Studio ThinkingHand 'Feral Fetisch'

Kunst — forhallen
4. Nov 2021 — 22. Jan 2022

Rhoda Ting og Mikkel Dahlin udgør tilsammen den dansk-australske kunstnerduo Studio ThinkingHand og til Politikens Forhal viser de en totalinstallation med et videoværk og en serie skulpturelle formationer både i og udenfor udstillingsrummet. I udstillingen, som har fået titlen 'Feral Fetish', stiller kunstnergruppen spørgsmålstegn ved vores naturforståelse og romantisering landskabet og naturen omkring os, som i virkeligheden er alt andet end naturlig og vildtvoksende.

Studio ThinkingHand arbejder i tværsnittet mellem kunst, samfund og videnskab, og har en usædvanlig bred baggrund og interesse indenfor både biologi, ernæring, teologi, partikelfysik, filosofi og andre vidt forskellige fagområder, som de fletter sammen i sanselige ofte performative værker og installationer skabt til stedet.

Her forenes mos, svampe, bakterier, blomster, fermenteringer, og andre organiske materialer og metoder med mere industrielt bearbejdede og syntetiske materialer som epoxy, metal, silikone og beton. Materialer, der i deres grundbestanddele alle kommer fra naturen, og som i værkernes sammenstilling stiller spørgsmål til, om det overhovedet giver mening at skelne mellem, hvad der er menneskeskabt og hvad der er naturligt.

Værkerne betragter Studio ThinkingHand selv som undersøgelser og eksperimenter, hvor deres filosofiske diskussioner og teoretiske afsæt indenfor bl.a. posthumanism og hydrofeminism omsættes til form og materialitet, der kan sanses og mærkes. Som navnet på duoen signalerer, er det i vekselvirkningen mellem hånd og tanke, og mellem krop og bevidsthed, at vi flytter os og når nye erkendelser.

At der er brug for nye måder at anskue verden på, og at kunsten kan bidrage hertil, har været et centralt udgangspunkt for Studio ThinkingHand i de tre år, duoen har arbejdet sammen. Fælles for værkerne er en opfordring til, at vi må opgive vores stærkt begrænsede natursyn, hvor mennesket har særstatus i økosystemet, og i stedet erkende at vi blot er en art blandt andre i ét stort ukontrollerbart kredsløb af forbundne livsformer og intelligenser.