernerklæringen hos de enkelte annonsørene. Du finner dem på samme sted som du gir ditt samtykke. Selv om opplysningene samles inn via JP/Politikens Hus' nettsider, har ikke JP/Politikens Hus tilgang til disse opplysningene. Det er bare opplysninger som samles inn av tredjeparter, hvis du har gitt ditt samtykke til det. Samtykke kreves for at de skal ha et rettslig behandlingsgrunnlag. Disse samtykkene innhentes gjennom en felles europeisk bransjestandard som er utviklet av IAB, og som medier, mediebyråer og teknologivirksomheter over hele Europa har sluttet seg til (IAB Transparency & Consent Framework).

Flere steder på sidene våre lagres det informasjonskapsler og piksler når det brukes tjenester og komponenter fra sosiale medier som Google, Facebook, Twitter og YouTube. Ved bruk av disse tjenestene og komponentene vil tredjeparten vanligvis motta tekniske data om nettleseren din, IP-adressen din og hvilke sider du besøker.

Hvis du samtidig som du besøker oss, også er logget inn på f.eks. Facebook eller Google, er det mulig for Facebook eller Google å se disse dataene i sammenheng med profilen din. Den behandlingen innehaveren av tredjepartskomponenten foretar, er utenfor vår kontroll og er utelukkende en sak mellom deg og innehaveren av tredjepartskomponenten.

Nedenfor kan du lese personvernerklæringen til de største aktørene:
(Vær oppmerksom på at lenken vil føre deg til tredjepartens hjemmeside. Du kan eventuelt bruke CTRL for å åpne lenken i en ny fane.)

Utilsiktede annonser (spyware-annonser)
Noen av JP/Politikens Hus' brukere opplever dessverre at det dukker opp såkalte «spyware-annonser». Disse sendes til den enkelte databruker uten at nettsiden de vises på, f.eks. Politiken.dk, har innflytelse på det.

Spyware-annonser vises uten JP/Politikens Hus' tillatelse og er utenfor vår kontroll. Det er et generelt problem for mange nettsider. Annonsene vises ofte som popup-annonser med reklame for bl.a. kjente merker og alle slags produkter. Annonsene skyldes som regel at datamaskinen din har fått installert spyware (et spionprogram) som forteller programmets bakmenn om atferden din på nett, sender ut reklame i ettertid samt gjør datamaskinen tregere. Det er ikke så lett å se om man har fått spyware installert på datamaskinen sin.

Hvis man vil beskytte seg mot spyware, går det an å laste ned et anti-spyware-program som fjerner den. Programmet hindrer imidlertid ikke at ny spyware kan bli installert på datamaskinen. Derfor bør man med jevne mellomrom la programmet rydde opp.

JP/Politikens Hus anbefaler det gratis anti-spyware-programmet Spybot, som utelukkende virker mot spyware.

Hent Spybot på http://www.safer-networking.org/.

Hvordan unngår og sletter du informasjonskapsler?
I de fleste nettlesere er det mulig å slette informasjonskapsler, blokkere dem eller be om å bli varslet før de lagres. Avhengig av hvilken nettleser du bruker, kan du i innstillingene og hjelpen få informasjon om hvordan du angir innstillinger for behandling av informasjonskapsler i nettleseren. Her finner du veiledninger til sletting av informasjonskapsler i de mest brukte nettleserne:

Dine rettigheter

Rett til innsyn
Som registrert hos JP/Politikens Hus har du ifølge personvernforordningen rett til å få se hvilke opplysninger som er registrert om deg via hjemmesiden. Du kan til enhver tid se hvilke opplysninger vi har registrert om deg, på www.medielogin.dk eller ved å kontakte vår kundeservice. For at vi skal kunne finne opplysninger om deg i systemene våre og gi deg innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg, trenger vi spesifikke identifikatorer, f.eks. e-postadresse, kundenummer eller informasjonskapsel-ID. Det vil derfor ikke være mulig for oss å oppfylle innsynsretten hvis vi bare har fornavnet og etternavnet ditt, siden vi har mange dubletter. JP/Politikens Hus gjør en innsats for å sikre at vi bare gir innsyn til den registrerte. Vi vil derfor alltid bestrebe oss på å besvare henvendelsen din til den e-postadressen vi har registrert, og ikke via applikasjoner eller tjenester der vi ikke kan bekrefte identiteten din.

Rett til å protestere
Du har en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring. Du kan sende oss e-post på privatlivspolitik@jppol.dk hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal brukes til å målrette innhold og annonser til deg. Det betyr ikke at du vil se mindre innhold eller færre annonser. De(t) vil bare ikke bli valgt ut med utgangspunkt i interessene dine.

Rett til retting
Du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger. Det gjør du via https://medielogin.dk/ – der du kan se og endre opplysninger vi har registrert om deg – eller ved å kontakte vår kundeservice.

Rett til sletting
Du har i spesielle tilfeller rett til å få slettet personopplysningene dine. Du kan til enhver tid slette profilen din på www.medielogin.dk – men husk at hvis du har digitale abonnementer, vil ikke de bli sagt opp ved en eventuell sletting. For å si opp abonnementer må du kontakte kundeservice.

Rett til begrensning av behandling til bl.a. markedsføring
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine og til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset.

Ikke minst har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring. Det betyr ikke at du vil se mindre innhold eller færre annonser. De(t) vil bare ikke bli valgt ut med utgangspunkt i interessene dine.

Rett til dataportabilitet
Hvis du har behov for å få personopplysningene du selv har oppgitt til oss, overført til deg selv i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, kan du kontakte privatlivspolitik@jppol.dk.

Betingelser og begrensninger
Det kan være betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i ditt konkrete tilfelle. Dette avhenger av de konkrete omstendighetene ved behandlingsaktivitetene.

Rett til dataportabilitet
Hvis du har behov for å få personopplysningene du selv har oppgitt til oss, overført til deg selv i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, kan du kontakte privatlivspolitik@jppol.dk.

Klage til Datatilsynet
Du kan alltid klage til en tilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du kan benytte deg av rettighetene dine samt stille flere spørsmål ved å kontakte JP/Politikens Hus på privatlivspolitik@jppol.dk.

Det kan være betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i ditt konkrete tilfelle. Dette avhenger av de konkrete omstendighetene ved behandlingsaktivitetene.