Anna Sofie Jespersen 'Dagligstue Dialyse'

Kunst — forhallen
27. Jan 2022 — 16. Apr 2022

Begrebet 'Det absurde teater' dækker over en række dramatikeres arbejde i 50'erne og 60'erne. Udtrykket stammer fra et essay af eksistentialisten Albert Camus, som i værket Sisyfos-myten fra 1942 formulerer menneskers liv som ”absurd”, hvor netop det absurde fremlægges som et almenmenneskeligt livsvilkår, som vi skal være os selv og hinanden bevidste om.

 

Måske er det netop i vores erkendelse og accept af det absurde som grundvilkår at Anna Sofie Jespersen værker skal begribes? Ved første øjekast ligner det øjebliksbilleder fra en dagligstue eller kig ind i livet og hverdagen i et hjem set og sanset igennem stedets egne beboere med kaffe i koppen og avisen i hænderne. Men ud af huller og sprækker vælter dæmoner og kropsvæsker og bræk fra en ung pige, hvis hoved er dybt begravet i toiletkummen. Vi efterlades med et sjældent kropsligt ubehag og dog en tilstand af accept af livet med alt hvad det indeholder af banaliteter og absurde hændelser.

 

Med udstillingen 'Dagligstue Dialyse' til Politikens Forhal tager Anna Sofie Jespersen fat i en række eksistentielle temaer og menneskelige grundvilkår med afsæt i en serie ekspressivt røde tegnede og malede hverdagsagtige situationer spændt op på store grove lærreder, som vinduer indtil alt det vi til daglig lukker vores øjne for. Ved nærmere eftersyn indeholder værkerne nemlig langt mere komplekse og absurde fortællinger end hvad vi ved første øjekast ser.

 

Det skønne og det dysfunktionelle sameksisterer på harmonisk, dramatisk vis i Anna Sofie Jespersens værker, som besidder et kropsligt, næsten kødeligt nærvær og en forfriskende energisk blotlægning af de flydende grænser mellem privat sfære og offentligt skue. Anna Sofie Jespersen minder os om alle vores almenmenneskelige træk med en særegne omsorg for de personlige skæbner, tragedier og livet selv, der udspiller sig bag de nedrullede gardiner og vores lukkede øjne.

 

Anna Sofie Jespersen modtog soloprisen på Charlottenborg Forårsudstillingen 2021. Udstillingen til Politikens Forhal er blevet i tæt samarbejde med Charlottenborg-Fonden.