Lilibeth Cuenca Rasmussen 'Renæssance Spind'

Kunst — forhallen
24. Aug 2022 — 29. Oct 2022

Den oprindelige Rådhusplads’ muslingeskalform fra begyndelsen af 1900-tallet af arkitekt Martin Nyrup er udgangspunktet for Lilibeth Cuenca Rasmussens udstilling ”Renæssancespind”, hvor muslingetemaet udfoldes i forhold til to betydninger: pilgrim og genfødsel. Pilgrimmen og muslingen forbindes af helgenen Jakob den Ældre, som er pilgrimmenes beskytter, hvis jordiske rester siges at ligge begravet i Santiago di Campostela i Galicien. Muslingen er også et symbol for Caminoen, pilgrimsvejen til Santiago di Compostela, som i dag er en populær ”pilgrims”-vandring. Pilgrimsmunkene, som i tidens løb har vandret på Caminoen, var udrustet med stav og kammuslingeskal. Muslingen hang i kuttens bælte og fungerede som en lille skål, som man både kunne drikke vand og spise af på sin lange vandring. Med muslingeskallen som et religiøst symbol fører Lilibeth Cuenca Rasmussen sit publikum med på en pilgrimsrejse mod fremtiden, som blandt andet indbefatter en ”healing” af Rådhuspladsen med performancen ”Musling”.

Med muslingen og historien om ”Venus’ Fødsel” spørger Cuenca Rasmussen, om vi befinder os i en ny Renæssance her i begyndelsen af det 21. århundrede med de store forandringer og udfordringer i verden. I et posthumanistisk, feministisk og dekolonialt perspektiv og ridende på den europæiske mandlige historie tematiserer Cuenca Rasmussen kvindens opgør med sin rolle i en patriarkalsk kultur med Venus-figuren som symbol for kvindelig magt og forandring, opstået af Uranus’ kastration. Her peger hun på migrationens de-konstruering af den stadig udbredte Eurocentrisme ved at indsætte sig selv i den dobbelte rolle som Venus/pilgrim og placerer sig selv som gudinde, præstinde, missionær, forkynder og vestalinde med sin halvt asiatiske baggrund og udseende i en ny posthumanistisk verdensorden. En verdensorden, hvor det ikke er den Vestlige verdens rationelle logik, historie og religiøse systemer, som dominerer alt og ikke længere er grundlag for Vestens store fortællinger, hvis sammenbrud måske efterhånden ikke længere er overdrivelse.

 

Udstillingen er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond. Udstillingsteksten er skrevet af Kunsthistoriker Sanne Kofod Olsen. Performancerækken Musling er skabt i samarbejde med Metropolis. Tak til Stinna Resting og Rikke Stenholdt.